IDebugProgram2::GetProcess

Získejte proces, ve které tento program běží.

Syntaxe

HRESULT GetProcess(
   IDebugProcess2** ppProcess
);
int GetProcess(
   out IDebugProcess2 ppProcess
);

Parametry

ppProcess
[out] Vrátí rozhraní IDebugProcess2, které představuje proces.

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Pokud ladicí modul (DE) neimplementuje rozhraní IDebugEngineLaunch2, implementace DE této metody by měla vždy vrátit, protože DE nemůže určit, ve kterém procesu běží, a proto nemůže splňovat implementaci této E_NOTIMPL metody.

Implementace rozhraní znamená, že DE musí vědět, jak vytvořit proces. Implementace DE rozhraní IDebugEngineLaunch2 IDebugProgram2 proto dokáže vědět, v jaký proces běží.

Viz také