Příkazy a nabídky, které používají sestavení vzájemné spolupráce

Balíček VSPackage, který implementuje příkazy nabídky a panelu nástrojů pomocí sestavení vzájemné spolupráce, musí:

  • Informujte Visual Studio integrované vývojové prostředí (IDE) o příkazech, které podporuje, a o tom, jestli jsou aktuálně povolené.

  • Dodržujte pravidla (kontrakt) pro zpracování příkazů.

  • Explicitně implementujte zpracování příkazů pomocí rozhraní IOleCommandTarget IVsUIHierarchy nebo .

    Následující část popisuje, jak tyto úlohy provádět.

V této části

Popisuje, jak balíček VSPackage upozorní integrované vývojové prostředí na to, které příkazy podporuje a jestli jsou aktuálně povolené.

Poskytuje definici základního kontraktu příkazu používaného všemi balíčky VSPackage implementující příkazy pomocí sestavení interoperability.

Poskytuje přehled o tom, jak balíček VSPackage implementuje příkaz.

Popisuje položky registru potřebné k upozornění integrovaného vývojového prostředí , že balíček VSPackage poskytuje obslužnou rutinu příkazu.

Popisuje kritéria, která integrované vývojové prostředí používá k určení, které příkazy VSPackage jsou k dispozici a jaký objekt je zpracovává.

Obsahuje podrobnosti o tom, jak vytvořit uživatelské rozhraní, které používá Visual Studio podporu příkazů.

Přehled procesu použitého k připojení objektu ke správnému příkazovému požadavku.