Visual Studio Icon Distribuovatelný kód pro Microsoft Visual Studio 2013 a Microsoft Visual Studio 2013 SDK (zahrnuje nástroje & BuildServer)


Na této stránce:

Soubory s distribuovatelným kódem pro edice Visual Studio Ultimate 2013, Visual Studio Premium 2013 a Visual Studio Professional 2013

Toto je seznam REDIST, na který se odkazuje oddíl Distribuovatelný kód v licenčních podmínkách pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2013 („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software s vaším programem kopírovat a distribuovat neupravenou formu souborů uvedených níže.

Microsoft Azure

Zdroj

 • MobileServices.js
 • MobileServices.min.js

Objektový kód

 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.dll,
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.resources.dll,
 • Microsoft.WindowsAzure.Mobile.UI.dll a
 • Microsoft.WindowsAzure.Ext.dll

Návrháři Blendu a XAML pro Visual Studio

Šablony položek a projektů Blendu pro Visual Studio 2015

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\ProjectTemplates
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\ItemTemplates

Písma Blend pro Visual Studio

 • Písma Buxton Sketch, SketchFlow Print a SegoeMarker

Jednoduché styly a styly nákresu Blendu pro Visual Studio

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\AppThemes\
 • Obsah ve složce: \MSBuild\Microsoft\Expression\Blend\Silverlight\
 • Cílové soubory a knihovna DLL pro subsettext
 • Obsah ve složce: \MSBuild\Microsoft\Expression\Blend.NETFramework
 • Cílové soubory a knihovna DLL pro subsettext

Modul runtime chování pro HTML

 • Soubory JS v rámci cesty C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\Libraries\HTML\

Modul runtime chování pro XAML

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration<arch>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

Modul runtime chování pro XAML pro Phone

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKManaged\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
 • C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\WindowsPhoneApp\v8.1\ExtensionSDKs\BehaviorsXamlSDKNative\12.0
  • \SDKManifest.xml
  • \Redist\CommonConfiguration<arch>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \Redist\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.pri
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.pri
  • \References\CommonConfiguration\Neutral\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll
  • \References\CommonConfiguration\Neutral<lang>\
  • Microsoft.Xaml.Interactions.dll
  • Microsoft.Xaml.Interactivity.dll

Ukázky datových prostředků

 • C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 12.0\Blend\SampleDataResources

Sady Microsoft Visual Basic Power Pack

 • vb_vbpowerpacks.exe

LightSwitch

 • ajax-loader.gif
 • dark-theme-2.0.0.css
 • dark-theme-2.5.0.css
 • datajs-1.1.1.js
 • datajs-1.1.1.min.js
 • icons-18-black.png
 • icons-18-white.png
 • icons-36-black.png
 • icons-36-white.png
 • jquery.mobile.structure-1.3.0.css
 • jquery.mobile.structure-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile.theme-1.3.0.css
 • jquery.mobile.theme-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile-1.3.0.css
 • jquery.mobile-1.3.0.js
 • jquery.mobile-1.3.0.min.css
 • jquery.mobile-1.3.0.min.js
 • jquery.mobile-1.3.0-vsdoc.js
 • jquery-1.9.1.intellisense.js
 • jquery-1.9.1.js
 • jquery-1.9.1.min.js
 • light-theme-2.0.0.css
 • light-theme-2.5.0.css
 • Microsoft.CSharp.dll
 • Microsoft.Data.Edm.dll
 • Microsoft.Data.Edm.SL.dll
 • Microsoft.Data.OData.dll
 • Microsoft.Data.OData.SL.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.dll
 • Microsoft.Data.Services.Client.SL.dll
 • Microsoft.Data.Services.dll
 • Microsoft.IdentityModel.dll
 • Microsoft.IdentityModel.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Cosmopolitan.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Design.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Extensions.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Sap.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.Dll.dll
 • msls.js
 • msls-2.0.0.css
 • msls-2.0.0.js
 • msls-2.0.0.min.css
 • msls-2.0.0.min.js
 • msls-2.0.0-vsdoc.js
 • msls-2.5.0.css
 • msls-2.5.0.js
 • msls-2.5.0.min.css
 • msls-2.5.0.min.js
 • msls-2.5.0-vsdoc.js
 • msls-black-icons-18.png
 • msls-black-icons-36.png
 • msls-dark-2.0.0.css
 • msls-dark-2.5.0.css
 • msls-light-2.0.0.css
 • msls-light-2.5.0.css
 • msls-loader-dark.gif
 • msls-loader-light.gif
 • msls-white-icons-18.png
 • msls-white-icons-36.png
 • System.ComponentModel.Composition.dll
 • System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Client.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Client.Web.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.EntityFramework.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Hosting.OData.dll
 • System.ServiceModel.DomainServices.Server.dll
 • System.ServiceModel.Extensions.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • System.ServiceModel.Web.Extensions.dll
 • System.Spatial.dll
 • System.Spatial.SL.dll
 • System.Windows.Controls.Data.dll
 • System.Windows.Controls.Data.Input.dll
 • System.Windows.Controls.dll
 • System.Windows.Controls.DomainServices.dll
 • System.Windows.Controls.Input.dll
 • System.Windows.Controls.Navigation.dll
 • System.Windows.Data.dll
 • System.Xml.Linq.dll
 • System.Xml.Serialization.dll
 • user-customization.css
 • user-logo.png
 • user-splash-screen.png
 • winjs-1.0.0.js
 • winjs-1.0.0.min.js

