Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině.

Tip

Jazyk stránky můžete přepnout v dolní části této stránky. Klikněte na Ikonu zeměkoule a vyhledejte svůj jazyk, nebo si vyberte ze seznamu dostupných jazyků.


Tento článek obsahuje informace o nejnovějším vydání Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1.

Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.

Jak si stojíme?

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém v pravém horním rohu samotného integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu sledujte na portálu komunity vývojářů.


Datum vydání: 19. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.5.2

V této vydané verzi jsme přidali podporu pro vydanou verzi Xcode 9 od společnosti Apple.


Datum vydání: 11. září 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.3.1

Tato vydaná verze opravuje tento problém:


Datum vydání: 14. srpna 2017 – Visual Studio pro Mac 7.1.0.1297

Tato verze se zaměřuje na opravy chyb a zavádí následující nové funkce:

 • Podpora pro vytváření aplikací pomocí .NET Core 2.0
 • Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSu

Podpora .NET Core 2

Visual Studio for Mac podporuje vytváření aplikací .NET Core 2.0, včetně knihoven, aplikací konzoly i webových aplikací a služeb pomocí ASP.NET Core.

Poznámka: Sadu .NET Core 2.0 SDK je nutné instalovat prostřednictvím samostatně staženého souboru, aby bylo možné vyvíjet přes .NET Core 2.0 v sadě Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1. Můžete ji získat na www.dot.net/core. Visual Studio umožňuje souběžnou podporu více sad .NET Core SDK. Znamená to také, že můžete experimentovat s nejnovějšími každodenními buildy sady .NET Core SDK a současně také vyvíjet s použitím nejnovějších veřejných verzí.

Aktualizace pracovního postupu podepisování v iOSu

Tato verze přináší schopnost vytvářet požadované podpisové artefakty pro aplikace pro iOS a tvOS. Pomocí sady Visual Studio for Mac je možné:

 • Vytvářet nové podpisové identity a instalovat je do místní klíčenky
 • Vytvářet nové zřizovací profily
 • Přidat novou identitu podepisování do existujícího profilu
 • Zřizovat nová zařízení: zaregistrovat zařízení na portálu Apple Developer a přidat je do zřizovacího profilu.

Pokud si chcete tyto nové funkce podepisování vyzkoušet, klikněte pravým tlačítkem na projekt a přejděte na Možnosti > Podepsání sady prostředků aplikace pro iOS.

Použití oddílu Podpisová identita

Před podepsáním musíte splnit následující kritéria:

 • Na portálu Apple Developer je v části Certificates (Certifikáty) zobrazený platný certifikát (neodvolaný).
 • Certifikát je vydaný pro vybraný tým nebo vývojáře.
 • Certifikát i soukromý klíč musejí být nainstalované ve vaší místní klíčence.
 • Certifikát nesmí mít ukončenou platnost.

Pokud na vašem aktuálním počítači nejsou k dispozici žádné identity, použijte možnost Vytvořit podpisovou identitu z rozevíracího seznamu.

Použití oddílu Zřizovací profil

Aby se profil zobrazil v rozevíracím seznamu Zřizovací profil, musí splňovat následující kritéria:

 • Nesmí mít ukončenou platnost.
 • Musí být platný (obsahovat zaregistrovaná zařízení a platné certifikáty).
 • Musí odpovídat aktuálnímu typu distribuce (pro ladění nebo vydání podle nastavení přepínačů v horní části).
 • Musí odpovídat identifikátoru sady prostředků. V tomto seznamu se zobrazí i profily s odpovídajícím vzorem se zástupným znakem.

Pokud nebyly nalezeny žádné profily, použijte položku Vytvořit zřizovací profil z rozevíracího seznamu.

Pokud potřebujete přejít zpět na předchozí verzi podpisových ovládacích prvků a nastavit zřizovací profil a podpisovou identitu ručně, nastavte tým Žádný. Nové podpisové ovládací prvky se nahradí starými. Rozhodně však doporučujeme vyzkoušet nové funkce a v případě potíží nám poslat zpětnou vazbu.

Omezení:

 • Zřizovací profily vytvořené v sadě Visual Studio for Mac nebudou zohledňovat oprávnění vybraná ve vašich projektech (Entitlements.plist). Tato funkce bude přidána v budoucích verzích rozhraní IDE.
 • Distribuční zřizovací profily jsou standardně zaměřené na App Store. Místní nebo jednorázové profily se musí vytvořit ručně.

Opravy v této verzi

Správce sady Android SDK

 • Správce sady Android SDK je teď integrovaný v sadě Visual Studio Preferences a už to není externí aplikace.
 • Opraveno: Správce sady Android SDK po přerušené instalaci zobrazuje nesprávný stav komponenty.
 • Opraveno: Nástroje sady Android SDK Tools se nainstalovaly, ale nejsou vybrány, pokud je k dispozici aktualizace. V důsledku toho může dojít k neúmyslnému odinstalování komponenty.
 • Opraveno: Výchozí umístění sady Android SDK se neuloží, pokud jste neudělali žádné změny komponent sady SDK.

