Registrace obslužných rutin příkazů definičních sestavení

Balíček VSPackage se musí zaregistrovat v , aby integrované vývojové prostředí Visual Studio (IDE) správně směruje své příkazy.

Registr je možné aktualizovat ruční úpravou nebo pomocí souboru registrátora (.rgs). Další informace najdete v tématu Vytváření skriptů registrátoru.

MPF (Managed Package Framework) poskytuje tuto funkci prostřednictvím ProvideMenuResourceAttribute třídy .

Registrace obslužné rutiny příkazu balíčku VSPackage

Balíček VSPackage, který se chová jako obslužná rutina pro příkazy založené na uživatelském rozhraní, vyžaduje položku registru pojmenovanou podle balíčku GUID VSPackage. Tato položka registru určuje umístění souboru prostředků uživatelského rozhraní balíčku VSPackage a prostředek nabídky v tomto souboru. Samotná položka registru se nachází HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\ <Version> \Menus, kde je <Version> verze , Visual Studio například 9.0.

Poznámka

Kořenovou cestu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudiolze přepsat alternativním kořenem \ <Version> při Visual Studio inicializaci prostředí. Další informace o kořenové cestě najdete v tématu Installing VSPackages With Windows Installer.

Položka registru prostředků CTMENU

Struktura položky registru je:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VisualStudio\<Version>\
  Menus\
    <GUID> = <Resource Information>

<GUID> je balíček GUID VSPackage ve formátu {XXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX}.

<Resource Information> se skládá ze tří prvků oddělených čárkami. Tyto prvky jsou v tomto pořadí:

<Path to Resource DLL>, <Menu Resource ID>, <Menu Version>

Následující tabulka popisuje pole pro <Resource Information> .

Element Popis
<Path to Resource DLL> Jedná se o úplnou cestu k knihovně DLL prostředku, která obsahuje prostředek nabídky, nebo je ponechána prázdná, což značí, že se má použít knihovna DLL prostředku balíčku VSPackage (jak je uvedeno v podklíči Packages, kde je zaregistrován samotný balíček VSPackage).

Je zvykem nechat toto pole prázdné.
<Menu Resource ID> Toto je ID prostředku, který obsahuje všechny prvky uživatelského rozhraní pro balíček VSPackage zkompilovaný CTMENU ze souboru .vsct.
<Menu Version> Toto je číslo, které se používá jako verze CTMENU prostředku. Visual Studio používá tuto hodnotu k určení, jestli potřebuje znovu snořovat obsah prostředku s CTMENU mezipamětí všech CTMENU prostředků. Opětovné sloučení se aktivuje spuštěním příkazu devenv setup.

Tato hodnota by měla být zpočátku nastavena na hodnotu 1 a zvýšena po každé změně prostředku a před CTMENU tím, než dojde ke sloučení.

Příklad

Tady je příklad několika položek prostředků:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VisualStudio\9.0Exp\
  Menus\
    {019971D6-4685-11D2-B48A-0000F87572EB} = ,1, 10
    {1b027a40-8f43-11d0-8d11-00a0c91bc942} = , 10211, 3

Viz také