Visual Studio Roadmap pro rok 2019

Tento dokument obsahuje náhled toho, co se chystá pro Visual Studio. Pojednává o některých důležitých funkcích, kterými se aktuálně zabýváme, a o časovém rámci, kdy byste je zhruba mohli očekávat. Nejde o vyčerpávající seznam všech nových funkcí v sadě Visual Studio, cílem je pouze poskytnout jakýsi přehled toho, na co se zaměřujeme. Tyto sady funkcí a časové rámce jejich zpřístupnění jsou aktuální a můžou se změnit.

Visual Studio se bude cílové skupině pro verze Preview a vydané verze dál dodávat pomocí následujícího procesu vydávání sady Visual Studio. Nejnovější verzi Preview si můžete nainstalovat ze stránky stahování verzí Preview. Jakmile se funkce prověří ve verzi Preview, povýší na verzi k vydání.

Vítáme vaše návrhy! Svoje návrhy můžete zaznamenat prostřednictvím komunity vývojářů.

4. čtvrtletí 2019 (říjen–prosinec)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Přidání podpory pro Azure Functions v3 2019 Azure Functions
Instalace nových balíčků Azure SDK pro Azure Key Vault a Azure Storage 2019 Ve verzi Preview Azure SDK
Naplnění připojovacích řetězců ze systému Project v dialogovém okně pro výběr SQL a úložiště 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Umožňuje vyjádřit výslovný nesouhlas s funkcemi telemetrie, pokud je vypnutá telemetrie VS. 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Zřizování a konfigurace trezoru klíčů na stránce souhrnu profilu publikování 2019 Ve verzi Preview Nástroje pro web
Možnosti publikování pro Ready to Run (Crossgen), Linking a SingleExe pro aplikace .NET Core 3.0 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Profilace aktivit databáze v aplikacích ASP .NET Core prostřednictvím Centra diagnostiky (Linux) 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Rozhraní .NET Core podporované v projektech CLI VC 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Tlačítka pro minimalizaci a maximalizaci v okně Start 2019 Všechny sady funkcí
Karty dokumentů můžete spravovat ve svislém seznamu na levé nebo pravé straně editoru. 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Pomocníka pro výjimky můžete aktualizovat tak, aby odrážel aktivovanou událost výjimky. 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Vylepšené zobrazení úloh v okně paralelních zásobníků 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Přijímání oznámení o ohrožených balíčcích NuGet v grafu obnovení 2019 Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Plovoucí zobrazení tlačítka pro automatické otevření XAML v podokně editoru XAML 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Vylepšení podpory příkazů #region v XAML 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
IntelliSense fragmentu kódu XAML 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Možnost zpřístupnění samostatných ikon balíčků pomocí uživatelského rozhraní správce balíčků NuGet 2019 Všechny sady funkcí .NET
Nové okno nástrojů pro kontejnery, které umožňuje zobrazení a správu kontejnerů a imagí Dockeru 2019 ASP.NET, Azure, .NET Core
V nabídce Přizpůsobit teď uživatelé můžou přesunout položky nabídky z nabídky Rozšíření na nejvyšší úroveň. 2019 Všechny sady funkcí
Informace o řádku a sloupci se přesunuly do kontextu dokumentu namísto stavového řádku s novými způsoby, jak opravit problémy s prázdnými znaky a konci řádků. 2019 Všechny sady funkcí
Převod aplikací pro Android na AndroidX 2019 Ve verzi Preview Xamarin
Publikování aplikací pro Android se sadami prostředků aplikací pro Android pomocí archivů sady Visual Studio 2019 Ve verzi Preview Xamarin
Analyzování kódu rozložení pro Android 2019 Ve verzi Preview Xamarin
Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms 2019 Ve verzi Preview Xamarin
Podpora CSS opětovného načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms 2019 Ve verzi Preview Xamarin

