Motivy editoru

motivy editoru lze změnit na kterýkoli z 10 barevných schémat, které jsou ve výchozím nastavení k dispozici v Visual Studio pro Mac pomocí možností Visual Studio > předvolby > Editor textu > možnosti nabídky pro barevný motiv:

Výběr barevného motivu

Přidávání nových motivů

Nové barevné motivy lze přidat za předpokladu, že jsou v jednom z podporovaných formátů:

  • Visual Studio ( .vssettings )
  • Xamarin Studio ( .json )
  • TextMate ( .tmTheme )

Jakmile zjistíte nebo vytvoříte nový motiv a stáhnete ho do místního počítače, přidejte ho pomocí následujících kroků:

  1. V dialogovém okně Možnosti motivů barev vyberte tlačítko Přidat :  barevný motiv přidat.
  2. Vyhledejte motiv na místním počítači a stiskněte otevřít.
  3. Motiv se přidá do dolní části předem nainstalovaného seznamu motivů. Pokud chcete zobrazit náhled motivu, vyberte ho:  barevný motiv Preview.
  4. Chcete-li použít motiv, stiskněte tlačítko OK .