Visual Studio Roadmap pro rok 2018

Tento dokument obsahuje náhled toho, co se chystá pro Visual Studio. Pojednává o některých důležitých funkcích, kterými se aktuálně zabýváme, a o časovém rámci, kdy byste je zhruba mohli očekávat. Nejde o vyčerpávající seznam všech nových funkcí v sadě Visual Studio, cílem je pouze poskytnout jakýsi přehled toho, na co se zaměřujeme. Tyto sady funkcí a časové rámce jejich zpřístupnění jsou aktuální a můžou se změnit.

Visual Studio se bude cílové skupině pro verze Preview a vydané verze dál dodávat pomocí následujícího procesu vydávání sady Visual Studio. Nejnovější verzi Preview si můžete nainstalovat ze stránky stahování verzí Preview. Jakmile se funkce prověří ve verzi Preview, povýší na verzi k vydání.

Vítáme vaše návrhy! Svoje návrhy můžete zaznamenat ve fóru Developer Community.

2. čtvrtletí 2018 (duben–červen)

Funkce Dostupnost Jazyky Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Očekávání úplné shody C++17 v kompilátoru a knihovnách Microsoft C++ Vydáno C++ Všechny sady funkcí
Nastavení nativního názvu vlákna s rozhraním API SetThreadDescription v minimálních výpisech, ladicích programech a nástrojích pro analýzu Vydáno C++ Všechny sady funkcí
Použití ověřování SourceLink s ladicím programem k odkazování na zdrojové soubory v úložišti, které vyžaduje přihlašovací údaje Vydáno Všechny jazyky Všechny sady funkcí
Úpravy s více kurzory a více výběry Vydáno Všechny sady funkcí
Vylepšená kompatibilita sady Visual Studio s nejběžněji používanými technologiemi pro usnadnění Vydáno Všechny sady funkcí
Používání jazykových služeb implementovaných protokolem jazykového serveru Vydáno Všechny sady funkcí
Rychlejší spouštění a výkon při načítání řešení Vydáno Všechny sady funkcí
Použití publikačních profilů ASP.NET k poskytování nastavení při konfiguraci průběžného doručování do Azure ze sady Visual Studio Vydáno Všechny sady funkcí
Nastavení průběžného doručování pro Azure Functions pomocí sady Visual Studio Vydáno Všechny spravované jazyky Všechny sady funkcí
Použití funkce kroku zpět (Step Back) (funkce IntelliTrace) pro .NET Core Vydáno Všechny spravované jazyky Všechny sady funkcí .NET Core
Použití ladění JIT pro .NET Core Vydáno Všechny spravované jazyky Všechny sady funkcí .NET Core
Správa tajných kódů aplikací s novou připojenou službou pro Azure Key Vault v aplikacích jazyka C# Vydáno Všechny spravované jazyky Webové úlohy .NET
Publikování aplikací pro .NET Core do Azure App Service Linuxu ze sady Visual Studio Vydáno Všechny jazyky .NET ASP.NET, Azure, .NET Core
Vytvoření nových projektů ASP.NET Core v jazyce F# Vydáno F# ASP.NET, .NET Core
Využití vylepšeného pořadí řazení příkazu Přejít na vše Vydáno C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Použití automatického zřizování iOS ze sady Visual Studio Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Automatická instalace úrovně rozhraní API Androidu používaného projektem Xamarin.Android v sadě Visual Studio Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Vyzkoušení Visual Studio Live Share Preview ke zjednodušení úprav a ladění při spolupráci v reálním čase Další probíhající aktualizace pro verzi Preview najdete v protokolu změn. Ve verzi Preview K dispozici jako rozšíření ve verzi Preview v obchodě Visual Studio Marketplace
Použití zprostředkovatelů typu F# v .NET Core 2.1 Vydáno .NET Core
Plná podpora pro .NET Core 2.1 Vydáno .NET Core
Využívání podepisování balíčků NuGet a odesílání podepsaných balíčků na NuGet.org Vydáno Všechny sady funkcí
Migrace souboru Nuget package.config (PC) do PackageReference (PR) pomocí nástroje pro migraci Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Používání dalších typů projektů v nástrojích Visual Studio 2017 Build Tools, včetně Azure, Office a ClickOnce Vydáno Nástroje sestavení
Přizpůsobení umístění instalace sady Visual Studio kvůli snížení náročnosti na systémovou jednotku Vydáno Instalační program pro Visual Studio
Úpravy šablon pro ovládací prvky Univerzální platformy Windows v návrháři Visual Studio XAML určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Úpravy vizuálních stavů a animace v programu Blend for Visual Studio v projektech Univerzální platformy Windows určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Přidávání nebo odebírání položek v kolekci pomocí dialogového okna Editor typu kolekce v návrháři XAML v sadě Visual Studio pro projekty určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Na začátek stránky

3. čtvrtletí 2018 (červenec–září)

