Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze Preview sady Visual Studio 2017 pro Mac


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Dokumentace | Blogy | Údržba |


Stáhnout

Nainstalujte nejnovější verzi Preview sady Visual Studio pro Mac tak, že změníte kanál aktualizátoru na verzi Beta.

Poznámka

Tato verze není určená k nasazení naživo a není určená pro počítače v produkčních prostředích ani k vytváření produkčního kódu.

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.

Jak si stojíme?

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.

Historie verzí

Nejdůležitější novinky ve verzi

Tato verze se zaměřuje na zlepšování kvality v sadě Visual Studio pro Mac prostřednictvím oprav chyb a vylepšení výkonu a spolehlivosti.


Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.8 Preview 3 (7.7.0.1607)

vydáno 6. února 2019

Prostředí

.NET Core

Nástroje pro web

 • Opravili jsme problém, kdy možnost Publikovat do Azure vytvořila profil s nesprávným názvem.

Xamarin

 • Opravili jsme problém, kdy při pokusu o přetažení vyhledaných ovládacích prvků z panelu nástrojů do scénářů iOS docházelo k potížím.

Xamarin.Android

 • Opravili jsme problém, při kterém se na úvodní stránce zobrazí oznámení sady JDK i u těch projektů, které nejsou určené pro Android.
 • Opravili jsme problém, kdy se při spuštění sady Visual Studio pro Mac bez nainstalované Javy zobrazovaly 2 systémové výzvy k instalaci Javy.

Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.8 Preview 2 (7.7.0.1547)

Vydáno 23. ledna 2019

Editor kódu

Prostředí

NuGet

 • Opravili jsme problém, kdy se Visual Studio pro Mac chybově ukončí po chybě, která oznamuje, že nebylo možné přidat balíčky.

.NET Core

 • Odebrali jsme možnost VB.NET z projektů .NET Core.

ASP.NET Core

 • Opravili jsme problém, kdy se profil složky vytvořil s konfigurací „Výchozí“ místo „Vydaná verze“.

Nástroje pro web

 • Opravili jsme problém, kdy se argumenty aplikace nepředávají hostiteli Azure Functions.
 • Přidali jsme následující další šablony Azure Functions:
  • Aktivační událost CosmosDB
  • Aktivační událost EventHub
  • Aktivační událost IoT Hub
  • Aktivační událost SendGrid
  • Aktivační událost fronty služby ServiceBus
  • Aktivační událost tématu služby ServiceBus

Xamarin

Xamarin.Android

Ladicí program

 • Opravili jsme problém, kdy ladicí program selže při spuštění na externí konzole na Mojave.

Testovací nástroje

F#

Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.8 Preview 1 (7.7.0.1471)

Vydáno 18. prosince 2018

Editor kódu

Projektový systém

Prostředí

NuGet

Prohlížeč sestavení

Nástroje pro web

Xamarin

 • Aktualizovali jsme verzi NuGetu pro agenta Xamarin Test Cloud.
 • Opravili jsme problém se zobrazením příkazu Zobrazit archivy v projektech .NET Core.

Návrháři

Xamarin.iOS

Xamarin.Android

Xamarin.Forms

 • V souborech XAML Xamarin.Forms je nyní k dispozici funkce Intellisense pro FontFamily.

Xamarin.Mac

Testovací nástroje

 • Opravili jsme potíže s výkonem podokna Výsledky testu při zobrazení rozsáhlého textu.
 • Opravili jsme problém, kdy integrace testů jednotek v editoru neaktivovala správně testovací případy.
 • Opravili jsme problém, který mohl způsobit potíže s obnovením xUnitu.

Usnadnění

 • V této verzi jsme opravili řadu problémů s přístupností, včetně několika problémů s VoiceOverem v ladicím programu, problémů při vytváření certifikátů pro vývojáře iOS a problémů s klávesnici v sadě Android SDK Manager.

Ostatní


Na začátek stránky