3. čtvrtletí 2019 (červenec–září)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Povolení funkcí ve verzi Preview v sadě Visual Studio v nastavení Nástroje -> Možnosti 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Přesměrování vyvolaných výjimek souvisejících s asynchronní operací do Pomocníka pro výjimky 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Změna velikosti, minimalizace a maximalizace okna Start 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Přetahování souborů do okna Start 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vyhledání v posledních projektech nebo řešeních v okně Start 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Snadné zobrazení naposledy použitých položek v okně Start pomocí seskupení 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Vyšší přesnost, relevance a zvýrazňování při hledání šablon projektů 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Připnutí a odebrání naposledy použitých šablon v dialogovém okně Nový projekt 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Zobrazení vybraných hodnot v rámci filtrů v dialogovém okně Nový projekt 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vizuální indikace nově nainstalovaných šablon v dialogovém okně Nový projekt 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vizualizace optimalizovaných úloh v okně Paralelní zásobníky 2019 Všechny sady funkcí
Přecházení vpřed a zpět při diagnostických prověřováních během používání profileru 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Správa převádění znaků CR-LF a kombinování tabulátorů a mezer pomocí vylepšeného editoru 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Vylepšené uživatelské rozhraní a zjistitelnost atributu DebuggerDisplay (návrh z komunity vývojářů) 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Vyhledávání jednotlivých komponent v instalačním programu 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Definice vynucování Stylu kódu / Analyzátorů pomocí příkazového řádku nebo souboru .editorconfig v sadě Visual Studio 2019 Ve verzi Preview Všechny sady funkcí
Použití jednotného přihlašování v nástrojích sady Visual Studio a Azure CLI 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora jiných než 32bitových odkazů pro generování kódu šablon textu T4 2019 Všechny sady funkcí
Přidání možnosti pro skrytí argumentů šablony v okně Zásobník volání při ladění kódu C++ 2019 Vydáno Všechny sady funkcí C++
Přijímání oznámení o ohrožených balíčcích NuGet v grafu obnovení 2019 Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Získání podpory pro .NET Core a .NET Standard pro generování šablon textu T4, zjišťování duplicit kódu, diagramy návrháře tříd a diagramy závislostí 2019 Všechny sady funkcí .NET
Profilace aktivit databáze v aplikacích ASP.Net Core prostřednictvím oken Centra diagnostiky 2019 Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Oblíbené objekty v oknech EE 2019 Náhled Všechny sady funkcí .NET
Rychlejší načítání profilu v nástroji Využití procesoru v Profileru výkonu 2019 Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Spouštění testů jednotek .NET u projektů, které cílí na více rozhraní .NET (například rozhraní .NET Framework a .NET Core) 2019 Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Integrace testovacích architektur třetích stran (například xUnit a NUnit) se zjišťováním testů v reálném čase 2019 .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Použití návrháře WinForms s projekty .NET Core 3.0 2019 .NET Desktop, .NET Core
Zkrácené prodlevy uživatelského rozhraní při přepínání karet XAML pro aplikace .NET Core 3 2019 Vydáno .NET Desktop, .NET Core
Nástroje pro přidání ostrůvků XAML pro UPW do aplikací WPF a WinForms 2019 Ve verzi Preview .NET Desktop, .NET Core
Povolení Diagnostických nástrojů (včetně Profileru paměti) pro desktopové projekty .NET Core 3 2019 .NET Core
Profiler procesoru pro trasování procesoru pomocí příkazu dotnet trace pro .NET Core 2019 .NET Core
Zřizování a publikování do plánu Azure Functions Premium 2019 ASP.NET, Azure, .NET Core
Zřizování a konfigurace služby Application Insights na stránce souhrnu profilu publikování 2019 Ve verzi Preview ASP.NET, Azure, .NET Core
Přidaná podpora pro Android Q 2019 Xamarin
Použití balíčků NuGet typu AndroidX v aplikacích pro Android 2019 Xamarin
Vytváření sad prostředků aplikace pro Android při publikování aplikací pro Android 2019 Vydáno Xamarin
Zvýšení výkonu a zrychlení až o 50 % při spuštění na Androidu pomocí trasování spouštění 2019 Xamarin
Zlepšení vnitřní smyčky vývoje pro iOS, včetně sestavování, nasazování a ladění 2019 Xamarin
Vylepšení připojení k hostiteli buildu pro iOS 2019 Xamarin
Přidaná podpora pro Xcode 11 2019 Vydáno Xamarin
Vytváření čistějšího kódu XAML při použití Návrháře XAML 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Využívání komponent WinRT v desktopových projektech .NET Framework a .NET Core 2019 Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Správa podpisových certifikátů při generování balíčků MSIX pro zkušební načtení 2019 Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Spouštění testů pomocí pytestu 2019 Vydáno Vývoj v jazyce Python, Aplikace pro datovou vědu a analýzu
Spouštění testů v Pythonu v pracovních prostorech otevřených složek 2019 Vydáno Vývoj v jazyce Python, Aplikace pro datovou vědu a analýzu
Podpora služby Azure SQL Data Warehouse pro nástroje SQL Server Data Tools (SSDT) 2019 Rozšíření v obchodě Visual Studio Marketplace

