Dotfuscator Community

Nástroj PreEmptive Protection – Dotfuscator poskytuje komplexní ochranu aplikací .NET, která hladce zapadá do životního cyklu zabezpečeného vývoje softwaru. Umožňuje posílení, ochranu a pročištění desktopových, mobilních, serverových a vložených aplikací, abyste dosáhli lepšího zabezpečení obchodních tajemství a jiného duševního vlastnictví, snížili riziko pirátství a padělání a zvýšili ochranu před manipulací se softwarem a jeho neoprávněným laděním. Dotfuscator pracuje na zkompilovaných sestaveních, aniž by vyžadoval další programování, nebo dokonce přístup ke zdrojovému kódu.

PreEmptive Protection – Dotfuscator

Proč je tato ochrana důležitá

Je důležité chránit duševní vlastnictví. Návrh a implementace kódu vaší aplikace zahrnuje detaily, které lze považovat za duševní vlastnictví. Aplikace založené na rozhraní .NET Framework ale současně obsahují významný objem metadat a mezikódu na vysoké úrovni, což usnadňuje jejich zpětnou analýzu, a to i pomocí některého z mnoha bezplatných automatizovaných nástrojů. Znemožněním zpětné analýzy můžete zabránit neoprávněnému zpřístupnění duševního vlastnictví a také dát najevo, že váš kód obsahuje obchodní tajemství. Dotfuscator dokáže sestavení .NET obfuskovat tak, aby znemožnil zpětnou analýzu, ale zachoval původní chování aplikací.

Je také důležité chránit integritu aplikace. Kromě zpětné analýzy se mohou aktéři se zlými úmysly pokusit u vaší aplikace o pirátství, změnu chování za běhu nebo manipulaci s daty. Dotfuscator může do vaší aplikace vložit schopnost detekovat neoprávněná použití a reagovat na ně, a to včetně manipulací, ladění třetími stranami a výskytu zařízení s rootem.

Další informace o tom, jak Dotfuscator zapadá do životního cyklu zabezpečeného vývoje softwaru, najdete na stránce společnosti PreEmptive Solutions o ochraně aplikací v rámci procesu SDL.

O nástroji Dotfuscator Community

Vaše kopie sady Microsoft Visual Studio obsahuje kopii nástroje PreEmptive Protection – Dotfuscator Community, která je zdarma pro osobní použití. (Tato bezplatná verze se dříve označovala jako Dotfuscator Community Edition nebo Dotfuscator CE.) Pokyny k instalaci verze nástroje Dotfuscator Community, která je součástí sady Visual Studio, najdete na stránce věnované instalaci.

Dotfuscator Community nabízí řadu služeb zajišťujících ochranu softwaru a silnější zabezpečení pro vývojáře, architekty a testery. Tady jsou příklady obfuskace .NET a dalších funkcí pro ochranu aplikací, které jsou součástí nástroje Dotfuscator Community:

Podrobnosti o těchto funkcích, včetně toho, jak zapadnou do vaší strategie ochrany aplikací, najdete na stránce věnované různým schopnostem tohoto nástroje.

Nástroj Dotfuscator Community nabízí základní ochranu už v předdefinovaném stavu. Registrovaní uživatelé nástroje Dotfuscator Community a uživatelé verze PreEmptive Protection – Dotfuscator Professional, což je nejlepší obfuskátor .NET na světě, mohou využívat i další možnosti ochrany aplikací. Informace o rozšířených možnostech nástroje Dotfuscator najdete na stránce věnované upgradům.

Začínáme

Pokud chcete Dotfuscator Community ze sady Visual Studio začít používat, napište dotfuscator do vyhledávacího pole (CTRL + Q).

Pokud chcete Dotfuscator Community ze sady Visual Studio začít používat, napište dotfuscator do vyhledávacího panelu Snadné spuštění (CTRL + Q).

Nejnovější verzi nástroje Dotfuscator Community můžete také získat ze stránky Dotfuscator Downloads na webu preemptive.com.

Kompletní dokumentace

Tato stránka a její podstránky poskytují stručný přehled funkcí nástroje Dotfuscator Community, jakož i pokyny k jeho instalaci.

Podrobné pokyny k použití najdete v kompletní uživatelské příručce k nástroji Dotfuscator Community na webu preemptive.com. Zahrnuje i informace o tom, jak začít používat jeho uživatelské rozhraní.