Visual Studio 2015 – požadavky na systém Visual Studio 2015 System Requirements

Minimální systémové požadavky produktové řady Visual Studio 2015 jsou uvedené v následující tabulce.System requirements for the Visual Studio 2015 family of products are listed in the table below. Další informace o kompatibilitě najdete v článku Cílení a kompatibilita platformy Visual Studio 2015.For more information on compatibility, please see Visual Studio 2015 Platform Targeting and Compatibility. Pro Visual Studio 2017 si přečtěte téma Produktová řada Visual Studio 2017 – požadavky na systém.For Visual Studio 2017, see Visual Studio 2017 Product Family System Requirements.

Pokud chcete zobrazit systémové požadavky konkrétních produktů, klikněte na záložku níže:To view system requirements for specific products, click on a bookmark below:

StáhnoutDownload

Visual Studio 2015 si můžete stáhnout z webu My.VisualStudio.com. Web My.VisualStudio.com vyžaduje bezplatné předplatné Dev Essentials nebo předplatné sady Visual Studio.You can download Visual Studio 2015 from My.VisualStudio.com. My.VisualStudio.com requires a free Dev Essentials subscription, or a Visual Studio Subscription.

Další informace najdete v článku Postupy: Instalace konkrétní verze sady Visual Studio.For additional information, see How to Install a Specific Release of Visual Studio.

Visual Studio 2015 Visual Studio 2015


PožadavkyRequirements Podporované operační systémySupported Operating Systems
Visual Studio Community 2015 s aktualizací Update 3Visual Studio Community 2015 with Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB volného místa na disku, pevný disk 5400 ot/min4 GB of available hard disk space5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Enterprise 2015 s aktualizací Update 3Visual Studio Enterprise 2015 with Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB volného místa na disku10 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Professional 2015 s aktualizací Update 3Visual Studio Professional 2015 with Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 GB volného místa na disku10 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Update  3Visual Studio 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB volného místa na disku4 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio 2015 Language PackVisual Studio 2015 Language Pack
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 600 MB volného místa na disku600 MB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for Windows DesktopVisual Studio Express 2015 for Windows Desktop
Požadavky na hardware Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 5 GB volného místa na disku5 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for WebVisual Studio Express 2015 for Web
Požadavky na hardware Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 4 GB volného místa na disku4 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 SP 1Windows 7 SP 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual Studio Express 2015 for Windows 10Visual Studio Express 2015 for Windows 10
Požadavky na hardware Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 5 GB volného místa na disku5 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card (1024 x 768 or higher resolution)
Windows 10Windows 10
Další informaceMore Information
 • Podrobné informace o instalaci sady Visual Studio 2015 najdete na stránce Instalace sady Visual Studio.See the Installing Visual Studio page for detailed information on installing Visual Studio 2015.
 • Tyto verze sady Visual Studio fungují nejlépe s prohlížečem Internet Explorer 10 nebo novějšími verzemi.These versions of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Pokud není nainstalovaná tato verze nebo novější, nemusí některé funkce fungovat tak, jak by měly.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
 • Ohledně Windows Store a vývoje aplikací pro univerzální platformu Windows: Windows 8.1 a Windows Phone 8.1 a vývoj vyžadují aktualizaci Windows 8.1 nebo novější.For Windows Store and Windows Universal app development: Windows 8.1 and Windows Phone 8.1 and development require Windows 8.1 Update or later.
 • Jsou podporovány systémy Windows 10 Home, Pro a Enterprise.Windows 10 Home, Pro, and Enterprise are supported.
 • Vývoj pro Windows Phone 8.0 vyžaduje aktualizaci Windows 8.1 (x64) nebo novější.Windows Phone 8.0 development requires Windows 8.1 Update (x64) or later.
 • Pro podporu emulátorů (Windows nebo Android) je potřeba edice Windows 8.1 (x64) Professional nebo Windows 10 Pro/Enterprise (x64) nebo novější.For emulator support (Windows or Android), Windows 8.1 (x64) Professional edition or later or Windows 10 Pro or Enterprise (x64) editions are required. Je také nutný procesor, který podporuje technologii Klient Hyper-V a překlad adres druhé úrovně (SLAT).A processor that supports Client Hyper-V and Second Level Address Translation (SLAT) is also required.
 • Instalace na systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 vyžaduje aktualizaci 2919355 (k dispozici prostřednictvím Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
 • Před instalací jazykové sady Visual Studio 2015 Language Pack je třeba mít nainstalovaný produkt Visual Studio 2015.Be sure to install a Visual Studio 2015 product before installing a Visual Studio 2015 Language Pack.