2. čtvrtletí 2019 (duben–červen)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Rychlejší vyhledávání a IntelliSense při otevírání velkých základů kódů přes funkci Otevřít složku 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Zobrazení naposledy použitých položek ve vyhledávání v sadě Visual Studio 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Spuštění operace vyčištění kódu pro všechny soubory v řešení jediným gestem 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora TypeScriptu 3.5 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora IntelliCode pro TypeScript i JavaScript 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Používání Ladění s pohybem v čase (TTD) ve verzi Preview spolu se Snapshot Debuggerem pro aplikace ASP.NET spuštěné na virtuálním počítači Azure 2019 Vydáno ASP.NET
Rychlejší otevírání řešení s více projekty .NET Core 2019 .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Vynucování pravidel .editorconfig  při sestavování pro podporu scénářů kontinuální integrace (CI) 2019 .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Použití návrháře WPF s projekty .NET Core 3.0 2019 Vydáno .NET Desktop, .NET Core
Rychlejší ladění díky funkci XAML hot reload pro WPF v .NET Core 3.0 2019 Vydáno .NET Desktop, .NET Core
Správa velkého počtu testů v Průzkumníkovi testů díky vylepšenému seskupování, řazení a vyššímu výkonu 2019 Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, Azure, .NET Core
Relevantnější návrhy od IntelliSense včetně návrhů typů z názvových prostorů, které ještě nejsou zahrnuté do souboru 2019 .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Zřizování a konfigurace služby Azure SignalR na stránce souhrnu profilu publikování 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Automatické načítání a publikování přihlašovacích údajů pro Azure Functions z Azure pomocí předplatného, se kterým jste přihlášení 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Vývoj s úplným modulem Visual Basic Runtime v .NET Core 2019 .NET Core
Přidání částečné podpory standardu C++20 v kompilátorech MSVC, knihovnách a integrovaném vývojovém prostředí (IDE) 2019 Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Sestavování veškerého zdrojového kódu ve složce (platí jen pro projekty CMake) 2019 Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Cílení na sadu SDK pro Windows 10 verze 1903 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Použití nástrojů pro kontejnery pro sestavování imagí, řešení problémů s obsahem a konfigurací kontejnerů a diagnostiku problémů při běhu 2019 Rozšíření v obchodě Visual Studio Marketplace
Odkazování na sdílené projekty z projektů VSIX 2019 Vydáno Rozšiřitelnost
Používání balíčku metadat VSSDK verze 16.0 2019 Vydáno Rozšiřitelnost
Označení vlastních šablon projektů značkami jazyka, platformy a typu projektu prostřednictvím manifestu šablony sady Visual Studio, aby bylo možné používat filtrování 2019 Vydáno Rozšiřitelnost

