Ukázky Visual Studio pro Mac

Ukázky aplikací Xamarin a příklady kódu, které vám pomůžou začít vytvářet projekty pomocí sady Visual Studio pro Mac.

Xamarin.Forms

 • Todo

  Tato ukázka demonstruje aplikaci seznamu úkolů (Todo), ve které se data ukládají a získávají přes místní databázi SQLite, vytvořenou pomocí Xamarin.Forms.
 • My Shoppe

  Ukázková aplikace, která umožňuje prodejcům sledovat jejich prodejní výsledky, spravovat zájemce, zobrazovat si kontakty, spravovat objednávky a procházet katalog produktů.
 • Xamarin CRM

  Ukázková aplikace, která umožňuje prodejcům sledovat jejich prodejní výsledky, spravovat zájemce, zobrazovat si kontakty, spravovat objednávky a procházet katalog produktů.

Xamarin.Android

 • Material Design

  Tato ukázka demonstruje nové rozhraní API Material Design zavedené v Androidu Lollipop.
 • Služby Google Play

  Toto řešení používá NuGet Xamarin Google Play Services, pomocí kterého představuje několik způsobů, jak využít rozhraní API služby Mapy.
 • Flash Card Pager

  Tato ukázka demonstruje, jak pomocí ViewPageru a PagerTabStripu implementovat aplikaci, která představuje řadu matematických problémů na kartičkách.

Xamarin.iOS

 • ARKit (iOS 11)

  Ukázka rozšířené reality ARKit, která umisťuje objekty na detekovaných površích.
 • MapKit (iOS 11)

  Nové funkce iOSu 11 v MapKitu: seskupování a rozdělování značek podle úrovně přiblížení
 • CoreML & Azure (iOS 11)

  Rozhraní iOS 11 Vision a CoreML, které používají model natrénovaný pomocí služby Custom Vision Service v Azure

Xamarin.Mac

 • Hello, Mac

  Aplikace Hello World, která vám pomůže začít s vývojem pro Mac
 • MacControls

  Ukázky ovládacích prvků uživatelského rozhraní pro aplikace pro Mac
 • MacImages

  Ukázky ovládacích prvků uživatelského rozhraní pro aplikace pro Mac

Všechny ukázky

 • Všechny ukázky Xamarin

  Kompletní sada ukázkových aplikací Xamarin a ukázek kódu.
 • Všechny ukázky ASP.NET Core

  Kompletní sada ukázkových aplikací ASP.NET Core a ukázek kódu.
 • Všechny ukázky .NET Core

  Kompletní sada ukázkových aplikací .NET Core a ukázek kódu. Všimněte si, že některé z těchto ukázek mají požadavky specifické pro Windows, a proto je nelze spustit v sadě Visual Studio pro Mac