Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7


Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Xamarin | Blogy | Údržba |


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2017 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Pokyny k nastavení a instalaci najdete v článku dokumentace věnovaném nastavení a instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download Visual Studio 2017 for Mac

Další informace o sadě Visual Studio 2017 for Mac najdete v tématech Požadavky na systém Mac a Cílení na platformy a kompatibilita platforem pro Mac.

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.


Novinky ve verzi 7.7

Vydání sady Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7

Nejdůležitější novinky ve verzi

Známé problémy

Přečtěte si část Známé problémy.


Podrobnosti o novinkách ve verzi 7.7

Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7

Vydáno 28. listopadu 2018

Nové funkce ve verzi 7.7

Vylepšování pomocí rychlých oprav

Rychlé opravy je teď možné použít pomocí ikony žárovky nebo šroubováku v editoru C# nebo stisknutím klávesy Option+Enter, když je kurzor na řádku kódu, pro který je akce k dispozici. Když se objeví červená vlnovka označující chybu, objeví se i související žárovka a Visual Studio pro Mac nabídne příslušnou opravu.

New Quick Fix refactoring option
(Obrázek 1) Nová možnost refaktoringu pomocí rychlé opravy

Publikování do složky v projektech ASP.NET Core

Při vývoji aplikací ASP.NET Core existuje mnoho různých možností pro hostování vaší aplikace. V předchozích verzích jsme podporovali publikování aplikací ASP.NET Core do Azure App Services. V této verzi přidáváme možnost publikovat aplikace ASP.NET Core do složky. Po publikování aplikace do složky můžete přenést soubory na vzdálený server, který se stane hostitelem vaší aplikace. Když použijete novou funkci pro publikování do složky, automaticky vznikne profil publikování (soubor .pubxml ve složce Properties\PublishProfiles). Tyto profily je možné použít v sadě Visual Studio pro Mac nebo Visual Studio 2017 (Windows), případně z příkazového řádku pomocí dotnet build (nebo MSBuild).

Menu option to publish folder
(Obrázek 2) Možnost nabídky pro publikování do složky

Editor kódu

V této verzi jsme vyřešili následující problémy v editoru kódu:

Prostředí

Project

Usnadnění

 • Z hlediska přístupnosti (usnadnění) jsme udělali následující vylepšení:

  • Lepší kontrast v dialogovém okně Nový projekt
  • Lepší kontrast v dialogovém okně Výjimka
  • Vylepšení VoiceOveru
 • Vyřešili jsme následující problémy:

  • Při konfiguraci umístění nového projektu se ztrácel fokus.
  • Umožnili jsme k volání oken Chyba a Aktualizace sady Visual Studio používat klávesnici.
  • VoiceOver oznamoval text zadaný v polích zabezpečených heslem.
  • Fokus VoiceOveru se nepřesouval na výsledky vyhledávání spolu s fokusem klávesnice.
  • Opravili jsme problém, kdy psaní na klávesnici mohlo při aktivaci usnadnění probíhat ve velkých souborech zpomaleně.
  • Při navigaci po položkách stromu v levém podokně okna Předvolby se fokus nepohybuje ve správném pořadí.
  • Při navigaci v obráceném pořadí na panelu nástrojů se fokus nepohybuje ve správném pořadí.
  • Při stisknutí klávesy Escape v okně Vizualizér hodnot se zavře toto okno i okno Zachycena výjimka.
  • VoiceOver neohlašuje název tlačítka Zavřít v automaticky otevíraných dialogových oknech.
  • VoiceOver nesprávně oznamuje typ ovládacího prvku u záhlaví Obecné v dialogovém okně pro volbu šablony pro nový projekt.
  • VoiceOver neoznamuje vztah mezi jednotlivými kategoriemi a možnostmi pod nimi v tabulce kategorií projektů.

