Správa odkazů v Project

Visual Studio pro Mac poskytuje dva způsoby přidávání dalších odkazů do projektu:

Odkazy na projekty

Jsou to:

  • Reference
  • balíčky NuGet (přidané prostřednictvím složky packages)

Kromě toho lze do libovolného projektu přidat také webové odkazy a nativní odkazy.

Odkazy na sestavení

Každá architektura v rámci platformy Xamarin je dodávána s více než deseti sestaveními. Ve výchozím nastavení nejsou v projektu odkazovány všechny tyto balíčky sestavení.

Chcete-li upravit balíčky, které jsou odkazovány v projektu, použijte dialogové okno Upravit odkazy , které lze zobrazit dvojitým kliknutím na složku odkazy, nebo výběrem možnosti Upravit odkazy v rámci jejich kontextové nabídky:

Dialogové okno odkazy na sestavení

Informace o sestaveních dostupných pro každé rozhraní Xamarin Framework naleznete v průvodci dostupnými sestaveními .

NuGet

NuGet je nejoblíbenější správce balíčků pro vývoj pro .net. podpora NuGet Visual Studio pro Mac umožňuje vyhledat balíčky, které se mají přidat do projektu.

Provedete to tak, že kliknete pravým tlačítkem na složku balíčku v okně řešení a vyberete Přidat balíčky.

další informace o použití NuGet balíčku najdete v návodu k balíčku zahrnutí NuGet v tomto Project .

Viz také