Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.6Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba |


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Pokyny k nastavení a instalaci najdete v článku dokumentace věnovaném nastavení a instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.


Novinky ve verzi 7.6

Verze sady Visual Studio 2017 pro Mac 7.6

Nejdůležitější novinky ve verzi

Nejzávažnější chyby opravené v této verzi

Známé problémy

Přečtěte si část Známé problémy.


Podrobnosti o novinkách ve verzi 7.6

Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.6

Vydáno 20. srpna 2018

Nové funkce ve verzi 7.6

Azure Functions

Publikování funkcí Azure Functions

Nyní můžete svoji funkci Azure Functions publikovat pomocí sady Visual Studio pro Mac. Publikujete ji tak, že kliknete pravým tlačítkem na projekt Functions a vyberete Publikovat. Pak funkci vytvoříte nebo ji publikujete do stávající služby Azure App Service, jak je znázorněno na následujících snímcích obrazovky.

Azure Functions publishing; Create a new App Service
(Obrázek 1) Publikování funkce Azure Functions; vytvoření nové služby App Service
Azure Functions publishing; Configure Storage Account
(Obrázek 2) Publikování funkce Azure Functions; konfigurace účtu úložiště

Další informace o publikování funkce Azure do Azure najdete v článku dokumentace věnovaném Azure Functions.

Nové šablony Azure Functions

Aktualizovali a vylepšili jsme prostředí pro vytváření nových projektů Functions. Dříve se pro nové projekty ve výchozím nastavení používala funkce HttpTrigger. Visual Studio pro Mac teď nabízí dostupné typy aktivačních událostí, ze kterých můžete vybírat při vytváření nových projektů.

New Azure Function; select trigger type
(Obrázek 3) Nová funkce Azure Functions; výběr typu aktivační události
New Azure Function; provide trigger details
(Obrázek 4) Nová funkce Azure Functions; zadání podrobností o aktivační události

Další informace o používání Azure Functions v sadě Visual Studio pro Mac najdete v článku dokumentace věnovaném Azure Functions.

Chyby opravené ve verzi 7.6

Výkon

Provedli jsme následující opravy výkonu:

Editor kódu

Provedli jsme následující opravy Editoru kódu:

Editor overtype marker
(Obrázek 5) Značka přepisování v editoru

Usnadnění

Z hlediska přístupnosti (usnadnění) jsme provedli následující opravy:

Project

V systému projektu jsme provedli následující opravy:

.NET Core

Provedli jsme následující opravy v naší podpoře rozhraní .NET Core:

 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že se projekt .NET Core po změně vlastností projektu neobnovil.
 • Opravili jsme výchozí akci sestavení pro nové soubory.
 • Opravili jsme problém, který se projevoval tak, že uživatelské rozhraní při sestavování projektu ASP.NET Core Angular přestávalo reagovat.
 • Když se doplněk ASP.NET Core pokusí nainstalovat vývojový certifikát HTTPS, dialogové okno macOS obsahující zprávu se žádostí o zadání uživatelského jména a hesla nyní zobrazuje informace o tom, že

  příkaz dotnet-dev-certs chce provádět změny.

 • Opravili jsme problém způsobující, že nebylo možné přidat deklarace do prázdného souboru C# pomocí návrhů z IntelliSense.

NuGet

Provedli jsme následující opravy v naší podpoře pro NuGet:

F#

Opravili jsme následující problémy pro vývojáře v F#:

Nástroje pro web

Provedli jsme následující změny v našich webových nástrojích:

Ladicí program

Prostředí

Tato verze přináší následující funkce:

 • Pokud je nainstalován nástroj Workbooks, je nyní možné z úvodní stránky vytvořit interaktivní sešit.

V prostředí sady Visual Studio pro Mac byly odstraněny následující problémy:

Správa verzí

Xamarin

Xamarin.Forms

Další informace najdete ve zprávě k vydání verze Xamarinu.

Xamarin.Android

Další informace najdete ve zprávě k vydání verze Xamarinu.

Xamarin.Mac

Xamarin.iOS

V této vydané verzi byla přidána podpora oprávnění platformy ClassKit. ClassKit ve vašich výukových aplikacích pro iPad povoluje funkce, které mohou využívat vzdělávací instituce pomocí Apple School Manageru a spravovaných Apple ID.

Zřizování v Xamarin.iOS

Automatické zřizování v sadě Visual Studio pro Mac se nyní ve výchozím nastavení pokouší vytvořit a použít ID aplikace se zástupnými znaky a zřizovací profily místo toho, aby se vytvářelo ID aplikace podle identifikátoru sady prostředků uvedeného v souboru Info.plist. Výchozí používání ID se zástupnými znaky snižuje počet profilů a ID, které je nutné spravovat na portálu pro vývojáře.

