IEnumDebugThreads2::Reset

Obnoví výčet na první prvek.

Syntax

HRESULT Reset(
   void
);
int Reset();

Návratová hodnota

V případě úspěchu vrátí S_OK ; v opačném případě vrátí kód chyby.

Poznámky

Po volání této metody vrátí další volání metody Next první prvek výčtu.

Viz také