Visual Studio Icon Cílení a kompatibilita platformy Visual Studio 2013


Požadavky na systém

Při upgradu sady Microsoft Visual Studio 2012 na Visual Studio 2013 získáte výhody vylepšeného a zjednodušeného prostředí se vylepšeným výkonem bez zvýšených nároků na hardware. Některá z těchto klíčových vylepšení využívají možnosti, které nabízejí jenom nejnovější verze Windows, a můžou vyžadovat, abyste provedli upgrade na podporovaný operační systém.

Systémové požadavky sady Visual Studio 2015 najdete na stránce Systémové požadavky sady Visual Studio 2013.

Cílení na platformy

Visual Studio obsahuje nejmodernější nástroje a technologie pro vytváření aplikací, které využívají nejnovější funkce různých platforem. Visual Studio 2013 cílí také na starší platformy, například Windows XP a Windows Server 2003, takže můžete vytvářet nové nebo modernizovat existující aplikace, které fungují ve starších verzích Windows, a přitom můžete využívat vylepšené vývojářské nástroje, funkce pro kontrolu kvality a možnosti týmové spolupráce v sadě Visual Studio 2013. Další informace naleznete v článku Správa odkazů projektu a Visual Studio – přehled cílení na více platforem.

Visual Studio 2013 – podpora vývoje desktopových aplikací pro Windows

Cílová platforma 1 Vývoj nativního kódu Vývoj spravovaného kódu
Windows 8.1 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 8 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows 7 ✔️ ✔️
Windows Vista ✔️ 5 ✔️ 5
Windows XP ✔️ 4 ✔️ 4, 5
Windows Server 2012 R2 ✔️ 2 ✔️ 2
Windows Server 2012 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 R2 ✔️ ✔️
Windows Server 2008 ✔️ ✔️
Windows Server 2003 ✔️ 3, 5 ✔️ 4, 5
Poznámky pod čarou:
1. Visual Studio podporuje uvedené platformy v případě používání nejnovější aktualizace Service Pack pro danou platformu. Další informace najdete v článku Životní cyklus podpory Microsoft.
2. V níže uvedené tabulce najdete podporu sady Visual Studio 2013 pro vývoj aplikací pro Windows Store, včetně vývoje WinJS.
3. Vyžaduje souběžnou instalaci se sadou Visual Studio 2010. Další informace naleznete v tématu: Přehled produktové řady Visual Studio 2012 a platformní podpory.
4. Vyžaduje použití spravovaného cílení na více platforem sady Visual Studio.
5. Nástroje pro vzdálené ladění a profilování nejsou u cílové platformy dostupné.

Podpora sady Visual Studio 2013 pro vývoj aplikací pro Windows Store a Windows Phone

Aplikace pro Windows Store a Windows Phone můžete vytvářet pomocí následujících edicí sady Visual Studio 2013.


Visual Studio 2013 Edition Nainstalovaný operační systém pro vývoj Aplikace pro Windows Store pro Windows 8.1 Aplikace pro Windows Phone 8.1 Aplikace pro Windows Store pro Windows 8 Aplikace pro Windows Phone 8
Express for Windows 10 Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Nepodporuje se 2 ✔️ 5, 6, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows 8.1 ✔️ 1 ✔️ Existující služba 1, 2, 3 ✔️ 4, 7
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 R2 Pouze build 1 Jenom build Pouze sestavení Pouze sestavení
Ultimate, Premium, Professional Windows 8 Nepodporuje se Nepodporuje se Nepodporuje se ✔️ 4
Ultimate, Premium, Professional Windows Server 2012 Nepodporuje se Nepodporuje se Nepodporuje se Pouze sestavení
Poznámky pod čarou:
1. Zahrnuje podporu vzdáleného ladění pro Windows 8.1.
2. Visual Studio 2013 podporuje migraci projektů aplikací pro Windows Store z Windows 8 na Windows 8.1.
3. Pomocí sady Visual Studio 2013 je možné spravovat existující projekty pro Windows 8 včetně vzdáleného ladění na Windows 8.1 a Windows 8. Sadu Visual Studio 2012 použijte k vytvoření nových projektů pro Windows 8.
4. Visual Studio 2013 podporuje migraci projektů Windows Phone 7 a 7.5 na Windows Phone 8.
5. Vyžaduje verzi Visual Studio 2013 Update 2 nebo novější. 6. Emulátor Windows Phone instalovaný na vyžádání. 7. Podporuje migraci projektů Windows Phone 8 na Windows Phone Silverlight 8.1.

Kompatibilita s předchozími verzemi

V dřívějších verzích sady Visual Studio neotevřete projekty aplikací pro Windows Store pro Windows 8.1 a Windows Phone 8.1.

Sadu Visual Studio 2013 můžete nainstalovat a používat spolu se sadou Visual Studio 2012. Při instalaci v systému Windows 8.1 sada Visual Studio 2012 stále podporuje vytváření aplikací pro Windows Store pro Windows 8 a Windows Phone 8. Kromě toho sada Visual Studio 2012 Update 3 obsahuje vylepšení kompatibility projektů mezi verzemi sady Visual Studio 2012 a Visual Studio 2013 a řeší problémy s kompatibilitou sady Visual Studio 2012 ve Windows 8.1.

.NET 4.5.1 je vysoce kompatibilní místní aktualizace pro verze .NET 4, .NET 4.5.

Další informace najdete v článku Kompatibilita sady Visual Studio 2013.

Cesty upgradu

Když použijete podporovanou cestu upgradu, vaše soubory zdrojů, řešení a projektů v sadě Visual Studio budou nadále fungovat. Můžete ale očekávat nutnost provedení změn kódu. Nemůžeme sice zaručit binární kompatibilitu mezi jednotlivými verzemi, budeme se ale snažit co nejlépe zdokumentovat významné změny, abychom vám usnadnili úpravy.

Podporováno:

  • Upgrade z Visual Studio Team Foundation Server (a Express) 2012 (RTM nebo jakákoli aktualizace) na Visual Studio Team Foundation Server (a Express) 2013
  • Upgrade z Visual Studio Team Foundation Server (a Express) 2010 na Visual Studio Team Foundation Server (a Express) 2013

Přenositelnost prostředků

Všechna data v aplikaci Visual Studio Team Foundation Server (pracovní položky, zdrojové soubory, testy a výsledky testů, sestavení a data skladu) se při dodržení podporovaných cest upgradu přenesou. Dokonce i v případě dodržení podporovaných cest upgradu byste však měli podniknout adekvátní opatření (například zálohování a ochrana data) předtím, než upgrade na novou verzi provedete.


Na začátek stránky