Historie zpráv k vydání verze pro Visual Studio 2017Visual Studio 2017 Release Notes History


| Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy || Developer Community | System Requirements | Compatibility | Distributable Code | License Terms | Blogs | Known Issues |


Pokud si chcete stáhnout Visual Studio 2017, klikněte na tlačítko Stáhnout a po zobrazení výzvy se přihlaste pomocí svého předplatného sady Visual Studio.To download Visual Studio 2017, click the download button and log in with your Visual Studio Subscription when prompted. Pokud nemáte předplatné sady Visual Studio, můžete si ho zdarma vytvořit kliknutím na Vytvořit nový účet Microsoft na přihlašovací stránce.If you don’t have a Visual Studio Subscription, you can create one for free by clicking on “Create a new Microsoft account” on the login page. K získání nejnovějších funkcí a oprav chyb doporučujeme použít Visual Studio 2019.We recommend using Visual Studio 2019 to get the latest features and bug fixes.

Jiné produkty sady Visual Studio 2017 si můžete stáhnout ze stránky se staršími verzemi.Visit the older version page to download other Visual Studio 2017 products.


Aktuální zpráva k vydání verzeCurrent Release Notes

Archivní zpráva k vydání verzeArchived Release Notes


Na začátek stránky
Top of Page