ASP.NET Core Nasazení webové aplikace

Důležitým krokem při vývoji webových aplikací je publikování (nasazení). Publikovat můžete do vzdáleného prostředí, aby ostatní mohli aplikaci používat nebo pro účely testování. Visual Studio pro Mac nabízí dvě možnosti publikování aplikace. Publikování do Azure App Service umožňuje publikovat webovou aplikaci do Azure App Service. Možnost Publikovat do složky umožňuje publikovat aplikaci do složky.

Publikování do Azure App Service

Pomocí Visual Studio pro Mac můžete publikovat webovou aplikaci přímo do Azure App Service. Pokud chcete publikovat ASP.NET Core aplikaci pro Azure App Service, přečtěte si článek Publikování do Azure App Service článku.

Publikování do složky

Do složky můžete také publikovat ASP.NET Core webové aplikace. Další informace o tom, jak publikovat webovou aplikaci do složky, najdete v tématu Publikování do složky.