1. čtvrtletí 2019 (leden–březen)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Použití sady Visual Studio s vylepšenou přehledností na monitorech s různými DPI 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Rezervace a kontrola žádostí o přijetí změn v integrovaném vývojovém prostředí 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Filtrování řešení pomocí vybrané sady projektů, se kterými potřebujete pracovat, a uložení tohoto seznamu pro budoucí potřebu 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Společná editace a ladění v integrovaném vývojovém prostředí v reálném čase 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vyhledávání šablon projektů pomocí jazyka, platformy a značek typů projektů v dialogu Nový projekt 2019 Vydáno Všechny sady funkcí, rozšiřitelnost
Sestavujte a vytvářejte projekty .NET Core 3.0, včetně WinForms a WPF. 2019 Vydáno .NET Desktop, .NET Core
Využívejte rozšířené možnosti refaktoringu pro projekty C#, včetně „synchronizace složky a názvového prostoru“ a „refaktoringu členů třídy na základní třídu nebo rozhraní“. 2019 Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Přizpůsobte si písma a barvy pro specifickou syntaxi jazyka C#. 2019 Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Přidejte si databáze SQL Azure a účty Azure Storage do existujících instancí Azure App Service ze souhrnné stránky publikování. 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Binární kompatibilita jazyka C++ se sadou Visual Studio 2017 a Visual Studio 2015 2019 Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Podpora šablon a nástrojů pro Xamarin.Forms 4.0 a Xamarin.Essentials 1.0 2019 Vydáno Xamarin
Snadné nastavení a úprava vlastností ovládacích prvků Xamarin.Forms pomocí nového panelu vlastností 2019 Vydáno Xamarin
Dosažení vyšší produktivity pomocí funkce Přejít k definici a získání lepšího kódu XML od IntelliSense v rozloženích, prostředcích a souborech manifestu pro Android 2019 Vydáno Xamarin
Zkrácení času sestavení a nasazení díky vylepšením při sestavování a zdokonalenému rychlému nasazování v Xamarin.Android 2019 Vydáno Xamarin
Podpora nové generace nástrojů Dex Compiler (d8) a Code Shrinker (r8) v Xamarin.Android 2019 Vydáno Xamarin
Ladění kontejnerů pomocí zjednodušeného prostředí jednoho projektu 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Ladění linuxových imagí založených na Alpine a nejnovějších imagí ASP.NET a .NET Core 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Plnohodnotné ladění, interaktivní okno a funkce IntelliSense při používání příkazu pro otevření složky v jazyce Python 2019 Vydáno Vývoj v jazyce Python, Aplikace pro datovou vědu a analýzu
Podpora úpravy vazeb x:Bind ve funkci Upravit a pokračovat v XAML 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Povolení balení MSIX pro desktopové aplikace .NET Core 3 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Aktualizace návrháře manifestu balíčků pro zachování věrnosti dokumentu: zachování komentářů, mezer, názvových prostorů a všech úprav vlastního textu 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Přímé odeslání do Storu z průvodce vytvořením balíčku 2019 Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Atribut manifestu VSIX pro označení rozšíření jako verze Preview 2019 Vydáno Rozšiřitelnost
Šablony projektů VSIX používají <PackageReference> k deklaraci závislostí NuGet. 2019 Vydáno Rozšiřitelnost
Podpora výrazu a souboru licence samostatného balíčku v uživatelském rozhraní správce balíčků NuGet 2019 Vydáno Všechny sady funkcí .NET

4. čtvrtletí 2018 (říjen – prosinec)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Rychlé otevření kódu, na kterém jste nedávno pracovali, nebo spuštění jednoho z nejčastěji používaných toků, třeba klonování, otevření, nebo nový projekt 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vytvoření nových projektů s vylepšeným prostředím vyhledávání a filtrováním pomocí nového seznamu nejoblíbenějších šablon 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Aktualizovaný modrý motiv 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Aktualizovaná nabídka a záhlaví, aby se zvětšil prostor pro kód 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vylepšená přesnost vyhledávání nabídek, příkazů, možností a instalovatelných komponent 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Konfigurace konkrétních projektů, které se budou načítat při otevření řešení 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vizuální ikona stavu v posuvníku dokumentu, která indikuje možnost použít rychlou navigaci k problémům, upozorněním a chybám v aktuálním dokumentu 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Příkaz vyčištění kódu jedním kliknutím pro dokumenty otevřené v editoru 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Nové šablony rozšiřitelnosti pro vytváření asynchronních panelů nástrojů 2019 Vydáno Rozšiřitelnost
Zásady klienta NuGet, které umožňují používat podepsané balíčky od důvěryhodných autorů nebo zdrojů 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Vytváření balíčků aplikací pro univerzální platformu Windows určených pro ARM64 2017 a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Šablony Xamarin.Forms 3.3 a podpora nástrojů 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Vylepšení výkonu počátečního sestavení Xamarin.Android 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Vylepšení nástroje Xamarin.Android Designer s podporou ukázkových dat 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Zmenšená velikost datové části instalace Xamarinu 2019 Vydáno Xamarin
Nový tok nákupů v rámci produktů pro emulátor Androidu 2019 Vydáno Xamarin
Editor vlastností XAML nástroje Xamarin.Forms 2019 Vydáno Xamarin
Podpora vytváření aplikací .NET Core 2.2 2017 a vyšší Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Podpora vyhledávání všech odkazů v souborech Razor (.cshtml) 2019 Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Podpora ladicího programu snímků pro virtuální počítače Azure, škálovací sady virtuálních počítačů a službu Azure Kubernetes 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Povolení opakovatelných sestavení pro projekty na základě PackageReference 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Vyzkoušení sady Visual Studio Live Share Preview, aby mohl váš tým začít spolupracovat na úpravách a ladění v reálném čase Další probíhající aktualizace pro verzi Preview najdete v protokolu změn. 2017 a vyšší Ve verzi Preview K dispozici jako rozšíření ve verzi Preview v obchodě Visual Studio Marketplace
Vyzkoušení sady Visual Studio IntelliCode Preview, která nabízí umělou inteligencí podpořenou technologii IntelliSense a schopnost odvodit konvence stylu kódování pro vaše projekty 2017 a vyšší Ve verzi Preview K dispozici jako rozšíření ve verzi Preview v obchodě Visual Studio Marketplace
Odesílání symbolů pro vaše balíčky NuGet.org na server symbolů, který je integrovaný s prostředími pro ladění sady Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Vyhledávání v oknech kukátek během ladění 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Vizualizér sad dat pro Core CLR 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Ladicí program VS pro C++, který pracuje mimo proces a umožňuje při ladění aplikací v C++ používat 64bitový proces, který řeší mnoho problémů s výkonem a spolehlivostí při nedostatku paměti 2019 Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora TypeScriptu 3.1 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Na začátek stránky