.NET Framework 4.5.1

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .exe a .msu bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Webový instalační program

 • NDP451-KB2859818-Web.exe

Offline instalační program

 • NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-CSY.exe

Jazykové sady

 • NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-<Culture>.exe

<Culture> v názvu souboru používá třípísmenný kód jazyka. Příklad: NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ESN.exe

Poznámka: Část <Culture> zastupuje identifikátor konkrétního jazyka. Jazykové sady jsou dostupné pro následující jazyky (uvedené včetně příslušného identifikačního kódu):

Arabština (ar), čínština – Tchaj-wan (zh-cht), čeština (cs), dánština (da), němčina (de), řečtina (el), finština (fi), francouzština (fr), hebrejština (he), maďarština (hu), italština (it), japonština (ja), korejština (ko), holandština – Nizozemsko (nl), norština (no), polština (pl), portugalština – Brazílie (pt-BR), ruština (ru), švédština (sv), turečtina (tr), čínština (zh-chs), portugalština – Portugalsko (pt-PT), španělština (es)

Jednotlivé balíčky

NDP451-KB2858725-x86-x64-CSY.exe NDP451-KB2858725-x86-CSY.exe Windows8-RT-KB2881468-x86.msu Windows8-RT-KB2881468-x64.msu Windows8-RT-KB2881468-arm.msu

Modul runtime F#

 • Fsharp.Core.dll

ADO.NET

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .dll bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • System.Data.dll
 • System.Data.DatasetExtensions.dll
 • System.Data.OracleClient.dll
 • Adonetdiag.dll

Modul runtime Visual C++

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .exe bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

Tyto soubory lze spustit jako požadované součásti během instalace.

 • vcredist_x86.exe
 • vcredist_x64.exe
 • vcredist_arm.exe

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .msm bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat jako součást instalačního balíčku vašeho programu:

 • Microsoft_VC120_CRT_arm.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_arm.msm
 • Microsoft_VC120_MFCLOC_x64.msm
 • Microsoft_VC120_MFCLOC_x86.msm
 • Microsoft_VC120_MFC_x64.msm
 • Microsoft_VC120_MFC_x86.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_arm.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm

Zkušební načtení aplikací pro Windows 8.1 Store

Soubory AppX stažené z následujícího umístění je možné v nezměněné verzi distribuovat s vašimi aplikacemi pro Windows Store 8.1, které chcete načíst bokem.

Soubory modulu runtime Visual C++

Pro usnadnění práce uvádíme následující složky, které můžete použít při distribuci souborů modulu runtime VC++. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory ve složkách uvedených níže. Tyto soubory nesmíte upravovat.

