Komentáře k úkolům

Při psaní kódu je standardní praxí explicitně komentovat nedokončený nebo problematický kód nebo rychlé alternativní řešení s upozorněními. výchozí tokeny signálu, které poskytuje Visual Studio pro Mac, jsou TODO, napadení, FIXME a zpětně. přizpůsobené tokeny lze definovat v části Visual Studio > předvolby > > úkoly prostředí, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Předvolby seznamu úkolů

Chcete-li přidat nový komentář k úkolu, přidejte komentář, který obsahuje klíčové slovo Task. Příklad:

//TODO: Finish this for all properties.

Visual Studio pro Mac upozorní na tyto značky tím, že je zvýrazní v okně Seznam úkolů , které lze zobrazit pomocí nabídky zobrazit > úkoly :

Okno seznam úkolů zobrazující jednu položku TODO

Viz také