Produktová řada Visual Studio 2017 for Mac – požadavky na systémVisual Studio 2017 for Mac Product Family System Requirements

Minimální požadavky na systém pro produktovou řadu Visual Studio 2017 for Mac jsou uvedeny níže.The minimum system requirements for the Visual Studio 2017 for Mac family of products is below. Pokud si chcete nainstalovat Visual Studio 2017 for Mac, přejděte na stránku se soubory ke stažení pro Visual Studio 2017.To install Visual Studio 2017 for Mac, see Visual Studio 2017 Downloads. Informace o všech novinkách této verze najdete ve zprávě k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac.For information about everything that's new in this release, see the Visual Studio for Mac 2017 release notes. Viz také Cílení na platformy a kompatibilita platforem při používání sady Visual Studio 2017 for Mac.See also Visual Studio 2017 for Mac Platform Targeting and Compatibility.

Visual Studio 2017 for MacVisual Studio 2017 for Mac

Následující produkty podporují minimální požadavky na systém uvedené níže:The following products support the minimum system requirements below:

 • Visual Studio Enterprise 2017 for MacVisual Studio Enterprise 2017 for Mac.
 • Visual Studio Professional 2017 for MacVisual Studio Professional 2017 for Mac.
 • Visual Studio Community 2017 for MacVisual Studio Community 2017 for Mac.

Podporované operační systémySupported Operating Systems

Visual Studio 2017 for Mac je možné nainstalovat a používat v následujících operačních systémech:Visual Studio 2017 for Mac will install and run on the following operating systems:

 • macOS Sierra 10.12: Community, Professional a EnterprisemacOS Sierra 10.12: Community, Professional, and Enterprise.
 • Mac OS X El Capitan 10.11: Community, Professional a Enterprise\*Mac OS X El Capitan 10.11: Community, Professional, and Enterprise\*.
\* Nejnovější verze prostředí Xcode 8.3 vyžaduje macOS Sierra 10.12, a proto projekty Xamarin.iOS a Xamarin.Mac vyžadují také danou minimální verzi. \* the latest version of Xcode 8.3 requires macOS Sierra 10.12, therefore Xamarin.iOS and Xamarin.Mac projects also require that minimum version

HardwareHardware

 • Procesor 1,8 GHz nebo rychlejší.1.8 GHz or faster processor. Doporučuje se alespoň dvoujádrový procesor.Dual-core or better recommended.
 • 4 GB paměti RAM; doporučuje se 8 GB paměti RAM (nejméně 4 GB při používání na virtuálním počítači)4 GB of RAM; 8 GB of RAM recommended (4 GB minimum if running on a virtual machine).
 • Volné místo na pevném disku: přibližně 1 GBHard disk space: approx 1GB.

Podporované jazykySupported Languages

Visual Studio for Mac je k dispozici v následujících jazycích:Visual Studio for Mac is available in the following languages:

 • angličtina, čínština (tradiční), čínština (zjednodušená), čeština, francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština (Brazílie), ruština, španělština a turečtina.English, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish.

Další požadavkyAdditional Requirements

 • Používání projektů a funkcí .NET Core vyžaduje sadu .NET Core SDK 1.1..NET Core SDK 1.1 is required to use .NET Core projects and features. Tu si můžete stáhnout a nainstalovat samostatně. Musíte také mít Mac OS X El Capitan 10.11 nebo novější.It can be downloaded and installed separately, and requires Mac OS X El Capitan 10.11 or higher.
 • Xamarin.Android vyžaduje 64bitovou sadu Java Development Kit (JDK).Xamarin.Android requires the 64-bit Java Development Kit (JDK).
 • Xamarin.iOS vyžaduje integrované vývojové prostředí Xcode a sadu iOS SDK od společnosti Apple.Xamarin.iOS requires Apple's Xcode IDE and iOS SDK.
 • Xamarin.Forms může cílit na platformu Android i iOS za předpokladu, že jsou splněny požadavky uvedené výše.Xamarin.Forms can target both Android and iOS platforms, given the requirements listed above.