3. čtvrtletí 2018 (červenec–září)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Přepracované rychlejší prostředí pro přepínání mezi větvemi Git 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Implementace vlastního CodeLensu pomocí veřejného rozhraní API CodeLensu 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Podpora pro TypeScript 3.0 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Používání ověřování pro různé platformy při obnovování balíčků NuGet ze služby VSTS pomocí nástroje MSBuild nebo rozhraní příkazového řádku .NET Core (dotnet.exe) 2017 a vyšší Ve verzi Preview Všechny sady funkcí .NET
Vytváření, sestavování a nasazování aplikací s použitím grafů Kubernetes a Helm do Azure Container Service (AKS) 2017 a vyšší Ve verzi Preview ASP.NET, Azure, .NET Core
Spouštění aplikací v prostředí kontejneru pro Kubernetes pomocí F5 (AKS) 2017 a vyšší Azure
Migrace místního nastavení z projektu Azure Function do aplikace Function v Azure ze stránky se souhrnem publikování 2017 a vyšší Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Použití Správce knihovny k definování závislostí JavaScriptu a CSS a jejich obnovení do vašich projektů (např. z CDNJS) jako náhradu pro Bower 2017 a vyšší Vydáno ASP.NET, .NET Core
O 40 % rychlejší spouštění testů Live Unit po provedení úprav 2017 a vyšší Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Automatické opravy porušení stylu kódu při formátování dokumentu 2017 a vyšší Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Vylepšená spolehlivost návrháře XAML s náhradními ovládacími prvky a možností zakázat během používání návrháře spuštění vlastního kódu 2017 a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Podpora pro iOS 12 a Android P 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Podpora editoru s rozděleným zobrazením pro Xamarin.Android 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Podpora editoru s rozděleným zobrazením pro prohlížeč Xamarin.Forms 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Podpora sady nástrojů Xamarin.Forms 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Vylepšení úprav textu v souborech AXML pro Xamarin.Android 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Vylepšení přírůstkového sestavení pro Xamarin.Android 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Rychlejší opětovné sestavení Xamarin.Android pomocí experimentálního nástroje Android Asset Packaging Tool v. 2 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Automaticky generované ID prostředků Xamarin.Android v kódu na pozadí 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Další vylepšení technologie IntelliSense v Xamarin.Forms 2017 a vyšší Vydáno Xamarin
Využití vylepšených možností ladění pro Python, včetně lepšího výkonu a ladění šablon Flask 2017 a vyšší Vydáno Aplikace pro vývoj v jazyce Python, datové vědy a analýzy
Podrobnější zobrazování dokončování IntelliSense pro moduly Pythonu, včetně výsledků ze souborů z typeshedu 2017 a vyšší Vydáno Aplikace pro vývoj v jazyce Python, datové vědy a analýzy
Zobrazení „jen mého kódu“ v ladicím programu v jazyce C++ 2017 a vyšší Vydáno Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
IntelliSense v šablonách jazyka C++ 2017 a vyšší Vydáno Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Upozornění analýzy kódu C++ (včetně kontrolních mechanismů C++ Core) se v editoru zobrazí jako podržení vlnovkou 2017 a vyšší Vydáno Vývoj desktopových aplikací pomocí C++
Používání nových šablon AsyncPackage a AsyncToolWindow 2017 a vyšší Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Využívání výhod balíčků rozšíření, které představují sadu rozšíření nainstalovaných společně 2017 a vyšší Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Publikování na Visual Studio Marketplace pomocí příkazového řádku 2017 a vyšší Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Podpora <PackageReference /> v projektech VSIX 2017 a vyšší Vydáno Vývoj rozšíření pro Visual Studio
Vyzkoušení Visual Studio Live Share Preview ke zjednodušení úprav a ladění při spolupráci v reálním čase Další probíhající aktualizace pro verzi Preview najdete v protokolu změn. 2017 a vyšší Ve verzi Preview K dispozici jako rozšíření ve verzi Preview v obchodě Visual Studio Marketplace
Na začátek stránky

