Návod: Vytvoření vlastního editoru

Šablona projektu VSPackage může vytvořit jednoduchý vlastní editor v jazyce C++. Šablona projektu VSPackage už nepodporuje C# ani Visual Basic projekty. Další informace najdete v tématu Visual Studio SDK.

Požadavky

Pokud chcete postupovat podle tohoto návodu, musíte nainstalovat Visual Studio SDK. Další informace najdete v tématu Instalace sady Visual Studio SDK.

Šablona projektu Visual Studio Package

Šablonu projektu balíčku Visual Studio najdete v dialogovém okně Nový Project ve složce Rozšiřitelnost C++.

Vytvoření balíčku VSPackage pomocí šablony Visual Studio balíčku

  1. Vytvořte projekt pomocí šablony Visual Studio Package.

  2. Vyberte možnost Vlastní editor a klikněte na Další. Zobrazí se stránka Možnosti editoru.

  3. Do pole Editor Name (Název editoru) zadejte název editoru. Do pole Přípona souboru zadejte příponu souboru, kterou chcete k editoru přidruženou. Editor je k dispozici pro soubory s touto příponou. Přípona souboru je zaregistrovaná pouze Visual Studio, nikoli pro Windows. Do pole Výchozí název souboru zadejte výchozí název souboru pro nové dokumenty vytvořené pomocí editoru.

  4. Kliknutím na Dokončit vytvořte balíček VSPackage ve složce, kterou jste zadali.

Testování vlastního editoru

  1. V nabídce File (Soubor) přejděte na New (Nový) a pak klikněte na File (Soubor).

  2. V podokně Nainstalované šablony dialogového okna Nový soubor vyberte šablonu souboru a pak typ souboru, který jste zaregistrovali.

  3. Kliknutím na Otevřít zobrazte a upravte dokument.

    Editor podporuje operace vyjmutí a vložení, vyhledání a nahrazení a otevření a načtení.

Viz také