Funkce Dostupnost Jazyky Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Přepracované rychlejší prostředí pro přepínání mezi větvemi Git Vydáno Všechny sady funkcí
Implementace vlastního CodeLensu pomocí veřejného rozhraní API CodeLensu Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora pro TypeScript 3.0 Vydáno TypeScript Všechny sady funkcí
Odesílání symbolů pro vaše balíčky NuGet.org na server symbolů, který je integrovaný s prostředími pro ladění sady Visual Studio Všechny sady funkcí .NET
Používání ověřování pro různé platformy při obnovování balíčků NuGet ze služby VSTS pomocí nástroje MSBuild nebo rozhraní příkazového řádku .NET Core (dotnet.exe) Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Vytváření, sestavování a nasazování aplikací s použitím grafů Kubernetes a Helm do Azure Container Service (AKS) Ve verzi Preview ASP.NET, Azure, .NET Core
Spouštění aplikací v prostředí kontejneru pro Kubernetes pomocí F5 (AKS) Azure
Migrace místního nastavení z projektu Azure Function do aplikace Function v Azure ze stránky se souhrnem publikování Vydáno C# ASP.NET, Azure, .NET Core
Použití Správce knihovny k definování závislostí JavaScriptu a CSS a jejich obnovení do vašich projektů (např. z CDNJS) jako náhradu pro Bower Vydáno Všechny jazyky .NET ASP.NET, .NET Core
O 40 % rychlejší spouštění testů Live Unit po provedení úprav Vydáno C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Automatické opravy porušení stylu kódu při formátování dokumentu Vydáno C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Vylepšení spolehlivosti pro návrháře XAML a základní podpora x: bind pro úpravy a pokračování Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Podpora pro iOS 12 a Android P Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Podpora editoru s rozděleným zobrazením pro Xamarin.Android Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Podpora editoru s rozděleným zobrazením pro prohlížeč Xamarin.Forms Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Podpora sady nástrojů Xamarin.Forms Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Vylepšení úprav textu v souborech AXML pro Xamarin.Android Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Vylepšení přírůstkového sestavení pro Xamarin.Android Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Rychlejší opětovné sestavení Xamarin.Android pomocí experimentálního nástroje Android Asset Packaging Tool v. 2 Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Automaticky generované ID prostředků Xamarin.Android v kódu na pozadí Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Další vylepšení Intellisense pro Xamarin.Forms Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Využívání vylepšených možností ladění pro Python - – včetně lepšího výkonu, podpory automatického opětovného načítání Flask/Django a ladění šablon Flask Vydáno Aplikace pro vývoj v jazyce Python, datové vědy a analýzy
Podrobnější zobrazování dokončování IntelliSense pro moduly Pythonu, včetně výsledků ze souborů z typeshedu Python Aplikace pro vývoj v jazyce Python, datové vědy a analýzy
Zobrazení „jen mého kódu“ v ladicím programu v jazyce C++ Vydáno C++ Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
IntelliSense v šablonách jazyka C++ Vydáno C++ Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Upozornění analýzy kódu C++ (včetně kontrolních mechanismů C++ Core) se v editoru zobrazí jako podržení vlnovkou Vydáno C++ Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Používání nových šablon AsyncPackage a AsyncToolWindow Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Využívání výhod balíčků rozšíření, které představují sadu rozšíření nainstalovaných společně Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Publikování na Visual Studio Marketplace pomocí příkazového řádku Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Podpora <PackageReference /> v projektech VSIX Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Vyzkoušení Visual Studio Live Share Preview ke zjednodušení úprav a ladění při spolupráci v reálním čase Další probíhající aktualizace pro verzi Preview najdete v protokolu změn. Ve verzi Preview K dispozici jako rozšíření ve verzi Preview v obchodě Visual Studio Marketplace

4. čtvrtletí 2018 (říjen – prosinec)

Funkce Dostupnost Jazyky Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Přepínání mezi řešeními, která používají jiné zprostředkovatele zdrojového kódu, a Visual Studio následně automaticky rozpozná správného zprostředkovatele a přepne na něj Všechny sady funkcí
Otevření více složek v jediném řešení Všechny sady funkcí
Přizpůsobené tipy v integrovaném vývojovém prostředí pro optimalizaci výkonu Všechny sady funkcí
Klientské zásady, které povolují spotřebovat podepsané balíčky od důvěryhodných autorů nebo zdrojů Všechny sady funkcí
Používání sady Visual Studio na monitorech s jinými hodnotami DPI Všechny sady funkcí
Otevření libovolné sady složek a vytvoření přizpůsobeného pracovního prostoru, který se dá sdílet Všechny sady funkcí
Vytváření balíčků aplikací pro univerzální platformu Windows určených pro ARM64 Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Vylepšené návrhy z IntelliSense s lepší relevancí založené na aktuálním kontextu editoru a návrhy pro typy z oborů názvů, které dosud nebyly zahrnuty do souboru C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Podpora rozšiřitelnosti pro testovací rozhraní třetích stran (např. xUnit a NUnit) pro integraci se zjišťováním testů v reálném čase C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Podpora pro vynucování pravidel .editorconfig  v době sestavení, která umožňuje nastavit zásady jako součást kontinuální integrace C#, VB .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Vytváření projektů  Azure Functions  v jazyce F# F# ASP.NET, Azure, .NET Core
Použití publikačních profilů ASP.NET v dialogovém okně Konfigurovat průběžné doručování do Azure ASP.NET, Azure, .NET Core
Plnohodnotné ladění, interaktivní okno a funkce IntelliSense při používání příkazu pro otevření složky v jazyce Python Python Aplikace pro vývoj v jazyce Python, datové vědy a analýzy
Podpora ladicího programu snímků pro virtuální počítače Azure, škálovací sady virtuálních počítačů a službu Azure Kubernetes Všechny sady funkcí .NET
Povolení opakovatelných sestavení pro projekty na základě PackageReference Všechny sady funkcí .NET

1. čtvrtletí 2019 (leden–březen)

Funkce Dostupnost Jazyky Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Popis funkce Dev16 1 Všechny sady funkcí
Na začátek stránky