výchozí klávesové zkratky v Visual Studio pro Mac

Informace o přístupnosti klávesnice najdete v tématu How to: use Keyboard navigace.

k nejrůznějším příkazům v Visual Studio pro Mac můžete přistupovat pomocí příslušné klávesové zkratky. tento dokument obsahuje seznam výchozích klávesových zkratek pro schéma vazby Visual Studio pro Mac key. Další informace o tom, jak změnit schéma vázání klíčů, najdete v tématu přizpůsobení rozhraní IDE. zástupce příkazu můžete také přizpůsobit pomocí > položky nabídky předvolby Visual Studio pro Mac a volbou > vazby klíče prostředí v okně předvolby .

Tip

klávesové zkratky zobrazené v tomto dokumentu a předvolby pro vázání klíčů v Visual Studio pro Mac se zobrazují pomocí symbolů běžně používaných v macOS. Pokud si nejste jisti symbolem, podívejte se do tabulky MacOS Key Symbols loopkup.

Rychlé stažení referenčních souborů PDF

Nashromáždili jsme nejvíce používané a nejužitečnější klávesové zkratky do souboru PDF ke stažení. máme dvě verze, jednu, která obsahuje zkratky pro Visual Studio pro Mac, a verzi, která zobrazuje Visual Studio krátkou dobu pro uživatele, kteří mají při použití Windows k dispozici Visual Studio.

Navigace v kódu

Příkazy Klávesové zkratky
Najít odkazy ⇧ ⌘ R, F12
Přejít k deklaraci ⌘ D, F12
Další chyba ⌥ ⇧ ⇟, ⇧ ⌘ F12
Další problém v souboru ⌥⇟
Předchozí chyba ⌥⇧⇞
Předchozí problém v souboru ⌥⇞

Ladění

Příkazy Klávesové zkratky
Povolit nebo zakázat zarážku ⌥ ⌘/, ⌘ F9
Pozastavení ⌥ ⌘ P, ⌥ ⌘ L5
Odebrat všechny zarážky ⇧ ⌘ F9
Spustit ke kurzoru ⌘ F10
Nastavit další příkaz ⇧ ⌘ F10
Zobrazit další příkaz ⌥*
Krokovat s vnořením ⇧ ⌘ I, ⌘ F11
Krok ven ⇧ ⌘ U, ⇧ ⌘ F11
Krokovat ⇧ ⌘ O, F10
Přepnout zarážku ⌘ \, F9
Zobrazit zarážky ⌥ ⌘ B

Návrhář

Příkazy Klávesové zkratky
Přepínat mezi souvisejícími soubory ⌃⌘↑

Upravit

Příkazy Klávesové zkratky
Režim úprav omezení ⌘ E
Kopírovat ⌘ C
Vyjmout ⌘ X
Odstranit ⌘⌫
Formátovat dokument ⌃ I
Odsadit výběr ⌘]
Vložit ⌘ V
Předvolby ⌘,
Opakovat ⇧ ⌘ Z
přejmenování ⌘ R, F2
Vybrat vše ⌘ A
Zobrazit generování kódu ⌘ I
Přepnout všechna skládání ⌥⇧⌘↑
Přepnout definice ⌥⇧⌘↓
Přepnout skládání ⌥⇧⌘←
Přepnout komentáře řádků ⌘/
Zpět ⌘ Z
Zrušit odsazení výběru ⌘[
Aktualizovat rámec z omezení ⇧ ⌘ R

Integrace F

Příkazy Klávesové zkratky
Vymazat F# Interactive ⌃ ⌥ C
F# Interactive ⌃ ⌥ F
Restartovat F# Interactive ⌃ ⌥ R
Odeslat řádek do F# Interactive ⌃ ⌥ L
Odeslat odkazy na F# Interactive ⌃ ⌥ P
Odeslat výběr do F# Interactive ⌃⏎

Soubor

Příkazy Klávesové zkratky
Zavřít vše ⇧ ⌘ W
Zavřít soubor ⌘ W
Zavřít pracovní prostor ⌥ ⌘ W
Nový soubor ⌘ N
Nové řešení ⇧ ⌘ N
Otevřít ⌘ O
Tisk ⌘ P
Ukončit ⌘ Q
Vrátit ⌘ U
Uložit ⌘ S
Uložit vše ⇧ ⌘ S

Help

Příkazy Klávesové zkratky
Dokumentace k rozhraní API ⌥⌘?
Reference k rozhraní API Unity ⌘'

Jiné

Příkazy Klávesové zkratky
Implementace zpráv Unity ⇧ ⌘ M
Prohlížen ⌥ ⌘ I

Project

Příkazy Klávesové zkratky
Přidání souborů ⌥ ⌘ A
Sestavení ⌘ K, ⇧ F6
Sestavit vše ⌘ B, F6
Clean ⇧ ⌘ K
Opětovné sestavení (Rebuild) ⌃ ⌘ K
Sestavit vše znovu ⌃ ⌘ B
Spustit ladění ⌘ ⏎, F5
Spustit bez ladění ⌥ ⌘ ⏎, ⌃ F5
Zastavit ⇧ ⌘ ⏎, ⇧ F5

