Visual Studio Icon Zpráva k vydání sady Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Dokumentace | Blogy | Údržba


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Informace o požadavcích na systém najdete v příručkách týkajících se požadavků na systém Mac a cílení a kompatibility platformy Mac .

Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v příručce k instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download VS for Mac

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.


Novinky v sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Verze Visual Studio 2019 pro Mac

Blogové příspěvky o sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Blog o sadě Visual Studio je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v těchto příspěvcích:


Nejdůležitější novinky ve verzi

V této verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac jsme nahradili naši starou implementaci v Gitu, aktualizovali barevnou paletu a ikony a vyřešili řadu problémů s ladicím programem, testovacími nástroji a systémem projektů.

Známé problémy

Přečtěte si část Známé problémy.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.6 (8.5.6.11)

Vydáno 14. května 2020

Prostředí a nástroje

Web a Azure

 • Aktualizovali jsme na nejnovější verzi .NET Core 3.1.4.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.5 (8.5.5.7)

Vydáno 6. května 2020

Visual Studio pro Mac 8.5 Service Release 5 přináší opravu několika závažných nahlášených chyb.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.4 (8.5.4.12)

Vydáno 21. dubna 2020

Visual Studio pro Mac 8.5 Service Release 4 řeší následující problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.3 (8.5.3.16)

Vydáno 14. dubna 2020

Visual Studio pro Mac 8.5 Service Release 3 řeší následující problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.2 (8.5.2.13)

Vydáno 7. dubna 2020

Visual Studio pro Mac 8.5 Service Release 2 řeší následující problémy:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5.1 (8.5.1.42)

Vydáno 1. dubna 2020

Tato verze zahrnuje následující aktualizace:

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.5 (8.5.0.3183)

Vydáno 23. března 2020

Nové funkce

Usnadnění

Tato verze sady Visual Studio 2019 pro Mac přináší aktualizovanou paletu barev, nové ikony a aktualizované zprávy upozornění a chybové stavové zprávy. Kvůli lepší zřetelnosti byly zvýšeny barevné kontrastní poměry textu a ikon. Visual Studio pro Mac nyní plně podporuje režim s vysokým kontrastem v systému macOS.

Kromě vizuálních změn byla v této verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac provedena řada změn zaměřených na zvýšení celkové přístupnosti integrovaného vývojového prostředí (IDE). Zde jsou některé z nich:

 • Vylepšení pořadí a viditelnosti fokusu při použití VoiceOveru v ladicím programu, správci balíčků NuGet a dialogovém okně možností projektu.
 • Oblasti, které byly dříve nedostupné při navigaci pomocí klávesnice, jako je ikona připínáčku a oka, jsou teď dostupné pomocí klávesnice.
 • Rozšířená zpětná vazba z VoiceOveru pro stav ladicího programu.
 • Po vytvoření projektu pomocí dialogového okna Nový projekt teď integrované vývojové prostředí (IDE) uživatelům VoiceOveru správně oznamuje stavovou zprávu „projekt byl vytvořen“.
 • Opravy správce balíčků NuGet, které umožní přístup pomocí klávesnice na karty Browse (Procházet), Installed (Nainstalované), Update (Aktualizace) a Consolidate (Konsolidace).
 • VoiceOver nyní oznamuje vybranou verzi v rozevíracím seznamu „Nová verze“.
 • VoiceOver nyní oznamuje více informací při použití správy verzí, funkce publikování do Azure a v řadě dalších oblastí.

Správa verzí

Naši starou implementaci Gitu jsme nahradili obálkou kolem oficiálního klienta příkazového řádku Gitu, který již používá sada Visual Studio ve Windows, abychom zlepšili celkový výkon a spolehlivost podpory Gitu v integrovaném vývojovém prostředí (IDE). Nová podpora Gitu závisí na oficiálním klientovi git. Doporučený způsob, jak nainstalovat Git, je instalovat ho jako součást nástrojů příkazového řádku Xcode spuštěním xcode-select --install v aplikaci Terminal (Xcode není nutné instalovat).

Ladicí program

 • Zarážky funkcí se nyní dají upravovat.
 • Vylepšili jsme výkon krokování v projektech .NET Core.

Editor

 • Aktualizovali jsme tmavý a světlý motiv tak, aby byly sladěné se sadou Visual Studio.

Instalační služba

 • Do karuselu jsme přidali novou položku, která uživatelům umožní přihlášení k odběru tipů pro ASP.NET Core.
 • Přidali jsme podporu pro implementaci nástrojů CLI, které jsou nutné pro správu verzí.
 • Integrovali jsme zasílání zpráv o chybách, které do budoucna usnadní vylepšování kvality.

Web a Azure

 • Pracovali jsme se na nejnovější verzi pro .NET Core.
 • Přidali jsme podporu ověřování v dialogovém okně Nový projekt pro projekty ASP.NET Core.
 • Přidali jsme podporu v2/v3 modulu runtime služby Azure Functions.

NuGet

 • Aktualizovali jsme NuGet na verzi 5.4.

