Live Share funkce a koncepty

Live Share je sestavená pomocí revoluční architektury a konceptů, které pro naše uživatele manifestují jako výkonné funkce. níže najdete všechny charakteristické funkce Live Share a to, co vedoucí v prostoru pro spolupráci způsobuje.

Relace spolupráce

Všechny aktivity spolupráce ve Visual Studiu Live Share zahrnují jednoho hostitele relace spolupráce a jednoho nebo více hostů. Hostitel je osoba, která spustila relaci spolupráce, a kdokoli, kdo se připojuje, je host.

Hostitelé relace spolupráce můžou používat všechny své nástroje a služby, ale hosté mají přístup jenom k určitým věcem, které s nimi chce hostitel sdílet. K nim patří kód, běžící servery, ladicí relace, terminály a další věci. V současnosti se veškerý sdílený obsah uchovává na počítači hostitele a nesynchronizuje se s cloudem nebo s počítači hostů. To umožňuje okamžitý přístup a lepší zabezpečení. Výhodou je, že celé řešení je dostupné v okamžiku, kdy se host připojí, a přestane být k dispozici ve chvíli, kdy hostitel ukončí relaci spolupráce. Kromě toho je výhodné i to, že dočasné soubory vytvořené integrovaným vývojovým prostředím (IDE) nebo editorem za účelem zlepšení výkonu pro hosta se při skončení relace automaticky vyčistí.

Sdílení

Když „sdílíte“ jako hostitel, zahájíte tím relaci spolupráce, která sdílí obsah projektu, řešení nebo složky. Hosté můžou získat přístup k tomuto obsahu pomocí pozvánky s odkazem, který jim pošlete. „Sdílením“ se sice zkráceně myslí „sdílení projektu“, ale otevírají se jím také dveře pro sdílení dalších schopností, jako je ladění.

další informace: VS Code VS

Připojení

Když vám hostitel pošle pozvánku s odkazem, můžete na odkaz kliknout a připojit se k relaci spolupráce jako host. Získáte tak přístup k veškerému obsahu a schopnostem, které s vámi chce hostitel sdílet. Tento webový odkaz vám umožňuje rychle se připojit k relaci spolupráce (pokud už máte rozšíření nainstalované) nebo rychle připravit informace (pokud rozšíření ještě nainstalované nemáte).

další informace: VS Code VS

Funkce

Společné úpravy

Když otevřete stejný soubor jako jiný spolupracovník, můžete okamžitě „společně upravovat“ obsah souboru. Uvidíte úpravy jednotlivých spolupracovníků, jejich kurzory a výběry i další věci. A ještě lepší je to, že nemusíte stejný soubor upravovat pořád společně, takže chvíli můžete sobecky pracovat nezávisle, nebo zase spolupracovat – jak se to zrovna hodí.

Poznámka

Společné upravování má několik omezení. Stav funkcí podle jazyků najdete v článku o podpoře platforem.

další informace: VS Code VS

Sledování a zaměření

Někdy potřebujete objasnit problém nebo návrh, který se týká více souborů nebo míst v kódu. V takových situacích může být užitečné dočasně sledovat kolegy, jak se při společných úpravách pohybují v projektu. Z tohoto důvodu to funguje tak, že když se připojíte jako host k relaci spolupráce, automaticky „sledujete“ místo úprav hostitele. Hostitelé a hosté můžou vzájemné sledování zapínat a vypínat jednoduše kliknutím myší. Kromě toho ale můžete chtít, aby vás sledovali všichni účastníci. Live Share vám umožňuje žádat, aby všichni „zaměřili“ svou pozornost na vás – prostřednictvím oznámení, které ostatním usnadní vaše zpětné sledování.

další informace: VS Code VS

Společné ladění

Při ladění obtížných problémů nebo chyb v kódu může být opravdu užitečné mít k tomu pár očí navíc. Jako hostiteli vám Live Share umožňuje automaticky „společné ladění“ – to znamená sdílení ladicí relace se všemi hosty. Každý z vás tak získá funkce společných úprav spolu s možností nezávislého zkoumání během společného krokování.

Poznámka

Stav funkcí ladění podle jazyků a platforem najdete v článku o podpoře platforem.

další informace: VS Code VS

Sdílení serveru / sdílení portu

Při společném ladění může být opravdu užitečné mít přístup k různým částem aplikace obsluhované hostitelem pro ladicí relaci. Můžete chtít k aplikaci přistupovat v prohlížeči, mít přístup k místní databázi nebo ke koncovému bodu REST z vašich nástrojů. Live Share umožňuje „sdílení serveru“ – při kterém se místní port na počítači hostitele mapuje na přesně stejný port na počítači každého hosta. Jako host pak můžete s aplikací pracovat stejně, jako by běžela na vašem počítači (hostitel i host mají například přístup k webové aplikaci běžící na http://localhost:3000).

další informace: VS Code VS

Sdílení terminálů

Moderní vývojáři často používají celou řadu nástrojů příkazového řádku. Live Share vám jako hostiteli naštěstí umožňuje volitelné „sdílení terminálu“ s hosty. Sdílený terminál může umožňovat jenom čtení, nebo úplnou spolupráci – vy i hosté pak můžete spouštět příkazy a zobrazovat výsledky. Jako hostitel to máte pod kontrolou a můžete rozhodnout, jestli ostatní spolupracovníci můžou sami spouštět příkazy, nebo jenom uvidí výstupy příkazů. Přesněji řečeno je to tak, že cokoli si chcete nechat sami pro sebe, můžete spustit v nesdíleném terminálu.

další informace: VS Code VS

Řízení přístupu

Visual Studio Live Share nabízí účastníkům mnoho skvělých způsobů spolupráce. Vzhledem k množství možností a flexibilitě, jakou mají hosté při interakci s hostiteli, můžete chtít hosty, kteří se můžou připojit, explicitně schvalovat, nebo zablokovat přístup k určitým souborům nebo složkám. Live Share nabízí řadu nastavení, která vám můžou pomoct – včetně přístupu jen pro čtení a vyžadování souhlasu s hosty.

další informace: VS Code VS

Flexibilní režimy připojení

K zajištění optimálního výkonu podporuje Visual Studio Live Share dva základní „režimy připojení“: „přímý“ a „přenosový“. V přímém režimu se hosté připojují přímo k hostiteli, aniž by procházeli přes web. Přenosový režim umožňuje hostům umístěným v úplně jiné síti připojovat se k hostiteli prostřednictvím internetového přenosu. Připojení jsou vždy šifrovaná protokolem SSH nebo SSL, aby k tomu, co se děje „na drátě“, měli přístup jenom spolupracovníci. Live Share je standardně v „automatickém“ režimu, který nejdříve vyzkouší přímé připojení a až při neúspěšném pokusu přepne na přenosové. Pokud ale chcete, můžete jeden režim uzamknout.

další informace: VS Code VS