Postupy: Správa režimů editoru

Editor kódu můžete Visual Studio v různých režimech zobrazení.

Poznámka

Dialogová okna a příkazy nabídky, které se zobrazí, se můžou lišit od těch popsaných v tomto článku v závislosti na aktivním nastavení nebo edici. Pokud chcete nastavení změnit, například na Obecné nebo Visual C++, zvolte Nástroje Import a export Nastavení a pak > zvolte Resetovat všechna nastavení.

Povolení režimu zobrazení na celé obrazovce

Povolením režimu zobrazení na celé obrazovce můžete skrýt všechna okna nástrojů a zobrazit jenom okna dokumentů.

 • Stisknutím kláves Alt + Shift + Enter vstupte do režimu zobrazení na celé obrazovce nebo ho ukončete.

  -- nebo --

 • V okně Příkaz View.Fullscreen zadejte příkaz .

Povolení režimu virtuálního prostoru

V režimu virtuálního prostoru se mezery vloží na konec každého řádku kódu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete komentáře umístit v konzistentním bodě vedle vašeho kódu.

 1. V nabídce Nástroje vyberte Možnosti.

 2. Rozbalte složku Textový editor a zvolte Všechny jazyky, abyste tuto možnost nastavili globálně, nebo zvolte složku konkrétního jazyka. Pokud například chcete zapnout čísla řádků pouze v Visual Basic, zvolte uzel > Základní textový editor.

 3. Vyberte Obecné možnosti a v Nastavení vyberte Povolit virtuální prostor.

  Poznámka

  Virtuální prostor je povolený v režimu výběru sloupce. Pokud není povolený režim virtuálního prostoru, přesune se bod vložení z konce jednoho řádku přímo na první znak dalšího řádku.

Viz také