IDebugPropertyField::GetPropertySetter

Získá metodu, která nastaví vlastnost .

Syntaxe

HRESULT GetPropertySetter( 
   IDebugMethodField** ppField
);
int GetPropertySetter(
   out IDebugMethodField ppField
);

Parametry

ppField
[out] Vrátí objekt IDebugMethodField představující metodu, která nastavuje vlastnost .

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK. v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Pokud chcete získat metodu , která získá vlastnost , zavolejte metodu GetPropertyGetter.

Viz také