Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2013 Visual Studio 2013 Release Notes History

Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio.This is not the latest version of Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte prosím na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2017.To download the latest release, please visit the current release notes for Visual Studio 2017.

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2013Release Notes for Visual Studio 2013

Informace naleznete ve zprávách k vydání jednotlivých verzí:Please refer to the release notes for each release:


Stáhněte si Visual Studio 2013Download Visual Studio 2013

Soubory ke stažení pro starší verze sady Visual Studio jsou k dispozici na webu my.visualstudio.com. Tento web se používá na základě předplatného, ale každý má možnost si vytvořit bezplatné předplatné Dev Essentials.Downloads for earlier versions of Visual Studio are available on my.visualstudio.com. This is a subscription-based site, but anyone can create a free Dev Essentials subscription. Další informace naleznete na stránce Dev Essentials.Please see the Dev Essentials page for more information.

Při stažení postupujte podle těchto pokynů.Follow these steps to download.

  1. Klikněte na tlačítko Stáhnout Visual Studio 2013.Click the Download Visual Studio 2013 button.

  2. V okně filtru podle produktové řady zaškrtněte políčko pro požadovanou produktovou řadu.Check the desired product family in the Filter by Product Family box. V části se soubory ke stažení klikněte na tlačítko pro stažení u každého produktu, který si v dané řadě chcete stáhnout (obrázek 1).In Downloads, click the download button for each product you wish to download in that family (Figure 1).

    Download banner
    (Obrázek 1) Dostupné soubory ke stažení pro Visual Studio 2013(Figure 1) Available downloads for Visual Studio 2013.
  3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každou produktovou řadu, kterou chcete stáhnout.Repeat steps 1 and 2 for each product family you wish to download.


Informace o produktech Visual Studio 2013Visual Studio 2013 Product Information


Na začátek stránky
Top of Page