VCMessage – úlohaVCMessage task

Zaznamená upozornění a chybové zprávy během sestavení.Logs warning and error messages during a build.

PoznámkyRemarks

Tato úloha pomáhá implementovat MSBuild pro projekty v jazyce C++ a není určena pro volání uživatelem.This task helps implement MSBuild for C++ projects and is not intended to be called by the user. Další informace naleznete v tématu TaskLoggingHelper.For more information, see TaskLoggingHelper.

ParametryParameters

Následující tabulka popisuje parametry úlohy VCMessage – .The following table describes the parameters of the VCMessage task.

ParametrParameter PopisDescription
ArgumentyArguments Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Seznam zpráv, které se mají zobrazit, oddělený středníkem.A semicolon-delimited list of messages to display.
KódCode Povinný parametr řetězceRequired String parameter.

Číslo chyby, která tuto zprávu kvalifikuje.An error number that qualifies the message.
TypType Volitelný řetězcový parametr.Optional String parameter.

Určuje druh zprávy, která se má vygenerovat.Specifies the kind of message to emit. Chcete-li vygenerovat zprávu s upozorněním, zadejte buď "Warning", nebo "Error" (chyba).Specify either "Warning" to emit a warning message, or "Error" to emit an error message.

Viz takéSee also