Chování editoru

Chování editoru je možné nastavit tak, aby kód byl při zápisu formátován. Tyto akce jsou nastavené v Visual Studio > Preferences > Text Editor > Behavior a některé z nejčastěji používaných funkcí jsou popsány níže:

Možnosti chování editoru

 • Odpovídající uzavírací složené závorky lze přidat automaticky do kódu při vytváření nových tříd, metod nebo vlastností. Když vyberete tuto možnost, zadáním { se automaticky přidá } .
 • Formátování kódu za běhu se aktivuje stisknutím znaků, jako jsou středníky nebo složené závorky, které emulují nastavené předvolby formátování.
 • Můžete se také rozhodnout formátovat soubor při ukládání, což umožňuje psaní kódu podle potřeby a ponechá integrované vývojové prostředí (IDE) zodpovědné za formátování kódu nastaveného existujícími předvolbách.
 • Odsazení je možné nastavit na žádné, automatické nebo inteligentní. Jedná se o následující akce:
  • Žádné – nastaví šipku na začátek dalšího řádku.
  • Automaticky – nastavuje na další řádek šipku na stejný sloupec.
  • Inteligentní – odsazení na následujícím řádku na základě kódu
 • Chování při rozbíjení slov se v různých osách liší a pro účely navigace musí textový editor vědět, kde slova začínají nebo končí. Formátování lze nastavit na Unix nebo Windows.

Můžete také nastavit pravidla formátování pro XML, CSS, HTML a JSON.

Viz také