Kontrakty příkazů v sestaveních vzájemné spolupráce

Základní kontrakt pro zpracování příkazů prostřednictvím rozhraní je, že prostředí volá metodu , aby určilo, zda je příkaz podporován, a pokud je podporován, k určení jeho stavu a IOleCommandTarget QueryStatus textu. Potom prostředí zavolá Exec metodu , která spustí příkaz .

Metoda QueryStatus se zpracovává stejně pro všechny příkazy. Další komunikace, pokud je potřeba (například s rozevíracími seznamy), se spravuje voláním Exec metody s příslušnými parametry. Interpretace těchto parametrů závisí na zadaném příkazu.

Pokud cíl příkazu vrátí hodnoty ve výstupním parametru, volající vždy zodpovídá za volný přístup k prostředkům, které byly přiděleny. Vzhledem k tomu, že je tento parametr variantou, vymazáním této varianty se prostředky zkrátí.

V případech, kdy příkazy musí fungovat v rámci okna hierarchie, IVsUIHierarchy musí být rozhraní použito. Rozhraní IVsUIHierarchy má podobný kontrakt s podobnými metodami: a QueryStatusCommand ExecCommand .

Viz také