.NET Core

Feedback Client

 • Opravili jsme problém, kdy dialogové okno zpětné vazby někdy zmizelo, ale přesto bylo vždy viditelné na snímku obrazovky.

Nástroje pro web

 • Opravili jsme problém, kdy se po stisknutí klávesy Tab nedokončily příkazy v .cshtml souborech.
 • Opravili jsme problém, kdy se při vkládání nového řádku mezi značkami <div> a </div> v souborech HTML zobrazovala chyba.
 • Opravili jsme problém, kdy se ve Visual Studiu pro Mac nezavíraly popisy tlačítek.
 • Opravili jsme problém, kdy uživatel nemohl psát do souborů .json.
 • Když se nepodaří zřídit novou Azure App Service, zobrazí se informativnější chybová zpráva.
 • Opravili jsme problém, kdy Visual Studio pro Mac nedokázalo vyladit webovou aplikaci ASP.NET Core a zobrazí se chyba "Debug/netcoreapp2.1/testing.dll file was not found. (MSB3030) (docker-compose)".
 • Opravili jsme problém, kdy příkaz Přidat Docker selhal s výjimkou NullReferenceException.
 • Opravili jsme problém, kvůli kterému Visual Studio pro Mac nenašlo některá předplatná.

NuGet

Správa verzí

F#

Docker

Xamarin

Tato verze zahrnuje následující opravy chyb a vylepšení pro Xamarin:

Xamarin.Forms

Xamarin.Android

Xamarin.iOS

V této vydané verzi jsme přidali podporu nových prostředků katalogu assetů ARKit 2.0: ARReferenceGroup, ARReferenceImage a ARObject.

ARKit 2.0 podporuje rozpoznávání 2D a 3D objektů. ARReferenceImage je nový typ katalogu assetů pro 2D obrázky, které může ARKit rozpoznat a použít. V editoru prostředků se dá nastavit šířka a výška obrázku ARReferenceImage, aby ARKit mohl vykreslit virtuální překryvy se správnými rozměry. Typ ARObject bere soubor .arobject, který se dá vytvořit pomocí některých ukázek ARKitu.

Udělali jsme také následující vylepšení:

Xamarin.Mac

Aktivace

Instalační služba

Vylepšené funkce

Vylepšení instalačního programu:

 • S Visual Studiem 2017 15.9 a Visual Studiem pro Mac 7.7 přecházíme ze sady JDK Oraclu na „lightweight“ distribuci sady Open JDK určené pro vývoj pro mobilní zařízení. Sada Open JDK bude nabízená jako součást k instalaci spolu s dalšími aktualizacemi Visual Studia pro Mac. Po instalaci budete vyzváni k aktualizaci nastavení JDK na použití Open JDK.
 • Přidali jsme lepší popisy při výběru úloh. Věříme, že vám usnadní rozhodování při výběru úloh, které chcete instalovat.
 • Další drobné změny jsou na obrazovce s výběrem úloh, aby byla pro uživatele srozumitelnější a stručnější.
 • V této verzi jsme se zaměřili hlavně na dokonalejší lokalizaci instalačního programu. Doplnili jsme lokalizaci značek, úvodní obrazovky a obrazovky úloh, aby byly přístupnější pro uživatele na celém světě.
 • Uvědomujeme si, že všichni uživatelé nepoužívají Xamarin, a proto si nepotřebují stahovat sadu nástrojů Xcode. Proto jsme dialogové okno Xcode přesunuli až na konec instalace, aby se zobrazilo jenom těm uživatelům Xamarinu, kteří si Xcode nenainstalovali (nebo neaktualizovali). To znamená, že si Xcode můžete stáhnout na začátku vývoje, abyste nemuseli přerušovat instalaci.
 • Uvědomujeme si také, že uživatelé sady Visual Studio pro Mac, kteří nepoužívají Xamarin, nepotřebují ani Xamarin Profiler. Proto jsme Profiler odebrali z úloh, které s Xamarinem nesouvisejí.