 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\arm\Microsoft.VC120.OPENMP\vcomp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfc120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfc120u.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120u.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120chs.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120cht.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120deu.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120enu.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120esn.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120fra.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120ita.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120jpn.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120kor.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120rus.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.OpenMP\vcomp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\msvcp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\msvcr120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CXXAMP\vcamp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfc120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfc120u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFC\mfcm120u.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120chs.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120cht.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120deu.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120enu.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120esn.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120fra.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120ita.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120jpn.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120kor.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.MFCLOC\mfc120rus.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.OPENMP\vcomp120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\msdia120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\amd64\msdia120.dll
 • Microsoft Visual Studio 12.0\DIA SDK\bin\arm\msdia120.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory kopírovat a distribuovat s vaším programem do místní složky vašeho programu nebo nasazením do globální mezipaměti sestavení (GAC):

 • VC\atlmfc\lib\mfcmifc80.dll
 • VC\atlmfc\lib\amd64\mfcmifc80.dll

Soubory distribuovatelných kódu pro vývoj souběžnosti Software Development Kit

V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat s vaším programem:

 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 3.5)
 • Microsoft.ConcurrencyVisualizer.Markers.dll (pro .NET 4.0)
 • cvmarkers.h
 • cvmarkersobj.h

Seznam distribuovatelného kódu pro edice Visual Studio Ultimate 2013: Premium, Professional a Visual Studio Express for Windows 8.1

Knihovny ASP.NET

Následující softwarové komponenty se licencují a podporují samostatně v rámci podmínek knihovny Microsoft .NET, které najdete tady. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami pro tyto softwarové komponenty, nesmíte je používat.

 • MVC
 • Webové rozhraní API
 • Webové stránky s jádrem Razor
 • Entity Framework
 • SignalR
 • Katana
 • Transformace dokumentů XML společnosti Microsoft

Seznam redistribuce pro Microsoft Windows Phone SDK 8.0

Toto je seznam REDIST, na který se odkazuje v oddíle Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Microsoft Windows Phone SDK 8.0 („software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat soubory uvedené níže (v nezměněné podobě).

Microsoft XNA Game Studio 4.0

 • Andyb.ttf
 • JingJing.ttf
 • Kooten.ttf
 • Linds.ttf
 • Miramo.ttf
 • Miramob.ttf
 • Moire-Bold.ttf
 • Moire-ExtraBold.ttf
 • Moire-Light.ttf
 • Moire-Regular.ttf
 • MotorwerkOblique.ttf
 • NGO_____.ttf
 • NGOB____.ttf
 • OcraExt.ttf
 • Peric.ttf
 • Pericl.ttf
 • Pesca.ttf
 • Pescab.ttf
 • QuartMS.ttf
 • SegoeKeycaps.ttf
 • Segoepr.ttf
 • Segoeprb.ttf
 • SegoeUIMono-Bold.ttf
 • SegoeUIMono-Regular.ttf
 • Wscsnbd.ttf
 • Wscsnbdit.ttf
 • Wscsnit.ttf
 • Wscsnrg.ttf

Blend for Visual Studio

Distribuovatelné soubory Blendu for Visual Studio jsou nainstalované v těchto umístěních:

 • C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v8.0
 • C:\Program files (x86)\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Windows Phone\v7.1
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.0
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend.NETFramework\v4.5
 • C:\Program Files\Microsoft SDKs\Expression\Blend\Silverlight\v5.0

Microsoft Advertising SDK for Windows Phone

 • Microsoft.Advertising.Mobile.dll
 • Microsoft.Advertising.Mobile.resources.dll
 • Microsoft.Advertising.Mobile.UI.dll
 • Microsofot.Advertising.Mobile.XNA.dll

Sestavení pro Windows Phone

 • DoneListeningEarcon.wav
 • ListeningEarcon.wav
 • Microsoft.Phone.Controls.dll
 • Microsoft.Phone.Controls.Maps.dll