Na začátek stránkyTop of Page

Team Foundation Server 2015 Team Foundation Server 2015

PožadavkyRequirements Podporované operační systémySupported Operating Systems
Team Foundation Server 2015 Update 3 Požadavky na hardware Team Foundation Server 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • Procesor 2,13 GHz nebo rychlejší2.13 GHz or faster processor
 • Minimálně 1 GB paměti RAM1 GB or greater RAM
 • Minimálně 8 GB volného místa na disku8 GB or more available hard disk space
Další informace Další informace o instalaci nástroje TFS najdete na stránce Požadavky a kompatibilita. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Podrobné informace a scénáře týkající se nastavení, upgradu a správy najdete na stránce o instalaci, aktualizaci a správě TFS na místním úložišti.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Serverové operační systémy Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (minimálně SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Klientské operační systémy Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (minimálně SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server Express 2015 Update 3 Požadavky na hardware Team Foundation Server Express 2015 Update 3 Hardware Requirements
 • Procesor 2,13 GHz nebo rychlejší2.13 GHz or faster processor
 • Minimálně 1 GB paměti RAM1 GB or greater RAM
 • Minimálně 4 GB volného místa na disku4 GB or more available hard disk space
Další informace Další informace o instalaci nástroje TFS najdete na stránce Požadavky a kompatibilita. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Podrobné informace a scénáře týkající se nastavení, upgradu a správy najdete na stránce o instalaci, aktualizaci a správě TFS na místním úložišti.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Serverové operační systémy Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (minimálně SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Klientské operační systémy Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (minimálně SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 Update 3 Další požadavky Na počítači musí být nainstalovaná sada Office 2013, 2010 nebo 2007.Team Foundation Server Extensions for Project Server 2015 Update 3 Additional Requirements Office 2013, 2010, or 2007 must be installed on the computer.

Další informace Další informace o instalaci nástroje TFS najdete na stránce Požadavky a kompatibilita.More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Podrobné informace a scénáře týkající se nastavení, upgradu a správy najdete na stránce o instalaci, aktualizaci a správě TFS na místním úložišti.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.

Serverové operační systémy Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (minimálně SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Klientské operační systémy Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (minimálně SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Požadavky na hardware Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Hardware Requirements
 • Procesor 2,2 GHz nebo rychlejší2.2 GHz or faster processor
 • Minimálně 1 GB paměti RAM1 GB or more of RAM
 • Minimálně 1 GB volného místa na disku1 GB or more of available hard disk space
Další informace Další informace o instalaci nástroje TFS najdete na stránce Požadavky a kompatibilita. More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Podrobné informace a scénáře týkající se nastavení, upgradu a správy najdete na stránce o instalaci, aktualizaci a správě TFS na místním úložišti.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Serverové operační systémy Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (minimálně SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Klientské operační systémy Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (minimálně SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)
Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Language Pack Požadavky na hardware Feedback Client for Team Foundation Server 2015 Language Pack Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard drive
Další požadavky Před instalací jazykové sady je třeba nainstalovat produkt Feedback Client pro TFS 2015. Additional Requirements Install the Feedback Client for TFS 2015 before installing the language pack. Další informace Další informace o instalaci nástroje TFS najdete na stránce Požadavky a kompatibilita.More Information For more information on installing TFS, see Requirements and Compatibility. Podrobné informace a scénáře týkající se nastavení, upgradu a správy najdete na stránce o instalaci, aktualizaci a správě TFS na místním úložišti.See the Install, upgrade and administer TFS on-premises page for in-depth information on set up, upgrade, and administration scenarios.
Serverové operační systémy Server Operating Systems
 • Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 R2 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)Windows Server 2012 (Essentials, Standard, Datacenter)
 • Windows Server 2008 R2 (minimálně SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)Windows Server 2008 R2 (minimum SP1) (Standard, Enterprise, Datacenter)
Klientské operační systémy Client Operating Systems
 • Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)Windows 10 (Home, Professional, Enterprise)
 • Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)Windows 8.1 (Basic, Professional, Enterprise)
 • Windows 7 (minimálně SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)Windows 7 (minimum SP1) (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)