Refaktoring

Příkazy Klávesové zkratky
Importovat symbol ⌃⌥␣
Rychlá oprava ⌥⏎
Příkazy Klávesové zkratky
Příkaz ⇧ ⌘ P
Najít v souborech ⇧ ⌘ F
Najít další ⌘ G, F3
Najít další podobný výběr ⌘ E, ⌘ F3
Najít předchozí ⇧ ⌘ G, ⇧ F3
Najít předchozí podobný výběr ⇧ ⌘ F3
Vyhledávání ⌘ F
Přejděte na Soubor. ⇧ ⌘D
Přejít na řádek ⌘L
Přejít na Typ ⇧ ⌘T
Přejděte na . ⌘.
Nahradit v souborech ⌥⇧ ⌘F
Nahrazení ⌥ ⌘F

Textový editor

Příkazy Klávesové zkratky
Dokončit slovo ⌃␣
Odstranění levého znaku ⌃H
Odstranění dalšího podsloví ⌃⌦
Odstranění dalšího slova ⌥⌦
Odstranění předchozího podsloví ⌃⌫
Odstranění předchozího slova ⌥⌫
Odstranění pravého znaku ⌃D
Odstranění na konec řádku ⌃K
Dynamická abbrev ⌃/
Rozšíření výběru ⌥⇧↓
Rozšíření výběru ⌥⇧↑
Rozbalení výběru na konec dokumentu ⇧⌘↓, ⇧ ⌘↘
Rozbalení výběru na začátek dokumentu ⇧ ⌘, ⇧ ⌘↖
Rozbalení výběru na konec řádku ⇧↘, ⇧ ⌘→
Rozbalení výběru na začátek řádku ⇧↖, ⇧ ⌘←
Rozbalení výběru na další řádek ⇧↓
Rozbalení výběru na další slovo ⌥⇧→
Rozbalení výběru o stránku dolů ⇧⇟
Rozbalení výběru o stránku nahoru ⇧⇞
Rozbalení výběru na předchozí řádek ⇧↑
Rozbalení výběru na předchozí slovo ⌥⇧←
Rozbalení výběru doleva ⇧←
Rozbalení výběru doprava ⇧→
Vyhledání tečky ⌘|
Přejít doleva o jeden znak ⌃B
Přejít doprava o jeden znak ⌃F
Přejít na začátek dokumentu ⌘↑
Přejít na začátek řádku ⌘←, ⌃A
Přejít na konec dokumentu ⌘↓
Přejít na konec řádku ⌘→, ⌃E
Přejít na odpovídající složenou závorku ⇧⌘\
Přejít na další řádek ⌃N
Přejít na další slovo ⌥→
Přejít na předchozí řádek ⌃P
Přejít na předchozí slovo ⌥←
Vložení zalomení řádku za vložením ⌃ V/V
Přesunutí tečky na EOL a vložení nového řádku ⇧⏎
Přesunutí řádku nebo zvýrazněné možnosti dolů ⌥↓
Přesunutí řádku nebo zvýrazněné možnosti nahoru ⌥↑
Přechod na další využití ⌃⌥⌘↓
Přechod na předchozí využití ⌃⌥⌘↑
Zobrazení seznamu parametrů ⌃⇧␣
Zobrazení rychlých informací ⌘F1
Zobrazení oborů ⌥⇧ ⌘P
Transponovat znaky ⌃T
Zabalení pomocí < div> ⌥⇧ Windows

Zobrazení

Příkazy Klávesové zkratky
Dokument s fokusem a středem ⌃L
Dokument s fokusem F7
Celá obrazovka ⌃ ⌘F
Přechod na další poznámkový blok ⌥⌘→
Přechod na předchozí poznámkový blok ⌥⌘←
Přejít zpět ⌃⌘←
Navigate Forward ⌃⌘→
Normální velikost ⌘0
Jeden sloupec editoru ⌥ ⌘1
Zobrazit další ⌥ ⌘↓, F8
Zobrazit předchozí ⌥ ⌘⌘, ⇧F8
Dva sloupce editoru ⌥ ⌘2
Přiblížit ⌘+, ⌘=
Oddálení ⌘-, ⌘_

Okno

Příkazy Klávesové zkratky
Aktivace 1 ⌘1
Aktivace 2 ⌘2
Aktivace 3 ⌘3
Aktivace 4 ⌘4
Aktivace 5 ⌘5
Aktivace 6 ⌘6
Aktivace 7 ⌘7
Aktivace 8 ⌘8
Aktivace 9 ⌘9
Skrýt ostatní ⌥ ⌘H
Skrýt Visual Studio ⌘H
Minimalizovat ⌘M
Další dokument ⌘}, ⌘F6
Předchozí dokument ⌘{, ⇧⌘F6
Přepnutí na další dokument ⌃⇥
Přepnutí na další okno nástroje ⌃⌥⇥
Přepnutí na předchozí dokument ⌃⇧⇥
Přepnout na předchozí okno nástroje ⌃⌥⇧⇥

Vyhledávání symbolů klíčů macOS

Symbol Klíč
Příkaz (cmd)
Možnost (alt)
Shift
Ovládací prvek (ctrl)
Page Up (Pg Up)
Page Down (Pg Dn)
Delete (Backspace)
Předat dál odstranění
Vrátit
←→↑↓ Šipky
Domů
End
Mezerník
Tab

Viz také