Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.4


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba |


Poznámka

Pokud jste na tuto stránku přešli z neanglické jazykové verze a chcete zobrazit nejaktuálnější obsah, navštivte tuto zprávu k vydání verze v angličtině. Jazyk této stránky můžete změnit kliknutím na ikonu zeměkoule v zápatí stránky a výběrem požadovaného jazyka.


Visual Studio 2017 for Mac slouží k vytváření aplikací pro mobily, web a cloud s Xamarinem a .NET Core i her s Unity.

Stažení aktuální verze sady Visual Studio 2017 pro Mac

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.

Jak si stojíme?

Chceme znát váš názor. Problém můžete nahlásit prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac a na portálu Komunita vývojářů můžete sledovat svoji zpětnou vazbu.

Historie verzí


Release Notes Icon Visual Studio 2017 for Mac 7.4 (7.4.0.1033)

Vydáno 5. března 2018

U sady Visual Studio pro Mac 7.4 jsme měli čas zaměřit se na opravy nejzávažnějších problémů týkajících se nevracení paměti, výkonu a stability, které nám uživatelé nahlásili. V této verzi jsme přidali také podporu vývoje systému Android Oreo 8.1 a několik vylepšení produktivity pro vývojáře Xamarinu.

Nejdůležitější novinky ve verzi

 • Nově se oficiálně podporuje macOS High Sierra.
 • Podporuje se Xcode 9.3.
 • Nově se podporuje C# 7.1 (viz Co je nového v jazyce C# 7.1).
 • Podpora pro Android 8.1 Oreo
 • Bezdrátové nasazení a ladění pro Xamarin.iOS
 • Provedli jsme základní změny architektury v editoru C# editor; v důsledku toho se zlepšil jak výkon a spolehlivost, tak i rychlost odezvy psaní IntelliSense.

Chyby opravené v této verzi

Podrobný přehled verze

 • Přidali jsme nabídku Upravit > Přepnout na režim návrhu, aby bylo možné přepínat mezi režimy návrhu a dokončování IntelliSense. V režimu návrhu nebudou návrhy automatického dokončování IntelliSense přepisovat text, který jste zadali, pokud si je nevyberete ručně ze seznamu návrhů IntelliSense. Zpět do režimu dokončování můžete přepnout pomocí nabídky Upravit | Přepnout na režim dokončování. Pokud používáte schémata klávesových zkratek sady Visual Studio (hybridní) nebo Visual Studio (Windows), máte k dispozici výchozí klávesovou zkratku Ctrl+Alt+Mezerník.

 • Přidali jsme klávesovou zkratku Cmd+Shift+P, která otevře vyhledávací pole Navigovat na. To je filtrované tak, abyste mohli hledat dostupné příkazy na základě aktuálního kontextu.

Debug source files option figure 1
(Obrázek 1) Filtrování příkazů
 • Vyhledání zdroje ladicího programu

  • Přidali jsme podporu karty Zdrojové soubory ladění v možnostech řešení (Obrázek 2). Aby se zachovala přehlednost uživatelského rozhraní, zobrazí se tato nabídka až poté, co přidáte první složku.

   Debug source files option figure 2
   (Obrázek 2) Možnost Zdrojové soubory ladění
  • Pokud se pokusíte přejít na blok zásobníku nebo krokovat s vnořením do metody a ladicí program nenajde zdrojové soubory, zobrazí se nový dokument Zdroj se nenašel (Obrázek 3). Tento dokument usnadní poskytování několika možností pro vyhledání zdrojových souborů, pokud je máte. To je užitečné při ladění sestavení, která byla zkompilována při CI, a když má uživatel přístup ke zdrojovým souborům a souboru .pdb.

   New 'source not found' dialog
   (Obrázek 3) Nové dialogové okno "Zdroj nebyl nalezen"
 • Sledovací proces souborů pro detekci souborů přidaných do projektu

  Sada Visual Studio pro Mac nově detekuje soubory, které byly přidány do projektu .NET Core nebo z něj byly odebrány, a dynamicky aktualizuje okno Řešení na základě provedených změn. Toto vylepšení vyřešilo problém s uvolněním a opakovaným načtením vyžadovaným po migracích EF, který nám nahlásili uživatelé v Komunitě vývojářů.

 • Použití adresáře .vs pro .userprefs

  • Z důvodu vylepšení kompatibility se sadou Visual Studio v systému Windows se už soubor uživatelských předvoleb generovaný sadou Visual Studio pro Mac neukládá v adresáři řešení, ale v .vs/SolutionName/xs/UserPrefs.xml.

Xamarin

 • V sadě Visual Studio pro Mac už nadále nepodporujeme funkci načtení do testovacího cloudu Xamarin, kterou bylo možné spustit pravým kliknutím tlačítka myši na strom testu jednotek. Testy předání dále je možné odeslat prostřednictvím rozhraní příkazového řádku Visual Studio App Center.

 • Odebrali jsme podporu komponent v integrovaném vývojovém prostředí. Pokud otevřete projekt s komponentami, na které se už odkazuje, zobrazí se chyba. Tuto chybu opravíte tak, že ručně upravíte soubor .csproj a odeberete všechny informace ze značek <XamarinComponentReference/>. Další informace najdete v příručce k migraci komponent.

iOS

 • Přidali jsme podporu bezdrátového nasazení a ladění pro zařízení s iOSem a AppleTV. Když je zařízení připojeno přes síť a připraveno k použití pro nasazení, zobrazí se nově v seznamu cílů zařízení, jako kdyby bylo zařízení připojeno přes USB. (Obrázek 4):

  Apple device connected over Wi-Fi selected in device list
  (Obrázek 4) Zařízení Apple připojené přes síť se zobrazuje v seznamu zařízení

  Další informace o této funkci najdete v příručce k bezdrátovému nasazení.