2. čtvrtletí 2018 (duben–červen)

Funkce Verze sady Visual Studio Dostupnost Sady funkcí nebo samostatný instalační program
Očekávání úplné shody C++17 v kompilátoru a knihovnách Microsoft C++ 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Nastavení nativního názvu vlákna s rozhraním API SetThreadDescription v minimálních výpisech, ladicích programech a nástrojích pro analýzu 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Použití ověřování SourceLink s ladicím programem k odkazování na zdrojové soubory v úložišti, které vyžaduje přihlašovací údaje 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Úpravy s více kurzory a více výběry 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Vylepšená kompatibilita sady Visual Studio s nejběžněji používanými technologiemi pro usnadnění 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Používání jazykových služeb implementovaných protokolem jazykového serveru 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Rychlejší spouštění a výkon při načítání řešení 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Použití publikačních profilů ASP.NET k poskytování nastavení při konfiguraci průběžného doručování do Azure ze sady Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Nastavení průběžného doručování pro Azure Functions pomocí sady Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Použití funkce kroku zpět (Step Back) (funkce IntelliTrace) pro .NET Core 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET Core
Použití ladění JIT pro .NET Core 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET Core
Správa tajných kódů aplikací s novou připojenou službou pro Azure Key Vault v aplikacích jazyka C# 2017 a vyšší Vydáno Webové úlohy .NET
Publikování aplikací pro .NET Core do Azure App Service Linuxu ze sady Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno ASP.NET, Azure, .NET Core
Vytvoření nových projektů ASP.NET Core v jazyce F# 2017 a vyšší Vydáno ASP.NET, .NET Core
Využití vylepšeného pořadí řazení příkazu Přejít na vše 2017 a vyšší Vydáno .NET Desktop, ASP.NET, .NET Core
Použití automatického zřizování iOS ze sady Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Automatická instalace úrovně rozhraní API Androidu používaného projektem Xamarin.Android v sadě Visual Studio 2017 a vyšší Vydáno Vývoj pro mobilní zařízení v prostředí .NET (Xamarin)
Použití zprostředkovatelů typu F# v .NET Core 2.1 2017 a vyšší Vydáno .NET Core
Plná podpora pro .NET Core 2.1 2017 a vyšší Vydáno .NET Core
Využívání podepisování balíčků NuGet a odesílání podepsaných balíčků na NuGet.org 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí
Migrace souboru NuGet package.config (PC) do PackageReference (PR) pomocí nástroje pro migraci 2017 a vyšší Vydáno Všechny sady funkcí .NET
Používání dalších typů projektů v nástrojích Visual Studio 2017 Build Tools, včetně Azure, Office a ClickOnce 2017 a vyšší Vydáno Nástroje sestavení
Přizpůsobení umístění instalace sady Visual Studio kvůli snížení náročnosti na systémovou jednotku 2017 a vyšší Vydáno Instalační program pro Visual Studio
Úpravy šablon pro ovládací prvky Univerzální platformy Windows v návrháři Visual Studio XAML určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší 2017 a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Úpravy vizuálních stavů a animace v programu Blend for Visual Studio v projektech Univerzální platformy Windows určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší 2017 a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Přidávání nebo odebírání položek v kolekci pomocí dialogového okna Editor typu kolekce v návrháři XAML v sadě Visual Studio pro projekty určené pro Windows Fall Creators Update a vyšší 2017 a vyšší Vydáno Vývoj aplikací pro Univerzální platformu Windows
Na začátek stránky