Na začátek stránkyTop of Page

Nástroje pro Visual Studio 2015 Tools for Visual Studio 2015

PožadavkyRequirements Podporované operační systémySupported Operating Systems
Agents pro Visual Studio  2015 s aktualizací Update  3Agents for Visual Studio 2015 with Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (pro x86) nebo 2 GB paměti RAM (pro x64); pokud používáte virtuální počítač, doporučuje se dalších 512 MB navíc1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB volného místa na disku (instalační program vyžaduje až 1 MB na všech jednotkách)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Další požadavkyAdditional Requirements
Rozhraní .NET Framework 4.5.2 nebo novější verze.NET Framework 4.5.2 or later version
Další informaceMore Information
Podrobné informace o instalaci a konfiguraci najdete v článku Instalace a konfigurace testovacích agentů a testovacích kontrolérů.See the Installing and Configuring Test Agents and Test Controllers page for in-depth information on installation and configuration.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Agents pro Visual Studio 2015 Language PackAgents for Visual Studio 2015 Language Pack
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB volného místa na disku10 MB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Další požadavkyAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 nebo novějšíVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Další informaceMore Information
Před instalací jazykové sady nainstalujte odpovídající verzi produktu.Before you install a Language Pack, install the corresponding version of the product.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Microsoft Build Tools 2015 Update 3Microsoft Build Tools 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (pro x86) nebo 2 GB paměti RAM (pro x64); pokud používáte virtuální počítač, doporučuje se dalších 512 MB navíc1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB volného místa na disku (instalační program vyžaduje až 1 MB na všech jednotkách)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 1 MB across all drives)
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Další požadavkyAdditional Requirements
Rozhraní .NET Framework 4.5.2 nebo novější verze.NET Framework 4.5.2 or later version
Další informaceMore Information
Instalační program vyžaduje až 1 MB na všech jednotkách.Setup requires up to 1 MB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3Modeling SDK for Visual Studio 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 10 MB volného místa na disku10 MB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Další požadavkyAdditional Requirements
Visual Studio Community 2015 nebo novějšíVisual Studio Community 2015 or higher
Visual Studio 2015 SDKVisual Studio 2015 SDK
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Release Management pro Visual Studio 2015 Update 3Release Management for Visual Studio 2015 Update 3
Požadavky na hardware (pro klienta Release Management)Hardware Requirements (for Release Management client)
 • Procesor Pentium o frekvenci 1 GHz nebo ekvivalentní (doporučuje se procesor Pentium o frekvenci 2 GHz nebo ekvivalentní)1 GHz Pentium processor or equivalent (2 GHz Pentium processor or equivalent recommended)
 • 512 MB paměti RAM (doporučuje se 1 GB)512 MB of RAM (1 GB recommended)
 • 2,2 GB volného místa na disku (kvůli závislosti na rozhraní .NET Framework)2.2 GB available hard disk space (due to .NET Framework dependency)
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Rozlišení 1024 × 768, high color, 16bitové zobrazení (doporučuje se 1280 × 1024, high color, 32bitové zobrazení)1024 x 768 high-color, 16-bit display (1280 x 1024 high-color, 32-bit display recommended)

Kompatibilní verze serveru TFS (pro klienta Release Management)Compatible versions of TFS (for Release Management client)
 • Team Foundation Server 2015Team Foundation Server 2015
 • Team Foundation Server 2013Team Foundation Server 2013
 • Team Foundation Server 2012Team Foundation Server 2012
 • Team Foundation Server 2010Team Foundation Server 2010

Další informaceMore Information
Podrobné informace o požadavcích na operační systém a hardware najdete na stránce Požadavky na systém pro server/klienta Release Management pro VS 2015 a TFS 2015.See the System requirements for Release Management server/client for VS 2015 and TFS 2015 page for in-depth information on operating system and hardware requirements.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3Remote Tools for Visual Studio 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 1 GB volného místa na disku1 GB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher display resolution

Další informaceMore Information
Pro dosažení co nejlepších výsledků používejte nejnovější aktualizace nástroje Remote Tools pro vaši verzi sady Visual Studio.For the best experience, use the most recent update of the Remote Tools for your version of Visual Studio.
Nástroje, které potřebujete k vývoji pro Windows, najdete na stránce Soubory ke stažení a nástroje pro Windows 10.See Downloads and tools for Windows 10 to get the tools you need to build for Windows.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Visual C++ Build Tools 2015 Update 3Visual C++ Build Tools 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 4 GB paměti RAM (pro x86) nebo 2 GB paměti RAM (pro x64); pokud používáte virtuální počítač, doporučuje se dalších 512 MB navíc4 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB volného místa na disku (instalační program vyžaduje až 4 GB na všech jednotkách)200 MB of available hard disk space (Setup requires up to 4 GB across all drives)
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Další požadavkyAdditional Requirements
Rozhraní .NET Framework 4.5.2 nebo novější verze.NET Framework 4.5.2 or later version
Další informaceMore Information
Instalační program vyžaduje až 4 GB na všech jednotkách.Setup requires up to 4 GB across all drives.
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Distribuovatelné součásti Visual C++ pro Visual Studio 2015 Update 3Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 Update 3
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (1,5 GB při spouštění ve virtuálním počítači)1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine)
 • 50 MB volného místa na disku50 MB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyšším (doporučuje se grafická karta s rozhraním DirectX 11 nebo vyšším)DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution (DirectX 11 or later-capable video card recommended)

