Historie zpráv k vydání verze pro Team Foundation Server 2015 Team Foundation Server 2015 Release Notes History

Poznámka

Toto není nejnovější verze Team Foundation Serveru.This is not the latest version of Team Foundation Server. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte na aktuální zprávu k vydání verze pro Team Foundation Server 2018 Update 2.To download the latest release, please visit the current release notes for Team Foundation Server 2018 Update 2.

Historie zpráv k vydání verzeRelease Notes History


Informace o produktuProduct Information