IDebugPendingBreakpoint2::SetCondition

Nastaví nebo změní podmínku přidruženou k čekající zarážce.

Syntaxe

HRESULT SetCondition( 
   BP_CONDITION bpCondition
);
int SetCondition( 
   BP_CONDITION bpCondition
);

Parametry

bpCondition
[v] Struktura BP_CONDITION, která určuje podmínku, která se má nastavit.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Všechny podmínky, které byly dříve přidruženy k čekající zarážce, se ztratí. Voláním všech zarážek vázaných z této čekající zarážky se nastaví jejich podmínka na hodnotu zadanou v bpCondition parametru .

Viz také