Dialogové okno Možnosti: textový editor > JavaScript/TypeScript > linting

Pomocí stránky linting dialogového okna Možnosti můžete nastavit možnosti analýzy kódu v editoru kódu. Chcete-li získat přístup k této stránce, v řádku nabídek zvolte > možnost nástroje a potom rozbalte textový editor > JavaScript/TypeScript > linting.

ESLint Nastavení

Tyto možnosti umožňují povolit statickou analýzu kódu JavaScript a TypeSCript a vybrat, které soubory se analyzují. Další informace o ESLint najdete v tématu ESLint.org.

UIElement – seznam

Možnost Popis
Povolit ESLint Pokud je vybrána tato možnost, Editor kódu umožňuje statickou analýzu kódu.
Lint všechny soubory zahrnuté v projektu, dokonce i uzavřené soubory Pokud je vybrána tato možnost, jsou při analýze zavřeny soubory, pokud se Diagnostika nehlásí pouze pro otevřené soubory.

Globální možnosti konfigurace ESLint

Tato možnost umožňuje zkopírovat umístění globálního konfiguračního souboru ESLint. Také, pokud jste dříve změnili umístění, můžete obnovit výchozí umístění souboru.

Viz také