Vypnutí

Možnost Vypnout počká na ukončení nebo odpojení všech aktuálně profilovaných procesů a pak profiler vypne a zavře datový soubor profilace. Možnost Vypnout musí být posledním příkazem spuštění profilace.

Pokud parametr časového limitu není zadaný, možnost Vypnout počká na neomezenou dobu. Pokud je zadaný parametr časového limitu, vrátí se parametr po zadaném počtu sekund bez vypnutí profileru nebo zavření datového souboru.

Možnost Vypnout musí být jedinou možností zadanou na příkazovém řádku.

Syntaxe

VSPerfCmd.exe /Shutdown[:Timeout]

Parametry

Timeout

  • (Volitelné) Pokud je zadaný parametr , vrátí se po zadaném počtu sekund bez vypnutí profileru nebo zavření datového souboru profilace.

Viz také