IDebugField::GetKind

Tato metoda získá typ pole.

Syntaxe

HRESULT GetKind( 
   FIELD_KIND* pdwKind
);
int GetKind(
   out enum_FIELD_KIND pdwKind
);

Parametry

pdwKind
mimo Vrátí druh pole jako kombinaci FIELD_KIND konstant.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí. S_OK jinak vrátí kód chyby.

Viz také