Další informaceMore Information
Instalace na systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 vyžaduje aktualizaci 2919355 a aktualizaci 2919442 (k dispozici prostřednictvím Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 and Update 2919442 (also available from Windows Update).
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Vista Service Pack 2Windows Vista Service Pack 2
Windows XP Service Pack 3Windows XP Service Pack 3
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP2Windows Server 2008 R2 SP2
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
Distribuovatelný balíček Prostředí sady Visual Studio 2015 (integrovaný režim) Visual Studio 2015 Shell (Integrated) Redistributable Package
Distribuovatelný balíček Prostředí sady Visual Studio 2015 (izolovaný režim)Visual Studio 2015 Shell (Isolated) Redistributable Package
Prostředí sady Visual Studio 2015 (integrovaný režim) – jazyková sadaVisual Studio 2015 Shell (Integrated) Language Pack
Prostředí sady Visual Studio 2015 (izolovaný režim) – jazyková sadaVisual Studio 2015 Shell (Isolated) Language Pack

Požadavky na hardware Hardware Requirements
 • Procesor 1,6 GHz nebo rychlejší1.6 GHz or faster processor
 • 1 GB paměti RAM (pro x86) nebo 2 GB paměti RAM (pro x64); pokud používáte virtuální počítač, doporučuje se dalších 512 MB navíc1 GB of RAM (for x86) or 2 GB of RAM (for x64); an additional 512 MB RAM recommended if running a virtual machine
 • 200 MB volného místa na disku200 MB of available hard disk space
 • Pevný disk 5400 ot/min5400 RPM hard disk drive
 • Grafická karta s rozhraním DirectX 9 a rozlišením 1024 × 768 nebo vyššímDirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher display resolution

Další informaceMore Information
Tato verze sady Visual Studio funguje nejlépe s prohlížečem Internet Explorer 10 nebo novějšími verzemi.This version of Visual Studio works best with Internet Explorer 10 or later. Pokud není nainstalovaná tato verze nebo novější, nemusí některé funkce fungovat tak, jak by měly.Some features might not work as expected when it, or a later version, is not installed.
Instalace na systémy Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2 vyžaduje aktualizaci 2919355 (k dispozici prostřednictvím Windows Update).Installation on Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2 requires Update 2919355 (also available from Windows Update).
Windows 10 nebo Windows 8.1 Windows 10 Windows 8.1
Windows 8Windows 8
Windows 7 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1
Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
Windows Server 2012Windows Server 2012
Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1

Na začátek stránkyTop of Page

.NET Framework .NET Framework

PožadavkyRequirements Podporované operační systémySupported Operating Systems
Microsoft .NET Framework 4.6.2Microsoft .NET Framework 4.6.2
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 2,5 GB volného místa na disku (x86)2.5 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB volného místa na disku (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Anniversary Update Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 a x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.2 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6.2 Language Pack
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 640 MB volného místa na disku640 MB of available hard disk space
Windows 10 Anniversary Update Windows 10 Anniversary Update
Windows 8.1 (x86 a x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 a x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1Microsoft .NET Framework 4.6.1
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB volného místa na disku (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB volného místa na disku (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 a x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 a x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6.1 Language Pack
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB volného místa na disku (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB volného místa na disku (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 Windows 10
Windows 8.1 (x86 a x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 a x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Microsoft .NET Framework 4.6Microsoft .NET Framework 4.6
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 1,3 GB volného místa na disku (x86)1.3 GB of available hard disk space (x86)
 • 2,5 GB volného místa na disku (x64)2.5 GB of available hard disk space (x64)
Windows 10 (x86 a x64) Windows 10 (x86 and x64)
Windows 8.1 (x86 a x64)Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 a x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista SP2 (x86 a x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 a x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Microsoft .NET Framework 4.6 Language PackMicrosoft .NET Framework 4.6 Language Pack
Požadavky na hardwareHardware Requirements
 • Procesor 1 GHz nebo rychlejší1 GHz or faster processor
 • 512 MB paměti RAM512 MB of RAM
 • 2,2 MB volného místa na disku (x86)2.2 MB of available hard disk space (x86)
 • 3 GB volného místa na disku (x64)3 GB of available hard disk space (x64)
Windows 8.1 (x86 a x64) Windows 8.1 (x86 and x64)
Windows 8 (x86 a x64)Windows 8 (x86 and x64)
Windows 7 SP1 (x86 a x64)Windows 7 SP1 (x86 and x64)
Windows Vista SP2 (x86 a x64)Windows Vista SP2 (x86 and x64)
Windows Server 2012 R2 (x64)Windows Server 2012 R2 (x64)
Windows Server 2012 (x64)Windows Server 2012 (x64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
Windows Server 2008 SP2 (x86 a x64)Windows Server 2008 SP2 (x86 and x64)
Na začátek stránky
Top of Page