Zvýšení výkonu

 • Lepší výkon při otevírání, vykreslování a psaní v dokumentu.
 • Optimalizovaná práce na pozadí při psaní.
 • Zlepšení doby načítání při otevírání řešení.
 • Optimalizované načítání výsledků na panelu hledání.
 • Optimalizováno mnoho pravidel analýzy zdroje.
 • Optimalizovaný kód nízké úrovně funkce uživatelského rozhraní.
 • Opravené problémy, které by měly za následek postupné zvyšování využití paměti rozhraní IDE.
 • Optimalizované dokončování kódu, navrhování parametrů a sémantické zvýrazňování.
 • Optimalizované rozšiřování složek v oblasti řešení – zaznamenatelné u složek, které obsahují stovky položek.
 • Optimalizovaná doba spuštění rozhraní IDE při prvním i následných spuštěních.
 • Obecně optimalizované využití procesoru a přenosů v paměti pro využívání rozhraní IDE.

Další vylepšení

 • Vylepšeno: Aktualizovali jsme službu identit pro použití na systémech za proxy. Tím získáte ověřovací údaje z klíčenky nebo se zobrazí výzva k jejich zadání. Pokud jste dříve měli problémy s přihlášením, zkuste to prosím znovu a pošlete nám jakoukoli zpětnou vazbu, kterou máte, abychom mohli dále zdokonalovat podporu pro proxy.
 • Opraveno: Omezení Priorita v oblasti Vlastnosti zobrazuje hodnotu 0. Nejde nastavit z automaticky otevíraného okna Návrháře.
 • Opraveno: Přidání možnosti určit cílovou platformu v projektech F#.
 • Opraveno: Kvůli problému s kódy nepoužitých oborů názvů se nesprávně zpracovávají obory názvů FSharp.Core.
 • Opraveno: Mnoho dialogových oken Nový soubor a řetězců v nich není lokalizováno.
 • Opraveno: Dialogová okna Nové řešení nejsou lokalizovaná.
 • Opraveno: Zkrácený text v dialogovém okně pro konfiguraci nové aplikace s jedním zobrazením.
 • Opraveno: Popis průvodce pro Nuget zobrazuje odkazy na znak xml '.
 • Opraveno: Popisek aktualizátoru je prázdný, když jsou aktualizace pozastavené.
 • Opraveno: Aktualizace úložiště git ve VSTS zobrazí chybu s oznámením, že uživatelské jméno nebo heslo má hodnotu null.
 • Opraveno: Refaktoring pro scénář nameof při prvním použití je nesprávný.
 • Opraveno: Když úvodní stránka obsahuje mnoho posledních projektů, ztrácí se z ní můj poslední projekt.
 • Opraveno: Chyba buildu iOS, pokud má aplikace kontejneru povolený build specifický pro zařízení, ale rozšíření ho povolený nemá.
 • Opraveno: Zvýraznění syntaxe není k dispozici u interpolace řetězců C#6 pro místní proměnné.
 • Opraveno: V některých případech uživatelé nemůžou spustit nástroj Xamarin Inspector.
 • Opraveno: Při vytváření sestavení nativní aplikace (a aplikace pro iOS) v režimu vydání se zobrazují upozornění.
 • Opraveno: Knihovna třídy .NET Core je zaměřená na .NET Standard a ne na netcoreapp.
 • Opraveno: V rozhraní IDE dojde k chybě při přidávání obrázku (.png nebo .jpg) ke Storyboardu v iOSu.
 • Opraveno: Při přidání všech balíčků Služeb Google Play dojde k chybě se zprávou System.AggregateException: Došlo k jedné nebo více chybám. ---> System.ArgumentNullException: Hodnota nemůže být null. Název parametru: packageIdentity.Version.
 • Opraveno: Podnabídka Rychlé opravy zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši se zasekne při načítání.
 • Opraveno: Prohlížeč souborů nezobrazí umístění sady SDK při kliknutí na tři tečky (...) na kartě Umístění ve Správci sady Android SDK.
 • Opraveno: Projekty F# .NET Core se nezkompilují.
 • Opraveno: Zapisování do protokolu MS Account vyzve k zadání přihlašovacích údajů pro přístup k adrese graph.windows.net proxy serveru.
 • Opraveno: U některých projektů F# dochází k zablokování v oknech Najít odkazy a Najít odvozené typy.
 • Opraveno: Při pokusu o přidání nového účtu iOSu v sadě Visual Studio pro Mac došlo k výjimce vyvolané odkazem s hodnotou null.
 • Opraveno: Přidání projektu .NET Standard do existující struktury řešení nebo adresářů přepíše nebo přeformátuje veškerý zdrojový kód na disku.
 • Odebere požadavek, aby bylo pro používání .NET Core 2.0 potřeba mít nainstalovanou konkrétní verzi .NET Core (Preview 2). Nyní jsou podporované novější verze Preview a .NET Core RTW.

Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Aktuální zpráva k vydání verze

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.4

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0

Na začátek stránky