Další informace o zřizování v Xamarin.iOS najdete v článku dokumentace věnovaném automatickému zřizování v Xamarin.iOS.

Opravili jsme také následující problémy s projekty Xamarin.iOS:

Vizuální návrháři

iOS Designer
 • Nadřazené zobrazení vybraného zobrazení je teď zvýrazněné, když není kořenovým zobrazením kontroleru zobrazení.
 • V souborech XIB se nyní podporují kontrolery UINavigationController s kontrolery podřízených zobrazení.
 • Při použití možnosti vložení / zrušení vložení v zobrazení jsou nyní zachována omezení.
 • Položky přetažené z panelu nástrojů se nyní do okamžiku, než jsou přetaženy do vhodné oblasti pro přetažení, zobrazují jako ikony.
Android Designer
 • Díky úpravám v rozložení s plnou věrností zobrazení jsou nyní vaše úpravy kódu XAML zachovány i v režimu návrhu.
 • Aktualizovali jsme renderer na nejnovější verzi Android Oreo.
 • Vylepšili jsme spolehlivost vlastních ovládacích prvků při dekompresi
 • Podpora ukázkových dat pro systémem poskytnuté hodnoty
Xamarin.Forms Previewer
 • Přidali jsme podporu panelu nástrojů pro projekty Xamarin.Forms v jazyce C# a F#.
  • Když mají vaše projekty Xamarin.Forms v jazyce C# nebo F# závislost na Xamarin.Forms verze 3.1.0.583944 nebo vyšší, ovládací prvky Xamarin.Forms se zobrazí na panelu nástrojů, aby je mohli snadno objevit uživatelé, pro které je sada nástrojů nová.
  • Tato vydaná verze zahrnuje možnost přetažení těchto ovládacích prvků do editoru kódu, přičemž zobrazuje fragment kódu elementu XAML.

Ostatní opravy a vylepšení


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.1 (7.6.1.9)

Vydáno 23. srpna 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:

Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.2 (7.6.2.33)

Vydáno 29. srpna 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:

Pokračovali jsme také ve vylepšování základního integrovaného vývojového prostředí (IDE), abychom opravili problémy s technologií IntelliSense, nereagováním a chybovým ukončováním aplikace.


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.3 (7.6.3.1)

Vydáno 30. srpna 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.4 (7.6.4.22)

Vydáno 10. září 2018

Tato verze přináší nový a snadnější způsob, jak nám poskytovat zpětnou vazbu přímo z integrovaného vývojového prostředí. Pomocí této funkce, kterou jsme vám připravili, budete moct snadněji vytvořit lístek nebo najít existující lístky pro stejný problém.

Pokud chcete nový nástroj spustit, vyberte Nápověda > Nahlásit problém:

Report a problem dialog
(Obrázek 6) Nové dialogové okno Nahlásit problém

Z tohoto dialogového okna můžete procházet problémy, které sledujete, hledat podobné problémy nebo nahlásit nový problém:

Report a problem dialog step 2
(Obrázek 7) Nové dialogové okno Nahlásit problém

V této verzi jsou také vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.5 (7.6.5.20)

Vydáno 13. září 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.6 (7.6.6.17)

Vydáno 19. září 2018

Tato vydaná verze přidává podporu pro Xcode 10. Xcode 10 poskytuje podporu pro iOS 12, watchOS 5, macOS 10.14 a tvOS 12.

Tato vydaná verze také opravuje tento problém:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.7 (7.6.7.49)

Vydáno 25. září 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.8 (7.6.8.38)

Vydáno 1. října 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.9 (7.6.9.22)

Vydáno 8. října 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:

Také jsme pokračovali v práci na menších opravách a vylepšeních výkonu a stability.


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.10 (7.6.10.27)

Vydáno 22. října 2018

V této verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio pro Mac 7.6.11 (7.6.11.9) New Release icon

Vydáno 2. listopadu 2018

Tato vydaná verze přidává podporu pro Xcode 10.1.

V této verzi jsou také vyřešeny následující problémy:


Známé problémy

Následující seznam obsahuje všechny dosud známé problémy v sadě Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.6:

 • Při ladění Xamarin.iOS často dochází k chybovému ukončení ladicího programu sady Visual Studio pro Mac.

Správa verzí Team Foundation

Pro Visual Studio pro Mac je k dispozici podpora Správy verzí Team Foundation (TFVC) v podobě rozšíření. Další informace o instalaci a používání rozšíření najdete v tématu s průvodcem k připojování ke Správě verzí Team Foundation.


Jak si stojíme?

Chceme znát váš názor. Problém můžete nahlásit prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac a na portálu Komunita vývojářů můžete sledovat svoji zpětnou vazbu.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.

Developer Tools Blogs


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Můžete si zobrazit předchozí verze zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2017 pro Mac:


Na začátek stránky