MODULE_INFO_FLAGS

Určuje stav symbolů pro modul.

Syntax

enum enum_MODULE_INFO_FLAGS {
   MIF_SYMBOLS_LOADED = 0x0001
};
typedef DWORD MODULE_INFO_FLAGS;
public enum enum_MODULE_INFO_FLAGS {
   MIF_SYMBOLS_LOADED = 0x0001
};

Pole

MIF_SYMBOLS_LOADED
Modul načetl alespoň jednu sadu symbolů (jinak nebyly načteny žádné symboly).

Poznámky

Tuto hodnotu vrátí metoda GetSymbolSearchInfo.

Požadavky

Hlavička: msdbg.h

Obor názvů: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop

Sestavení: Microsoft.VisualStudio.Debugger.Interop.dll

Viz také