Visual Studio Icon Zpráva k vydání sady Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Dokumentace | Blogy | Údržba


Nejnovější verzi sady Visual Studio 2019 pro Mac stáhnete kliknutím na tlačítko. Informace o požadavcích na systém najdete v příručkách týkajících se požadavků na systém Mac a cílení a kompatibility platformy Mac .

Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v příručce k instalaci sady Visual Studio pro Mac.

Download VS for Mac

Další informace o dalších souvisejících souborech ke stažení najdete na stránce se soubory ke stažení.


Novinky v sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Verze Visual Studio 2019 pro Mac

Blogové příspěvky o sadě Visual Studio 2019 pro Mac

Blog o sadě Visual Studio je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 pro Mac najdete v těchto příspěvcích:


Nejdůležitější novinky ve verzi

 • V této verzi Visual Studia pro Mac 2019 jsme přidali integrovaný terminál, zavedli počáteční podporu pro projekty Blazor WebAssembly, aktualizací knihoven identit vylepšili přihlašování a přidali podporu pro sestavování a spouštění projektů gRPC.
 • Visual Studio pro Mac 8.6.8 a novější teď má podporu pro spuštění ve verzi Developer Preview operačního systému macOS Big Sur. Další informace najdete v části Známé problémy.

Známé problémy

Přečtěte si část Známé problémy.


Vaše názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Ohlásit problém ve vývojovém prostředí sady Visual Studio pro Mac. Svou zpětnou vazbu včetně návrhů sledujte na portálu komunity vývojářů.


Zpráva k vydání verze

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.8 (8.6.8.2)

Vydáno 28. července 2020

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.7 (8.6.7.2)

Vydáno 21. července 2020

Xamarin

 • Podpora pro Xcode 11.6

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.6 (8.6.6.11)

Vydáno 16. července 2020

Web a Azure

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.5 (8.6.5.23)

Vydáno 23. června 2020

Prostředí a nástroje

Testovací nástroje

Správa verzí

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.4 (8.6.4.14)

Vydáno 16. června 2020

Prostředí a nástroje

Web a Azure

 • Opravili jsme problém, který znemožňoval průzkumy zpětné vazby bez přihlášení k integrovanému vývojovému prostředí (IDE).
 • Aktualizovali jsme sadu .NET Core SDK (sada SDK 3.1.301 a modul runtime 2.1.19).

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.3 (8.6.3.30)

Vydáno 9. června 2020

Ladicí program

Prostředí a nástroje

Správa verzí

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že když vzdálené úložiště obsahovalo změny, které neexistovaly lokálně, trvalo nasdílení změn dlouho a nakonec se s chybami přerušilo.

Web a Azure

Xamarin

 • Opravili jsme několik případů, kdy čtečka obrazovky VoiceOver četla popisky prvků na stránkách šablony průvodce dvakrát.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.2 (8.6.2.6)

Vydáno 2. června 2020

Ladicí program

Projektový systém

Prostředí a nástroje

 • Opravili jsme problém s neúspěšnou aktualizací doplňků pomocí správce rozšíření.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6.1 (8.6.1.26)

Vydáno 27. května 2020

Ladicí program

 • Opravili jsme kontrastní poměr barev u tlačítka Zavřít uvnitř panelu místních hodnot.
 • Opravili jsme problém, kdy nebyla dosažena zarážka po použití přepínacího příkazu mimo začátek řádku nebo příkazu.

Projektový systém

Prostředí a nástroje

 • Opravili jsme problém v terminálu, která mohla způsobovat chybové ukončení.

Správa verzí

 • Opravili jsme problém, kdy klonování úložiště Git s neplatnými přihlašovacími údaji způsobovalo dlouhou prodlevu.

Web a Azure

Release Notes Icon Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6 (8.6.0.4517)

Vydáno 19. května 2020

Nové funkce

Terminál

Visual Studio pro Mac nyní obsahuje integrovaný terminál. Tato funkce je výsledkem populární žádosti a zjednodušuje mnoho běžných scénářů vývoje tím, že vám umožní zůstat v sadě Visual Studio pro Mac. Integrovaný terminál používá výchozí systémové prostředí a integruje se s historií příkazů systémového prostředí.

Integrated Terminal Experience Graphic
Prostředí integrovaného terminálu v sadě Visual Studio pro Mac

Terminál můžete otevřít několika způsoby:

 • Nabídka Zobrazit > Panely > Terminál.
 • Klávesová zkratka Ctrl + ~ (ve Windows Ctrl + ‘).
 • Klávesová zkratka Ctrl + ` přepíná mezi zobrazením a skrytím panelu Terminál.
 • Hledání na panelu hledání: terminál (podle názvu nabídky).
 • Použití tlačítka Nový terminál na panelu Terminál.