Xamarin

 • V podokně Osnova dokumentu si teď můžete zobrazit hierarchii ovládacích prvků Xamarin.Forms. V systému Windows si ji můžete otevřít pomocí Ctrl+Alt+T (Zobrazení > Ostatní okna > Osnova dokumentu). V systému Mac si ji můžete otevřít přes Zobrazit > Panely > Osnova dokumentu.
 • Při současném ladění více projektů můžete simultánně v obou cílech použít Opětovné načítání XAML za provozu. Pomocí této funkce si například můžete současně zobrazit, jak bude váš kód XAML vypadat na telefonu s iOSem i Androidem. Další informace o ladění více procesů najdete v dokumentaci k sadě Visual Studio 2019.
XAML Hot Reload works simultaneously on multiple debug targets
 • Nyní můžete v sadě Visual Studio pro Mac nastavit výchozí iOS Designer. Veškeré změny provedené v Designeru storyboardu Xcode budou automaticky synchronizovány zpět do sady Visual Studio pro Mac.
Improved Xcode Storyboard Designer Integration
 • Teď můžete změny prostředků Androidu provádět za běhu, a to pomocí funkce Aplikovat změny v Androidu. Tato funkce vám umožní rychlé zobrazení změn provedených v souborech prostředků Androidu (rozložení XML, nakreslené prostředky apod.) na zařízení nebo v emulátoru Androidu, aniž by bylo nutné aplikaci restartovat.
Android Apply Changes
 • Nově můžete vytvářet vlastní profily při použití trasování spuštění v aplikaci pro Android. Tím zajistíte ještě výkonnější spouštěcí prostředí s minimálním nárůstem velikosti souboru APK.
 • Nyní můžete generovat vazby Xamarin.Android pro knihovny Kotlin.
 • Při slučování souborů AndroidManifest.xml v projektech pro Android teď můžete využít Google Manifest Merger. To vám umožní přizpůsobit sloučení jednotlivých manifestů a jejich obsahu. Další podrobnosti o pravidlech, která lze použít, najdete v článku o slučování souborů manifestu.
 • Při vytváření nové aplikace Xamarin.Forms byla odstraněna možnost používat sdílený projekt. Nové aplikace Xamarin.Forms nyní budou používat .NET Standard kvůli zlepšení vývojového prostředí.

Opravy chyb

Prostředí

Editor

Ladicí program

 • Opravili jsme problém, kdy byl vizualizér hodnot vždy prázdný.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že kontrola vnořených proměnných v hierarchii trvala déle, než se očekávalo.
 • Opravili jsme problém, kdy prohlížení proměnných pomocí asynchronních metod nic neukazuje.
 • Opravili jsme problém, kdy ladicí program nezobrazuje správně kontrolní ikony proměnných.
 • Opravili jsme problém, který bránil odebrání sledovaných výrazů pomocí klávesy Backspace.
 • Opravili jsme problém, kdy se Visual Studio pro Mac nezastaví na řádku neošetřené výjimky v projektech .NET Core.
 • Opravili jsme problém, kdy písmo Datového tipu (pro kontrolu proměnné) vypadalo malé.
 • Opravili jsme problém, kdy během ladění zpočátku chyběla ikona pro připnutí proměnné.
 • Opravili jsme problém, kdy tlačítka uživatelského rozhraní pro krokování reagovala pomalu a velmi zpomalovala krokování.
 • Opravili jsme problém, kdy nešlo kopírovat hodnoty z panelu místních hodnot a panelu Kukátko.
 • Opravili jsme problém, kdy ladicí program .NET Core nezobrazoval hodnoty System.Drawing.Color.
 • Opravili jsme problém, kdy se v dialogu Připojit se k procesu nezobrazují žádné procesy.
 • Opravili jsme problém, kdy se ladicí program zastaví na řádcích bez nastavené zarážky (v několika spouštěcích projektech).
 • Opravili jsme problém, kdy dojde k odebrání sledovaných výrazů, když se je v panelu Kukátko pokusíte přejmenovat.
 • Opravili jsme problém, kdy se během ladění neukládaly úpravy z vizualizéru textu.
 • Opravili jsme problém, kdy se po úpravě proměnné hodnoty ve vizualizéru neaktualizoval panel místních hodnot.
 • Opravili jsme problém, který by mohl způsobovat falešné posouvání při procházení kódu po krocích.

Project

Správa verzí

 • Opravili jsme problém, kdy rozevírací seznam souborů správy verzí byl (částečně) porušený.
 • Opravili jsme problém, kdy soubor libhostfxr.dylib není podepsaný.
 • Opravili jsme problém, kdy stav změněných souborů není po uložení nebo vrácení změn aktualizován.
 • Opravili jsme problém s celkovým výkonem při práci s řešeními v úložišti Git.
 • Opravili jsme problém, kdy macOS neustále vyzývá k instalaci nástrojů příkazového řádku Xcode.
 • Opravili jsme problém, kdy položka uvádějící autory v Gitu nesprávně zobrazovala první řádek jako upravený.
 • Opravili jsme problém, kdy při přejmenování souboru mohlo dojít k zablokování uživatelského rozhraní.
 • Opravili jsme problém, kdy chyběla nabídka Přepnout na větev.
 • Opravili jsme problém, kdy se nový soubor nezobrazoval ve stavovém zobrazení, pokud nebyl přidán/fázován ručně.
 • Opravili jsme problém, kdy se v rozdílu stavového zobrazení vyskytovaly problémy s hodnotami BOM.

Nástroje pro web

NuGet

Testovací nástroje


Známé problémy

 • Pokud u šablon projektů ASP.NET Core React a Angular SPA narazíte na chyby sestavení node-gyp, podívejte se na poznámky k instalaci node-gyp, kde najdete alternativní řešení.

Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu včetně návrhů sledujte na portálu komunity vývojářů.


Na začátek stránky