Opravy chyb

V této verzi jsme opravili následující chyby:

 • Opravili jsme problém, při kterém se při dostupné aktualizaci Xcode i přesto zobrazovala výzva „Získat Xcode“. Změnili jsme ji na „Aktualizovat Xcode“.
 • Opravili jsme problém, při kterém se z instalačního programu instaluje Profiler, i když uživatel nevybral úlohu Xamarin.
 • Opravili jsme problém, při kterém se z instalačního programu nenainstaluje Profiler, i když uživatel vybral všechny úlohy Xamarin.
 • Opravili jsme problém, při kterém se při upgradu sady Visual Studio pro Mac nezkopíruje symbolický odkaz.

Ostatní


Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7.1.15

Vydáno 6. prosince 2018

V této vydané verzi jsou vyřešeny následující problémy:


Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7.2.21

Vydáno 17. prosince 2018

V této vydané verzi jsou vyřešeny následující problémy:

 • Aktualizovali jsme NuGet na verzi 4.8.
 • Opravili jsme problém, kdy se při spuštění sady Visual Studio pro Mac bez nainstalované Javy zobrazovaly 2 systémové výzvy k instalaci Javy.
 • Opravili jsme problém, kdy aktualizace OpenJDK mohly způsobovat potíže s aktualizací starších verzích sady Visual Studio pro Mac.
 • Opravili jsme problém s nástrojem pro hlášení problémů, který nedokázal správně aktualizovat počet řešení.
 • Opravili jsme problém, kdy se při nasazování do zařízení s Androidem s nekompatibilním ABI zobrazovala nesprávná zpráva.

Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7.3.43

Vydáno 16. ledna 2019

V této vydané verzi jsou vyřešeny následující problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7.4.1

Vydáno 30. ledna 2019

Tato verze opravuje problém, kdy se některým uživatelům po aktualizaci na verzi 7.7.3 zobrazuje v aktualizačním nástroji sady Visual Studio pro Mac zpráva o „chybě při načítání informací o chybě“.

Pokud si po instalaci sady Visual Studio pro Mac verze 7.7.3 všimnete v aktualizačním nástroji zprávy o „chybě při načítání informací o chybě“, postupujte takto:

 1. Ukončete všechny spuštěné instance sady Visual Studio pro Mac.
 2. Zde si stáhněte nejnovější verzi sady Visual Studio pro Mac.
 3. Po stažení dvakrát klikněte na soubor DMG a podle pokynů nainstalujte tento produkt mezi Aplikace přetažením loga sady Visual Studio pro Mac do složky Aplikace v uživatelském rozhraní instalačního programu.
 4. Znovu spusťte Visual Studio pro Mac a vyvolejte uživatelské rozhraní aktualizačního nástroje. Chybová zpráva by měla zmizet a v budoucnu uvidíte aktualizace sady Visual Studio pro Mac hned, jak budou dostupné.

Tato verze aktualizuje sady SDK pro Xamarin.iOS, Xamarin.Mac a Xamarin.Android, aby bylo zajištěno, že jednotlivé verze budou kompatibilní se sadou Visual Studio 2017 verze 15.9.7.

Další informace o nich najdete v poznámkách k verzi:


Známé problémy

Následující seznam obsahuje všechny dosud známé problémy v sadě Visual Studio 2017 pro Mac verze 7.7:


Jak si stojíme?

Chceme znát váš názor. Problém můžete nahlásit prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac a svoji zpětnou vazbu pak můžete sledovat na portálu komunity vývojářů. Pro návrhy nových funkcí můžete použít možnost Navrhnout funkci, přičemž i tyto návrhy je možné sledovat prostřednictvím portálu komunity vývojářů.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.

Developer Tools Blogs


Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017 pro Mac

Zprávy k vydání starších verzí sady Visual Studio 2017 pro Mac najdete na stránce s historií zpráv k vydaným verzím.


Na začátek stránky