 • Sada Visual Studio pro Mac nově požádá o odemčení zařízení pro nasazení, než spustí aplikaci (Obrázek 5), a nepřeruší relaci ladění:

  Alert advising user to unlock iOS device
  (Obrázek 5) Upozornění na nutnost odemčení zařízení s iOSem
 • Sada Visual Studio pro Mac nově automaticky generuje vazby C# pro modely CoreML při jejich přidání do projektu a umožňuje tak rychlé a snadné použití modelů CoreML.

 • Vylepšení zřizování:

  • Tato verze představuje lepší pracovní postup instalace fastlane. Pokud nemáte fastlane nainstalováno, umožníme vám ho nainstalovat v rámci integrovaného vývojového prostředí místo zobrazení chybového dialogového okna se žádostí, abyste si přečetli dokumentaci ke zřizování a nainstalovali fastlane.
  • V závislosti na rychlosti internetu a parametrech počítače může instalace trvat až dvě minuty. Z tohoto důvodu se fastlane stáhne na pozadí, abyste měli snazší práci.
  • Provedli jsme řadu vylepšení uživatelského rozhraní widgetu pro automatické zřizování v editoru Info.plist. Nový widget jednoznačně rozlišuje ruční a automatický režim zřizování a stav zřizování sdělí uživateli.

Android

Android 8.1 Oreo je nejnovější verzí Androidu, která je dostupná od společnosti Google. Android 8.1 Oreo nabízí mnoho nových funkcí, které jsou zajímavé pro vývojáře prostředí Xamarin.Android, jako jsou Android Go, rozhraní API pro neurální sítě, aktualizace rámce automatického vyplňování, rozhraní API pro SharedMemory a mnoho dalších. Tato rozhraní API jsou dostupná pro aplikace Xamarin.Android v případě, že používáte Xamarin.Android 8.2 a novější.

 • Přidali jsme integraci Správce zařízení s Xamarin Androidem (Preview) pro uživatele, kteří mají nainstalovanou součást SDK Tools 26. Další informace najdete v dokumentaci.

 • Pokud emulátor Androidu nepoužívá HAXM, nově se vám zobrazí upozornění.

Vizuální návrháři

iOS Designer
 • Klávesové zkratky v režimu omezení:

  Nové klávesové zkratky usnadňují práci s novým režimem omezení (uvedeným ve verzi 15.5). Příklad:

  • Přepnutí režimu omezení: ⌘ E
  • Dočasné povolení režimu omezení: Podržení klávesy ⌃
  • V režimu omezení omezuje aktualizace; v ostatních případech aktualizuje rámce: ⇧ ⌘ R
 • Nově lze pro tvOS povolit variace vlastností :

  Variace vlastností lze nově povolit pro scénáře tvOS a soubory XIB, které umožňují variace podle světlého nebo tmavého stylu.

 • Automatické oddálení při přetažení velkých položek ze sady nástrojů:

  Při přetažení velké položky ze sady nástrojů se návrhová plocha nově automaticky oddálí. To usnadní umístění velkých položek do souboru XIB nebo scénáře.

 • Indikátor a výběr zvětšení:

  Označuje aktuální procento úrovně zvětšení a umožňuje vybrat úroveň zvětšení z místní nabídky.

Android Designer
 • V této verzi jsme výrazně změnili analýzu a zpracování prostředků Androidu, což vedlo k vyššímu výkonu a přesnosti na panelu.
 • Přidali jsme podporu vykreslování Androidu Oreo (API 26).
 • Nově se podporují funkce Oreo, jako jsou vlastní písma a adaptivní ikony.
 • Vylepšili jsme rychlost vykreslování.
 • Vylepšili jsme prostředí dokončování IntelliSense.

Xamarin.Forms

Opravili jsme celou řadu chyb a vylepšili úpravy v jazyce XAML:

 • [OPRAVENO] Nekonzistentní chování v editoru XML/XAML mezi vs/vsmac při stisknutí klávesy ENTER pro přidání nového atributu do elementu
 • [OPRAVENO] V dokončování chybí mnoho elementů: ResourceDictionary, x:Double, x:Key atd.
 • [OPRAVENO] Nedostupné IntelliSense po zadání tečky v názvu
 • [OPRAVENO] Jedna chybějící platforma v IntelliSense
 • [OPRAVENO] Vkládání mezer tabulátorem, vkládání tabulátorů pomocí funkce odsazení
 • [OPRAVENO] Zobrazení vlastností elementů v XAML IntelliSense seřazených podle délky názvů

Xamarin Workbooks a Installer

Zcela jsme oddělili rozšíření Xamarin Inspector od Xamarin Workbooks. Rozšíření Inspector nově funguje i bez nutnosti instalace nástroje Workbooks.

Zpráva k vydání všech verzí produktu Xamarin


Release Notes Icon Visual Studio 2017 for Mac 7.4.1 (7.4.1.48)

Vydáno 26. března 2018


Release Notes Icon Visual Studio 2017 for Mac 7.4.2 (7.4.2.12)

Vydáno 3. dubna 2018

Tato vydaná verze zahrnuje Xcode 9.3 a řeší následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio 2017 for Mac 7.4.3 (7.4.3.10)

Vydáno 18. dubna 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Známé problémy


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Aktuální zpráva k vydání verze

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.4

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.3

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.2

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.1

Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 for Mac verze 7.0


Na začátek stránky