Dokumentace k sadě Visual Studio pro Mac

Přečtěte si, jak v sadě Visual Studio pro Mac vyvíjet aplikace a hry pro iOS, Android a web pomocí .NET.

Jazyky

V sadě Visual Studio pro Mac můžete psát kód v jazyce C#, F#, Razor, HTML5, CSS, Javascript a Typescript, XAML a XML.

Úkoly

Vývoj

Intellisense, refaktoring a zvýraznění syntaxe pro váš oblíbený jazyk

Sestavení

Konfigurace kompilátoru a sestavení aplikace

Ladit

Spuštění aplikace v ladicím programu za účelem prozkoumání problémů

Správa verzí

Sdílení kódu pomocí technologií pro správu verzí, jako jsou Git a Subversion