Uvolňování paměti (VSPerfCmd)

možnost GC umožňuje shromažďování .NET Framework přidělování paměti a dat o životnosti objektů. Možnost GC se dá použít jenom s metodou profilace vzorkování a jenom s možností spuštění .

Pokud používáte možnost GC , není příkaz VSPerfCLREnv /sampleon povinný.

nejsou-li zadány žádné parametry nebo je-li zadán parametr přidělení , jsou shromažďována pouze .NET Framework data o přidělení paměti. je-li zadán parametr životnosti , jsou shromažďována jak .NET Framework přidělování paměti, tak data o životnosti objektů .NET Framework.

Syntaxe

VSPerfCmd.exe /Launch:AppName /GC[:{Allocation|Lifetime}] [Options]

Parametry

Přidělení Výchozí. shromažďuje .NET Framework data o přidělování paměti.

Doba života shromažďuje data přidělování .NET Framework paměti a data o životnosti objektů .NET Framework.

Požadované možnosti

Možnost GC se dá použít jenom s možností spuštění .

Spustit: AppName Spustí zadanou aplikaci a zahájí profilaci pomocí metody vzorkování.

Příklad

v následujícím příkladu se spustí aplikace a shromáždí .NET Framework data o přidělování paměti.

VSPerfCmd.exe /Launch:TestApp.exe /gc

Viz také