Soubory ikon pro Windows Phone

 • cesty: %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.0\Icons\Light, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v7.1\Icons\Light, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Dark, %programfiles%\Microsoft SDKs\Windows Phone\v8.0\Icons\Light
 • appbar.add.rest.png
 • appbar.back.rest.png
 • appbar.basecircle.rest.png
 • appbar.cancel.rest.png
 • appbar.check.rest.png
 • appbar.close.rest.png
 • appbar.delete.rest.png
 • appbar.download.rest.png
 • appbar.edit.rest.png
 • appbar.favs.addto.rest.png
 • appbar.favs.rest.png
 • appbar.feature.camera.rest.png
 • appbar.feature.email.rest.png
 • appbar.feature.search.rest.png
 • appbar.feature.settings.rest.png
 • appbar.feature.video.rest.png
 • appbar.folder.rest.png
 • appbar.minus.rest.png
 • appbar.new.rest.png
 • appbar.next.rest.png
 • appbar.overflowdots.png
 • appbar.questionmark.rest.png
 • appbar.refresh.rest.png
 • appbar.save.rest.png
 • appbar.share.rest.png
 • appbar.stop.rest.png
 • appbar.sync.rest.png
 • appbar.transport.ff.rest.png
 • appbar.transport.pause.rest.png
 • appbar.transport.play.rest.png
 • appbar.transport.rew.rest.png
 • appbar.upload.rest.png

Soubory distribuovatelného kódu pro Visual Studio 2013 SDK

Toto je seznam REDIST, na který odkazuje oddíl Distribuovatelný kód licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro Microsoft Visual Studio 2013 Software Development Kit (dále jen „software“). Pokud máte řádně licencovanou kopii tohoto softwaru, smíte v souladu s licenčními podmínkami pro software kopírovat a distribuovat nezměněnou formu objektového kódu souborů uvedených níže.

 • vs120_piaredist.exe
 • vs_isoshell.exe
 • vs_isoshellLP.exe
 • vs_intshelladditional.exe
 • vs_intshelladditionalLP.exe

Distribuovatelné balíčky Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop Visual C++ Runtime

Tyto balíčky instalují běhové komponenty knihoven C Runtime (CRT), Standard C++, C++ AMP a OpenMP. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte následující soubory .msm bez jakýchkoli úprav kopírovat a distribuovat jako součást instalačního balíčku vašeho programu:

 • Microsoft_VC120_CRT_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CRT_x86.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_CXXAMP_x86.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x64.msm
 • Microsoft_VC120_OpenMP_x86.msm

Soubory modulu runtime Visual C++

Pro usnadnění práce uvádíme následující složky, které můžete použít při distribuci souborů modulu runtime VC++. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory ve složkách uvedených níže. Tyto soubory nesmíte upravovat.

 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CRT\
  • msvcp120.dll
  • msvcr120.dll
  • vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CRT\
  • msvcp120.dll
  • msvcr120.dll
  • vccorlib120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.OpenMP\
  • vcomp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.OpenMP\
  • vcomp120.dll
 • \VC\redist\x86\Microsoft.VC120.CXXAMP\
  • vcamp120.dll
 • \VC\redist\x64\Microsoft.VC120.CXXAMP\
  • vcamp120.dll
  • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
  • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

Soubory pro Visual Studio Express 2013 for Windows Visual C++ Runtime

Pro usnadnění práce uvádíme následující složky, které můžete použít při distribuci souborů modulu runtime VC++. V souladu s licenčními podmínkami pro software smíte s vaším programem distribuovat libovolné soubory ve složkách uvedených níže. Tyto soubory nesmíte upravovat.

 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Retail\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Retail\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Release\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Release\casablanca120.dll

Seznam nástrojů pro Visual Studio 2013

Toto je seznam nástrojů, na který odkazuje oddíl Nástroje licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2013 (dále jen „software“). Software, který jste dostali, nemusí v závislosti na konkrétní edici zahrnovat všechny soubory v tomto seznamu. Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky k sadě Visual Studio, které byly dodány s vaší edicí softwaru.

 • Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
 • IntelliTraceCollection.cab
 • Visual Studio Concurrency Visualizer
 • concvi_standalonecollection.exe
 • Visual Studio Remote Tools
 • rtools_setup_x86.exe
 • rtools_setup_x64.exe
 • rtools_setup_arm.exe
 • Visual Studio Standalone Profiler
 • vs_profiler_x64_*.exe
 • vs_profiler_x86_*.exe
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
 • \VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\1033\VsGraphicsResources.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\1033\VsGraphicsResources.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
 • \VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\1033\VsGraphicsResources.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\x86\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\x64\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\CppRESTWindowsSDK\1.0\redist\Debug\arm\casablanca120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\x86\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\x64\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs\Windows\v8.1\ExtensionSDKs\MobileServicesCppClient\1.0\redist\Debug\arm\zumosdk120.winrt.dll
 • Microsoft SDKs \Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x86\Debug\casablanca120.dll
 • Microsoft SDKs \ Microsoft Cpp REST SDK for Visual Studio 2013\SDK\bin\x64\Debug\casablanca120.dll
 • \VC\bin\arm\1033\pgort120ui.dll
 • \VC\bin\arm\pgort120.dll
 • \VC\bin\arm\pgosweep.exe

Seznam souborů buildovacího serveru pro Visual Studio 2013

Toto je seznam souborů buildovacího serveru, na který odkazuje oddíl Soubor BUILDSERVER.TXT licenčních podmínek pro software společnosti Microsoft pro některé edice sady Visual Studio 2013 (dále jen „software“). Pokud chcete určit svoje práva ve vztahu k následujícím souborům, přečtěte si licenční podmínky, které byly dodány s vaší edicí softwaru.

Nástroje SharePointu pro Visual Studio 2012

 • Program Files(86)\MsBuild\Microsoft\Visual Studio\v11.0\SharePointTools\
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.targets
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Tasks.dll
 • Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_MSIL\
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Features.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.Designers.Models.Packages.dll
  • Microsoft.VisualStudio.SharePoint.dll

Soubory buildovacího serveru Visual C++

Všechny soubory v následujících složkách (a všechny soubory a složky v těchto složkách rekurzivně)

 • Program Files\Common Files\Merge Modules
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\VC\
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\ProjectComponents
 • Program Files\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\V120\

Jednotlivé soubory

 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\msobj120.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\IDE\msvcdis120.dll
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\makehm.exe
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\VCVarsQueryRegistry.bat
 • Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

Soubory buildovacího serveru Light Switch

 • Microsoft.Data.Schema.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.dll
 • Microsoft.Data.Schema.ScriptDom.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Sql.dll
 • Microsoft.Data.Schema.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.AppBridge.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Base.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Build.Tasks.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CodeMarker.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuild.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.CommandLineBuildLoader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Common.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Deploy.Provider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.CodeGen.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Core.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DataAccess.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Extensions.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Framework.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Designer.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.DesignerWpfUtilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Extensions.Reader.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Loader.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Manifest.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Package.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.PackageUI.Neutral.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Project.Upgrade.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Publish.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Server.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.Utilities.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.VSTemplateWizard.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Design.WpfUtils.dll
 • Microsoft.LightSwitch.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ExportProvider.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.ManifestService.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.Client.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Model.Xaml.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.targets
 • Microsoft.LightSwitch.Publish.Tasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.dll
 • Microsoft.LightSwitch.RuntimeEditor.Internal.Resources.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.BuildTasks.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SDK.targets
 • Microsoft.LightSwitch.SDKProxy.dll
 • Microsoft.LightSwitch.SecurityData.svc
 • Microsoft.LightSwitch.Server.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Host.dll
 • Microsoft.LightSwitch.Server.Internal.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Debugger.Runtime.dll.dll
 • Microsoft.VisualStudio.ExtensionManager.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Settings.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.11.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.Shell.Interop.9.0.dll
 • Microsoft.VisualStudio.TextTemplating.11.0.dll
 • Microsoft.Web.Deployment.dll
 • Microsoft.Web.Publishing.AllFilesInTheProject.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.AspNetCompileMerge.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FileSystem.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FPSE.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.FTP.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.MsDeploy.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Deploy.Package.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.MsDeploy.Common.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.OnlyFilesToRunTheApp.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.targets
 • Microsoft.Web.Publishing.Tasks.dll
 • Microsoft.WebApplication.Build.Tasks.Dll
 • Microsoft.WebApplication.targets
 • Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll
 • Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll
 • System.ServiceModel.PollingDuplex.dll
 • vslsHost.exe