Terminál zahrnuje následující funkce:

 • Integrované hledání, včetně rozlišování velkých a malých písmen, regulární výrazy a vyhledávání celých slov
 • Cyklické procházení historie příkazů pomocí klávesy se šipkou nahoru
 • Několik instancí
 • Podpora lokalizace
 • Podpora světlého a tmavého motivu

Blazor WebAssembly

Ve Visual Studiu pro Mac nově najdete šablony pro projekty Blazor WebAssembly. Součástí úvodní podpory Blazor WebAssembly ještě není podpora ladění, kterou přidáme v nadcházející verzi.

Podrobnosti o tom, jak začít s Blazor WebAssembly ve Visual Studiu pro Mac najdete v blogovém příspěvku věnovaném sestavování progresivní webové aplikace pomocí Blazoru.

Podpora gRPC

Součástí Visual Studia pro Mac 2019 verze 8.6 je možnost vytváření a spouštění projektů gRPC s podporou hostování ASP.NET Core, a také podpora nástrojů jazyka C# pro soubory .proto.

gRPC je výkonná architektura využívající vzdálené volání procedur (RPC) nezávislá na programovacím jazyku. Mezi výhody gRPC patří:

 • Moderní, výkonná a jednoduchá architektura RPC
 • Vývoj rozhraní API začínající kontraktem, který standardně využívá vyrovnávací paměti protokolů, čímž umožňuje implementace nezávislé na jazycích
 • Nástroje dostupné pro řadu jazyků, se kterými lze generovat servery a klienty silného typu
 • Podpora volání klienta, serveru a obousměrného streamování
 • Menší využití sítě díky binární serializaci Protobuf

V dialogu Nový projekt můžete vytvořit nový projekt služby gRPC nebo použít novou šablonu gRPC.

gRPC project selected graphic
Projekt gRPC vybraný v dialogu Nový projekt ve Visual Studiu pro Mac

V tuto chvíli Visual Studio pro Mac nepodporuje vytváření klientů služby gRPC. Tato funkce bude zahrnuta v budoucí verzi. Pokud chcete vytvořit klienty služby gRPC, použijte nástroj příkazového řádku dotnet-grpc. Další informace najdete v tématu Správa odkazů Protobuf pomocí dotnet-grpc.

Ladicí program

 • Přidali jsme žlutou ikonu s šipkou, která při ladění umožňuje nastavit další příkaz přetažením. Když ladicí program pozastavíte, šipka na okraji ukazuje, který řádek kódu se spustí jako další. Pokud chcete spouštěný příkaz změnit, přetáhněte šipku na jiný řádek. Můžete ale také kliknout pravým tlačítkem na řádek kódu a v místní nabídce vybrat možnost Nastavit další příkaz.
Animaed image graphic
Animovaný obrázek znázorňující nastavení dalšího příkazu přetažením
 • Zarážky, vlákna a volání zásobníku jsme převedli na nativní ovládací prvky Cocoa.
 • Přidali jsme možnost přidávat kukátko z editoru pomocí místní nabídky.

Editor

 • V popisech tlačítek se stručnými informacemi se nyní zobrazuje dokumentace k <returns> a <value>.
 • Místní nabídku „Rychlé akce...“ jsme přejmenovali na „Rychlé akce a refaktoring...“.
 • Zvýrazňování syntaxe jsme aktualizovali tak, aby lépe odpovídalo chování ve Windows, včetně rozšiřujících metod.
 • Zkrátili jsme prodlevu před zobrazením náhledu rychlých oprav.
 • Nyní je k dispozici rychlá oprava pro přepínání mezi formátem doslovných a běžných řetězců.

Projektový systém

 • Nyní je možné při vytváření nových projektů použít ~ jako začátek cesty.

Prostředí

 • Visual Studio pro Mac nyní obsahuje nové knihovny identit, které by měly vyřešit mnoho problémů, s nimiž se uživatelé potýkají při přihlášení. Visual Studio pro Mac navíc nyní podporuje ověřování zařízení pomocí kódu a systémový prohlížeč. Tyto dvě možnosti můžete povolit v předvolbách, pokud je budete potřebovat. V důsledku nového toku ověřování se uživatelé, kteří byli dříve přihlášení, budou muset znovu ověřit.

Správa verzí

 • Přejmenovali jsme velký počet příkazů pro správu verzí, aby lépe odpovídaly terminologii Gitu, a nabídky pro správu verzí jsme nově uspořádali, aby byly nejpoužívanější příkazy lépe viditelné.
Menu demonstrating new changes graphic
Nabídka správy verzí s novými změnami

Web a Azure

 • Přidali jsme podporu pro .NET Core 5.0 Preview 2.
 • Aktualizovali jsme na nejnovější verzi .NET Core 3.1.4.
 • Aktualizovali jsme modul runtime .NET Core na nejnovější verzi 2.1.

Xamarin

 • Znovu jsme implementovali editor zdroje Plist, který používá nativní ovládací prvky Cocoa.

Opravy chyb

Ladicí program

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že typy char[], byte[], and sbyte[] nejsou viditelné ve vizualizaci hodnoty pro projekty .NET Core.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že v iOSu selhala operace ladicího programu.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se vlákna v panelu Vlákna neřadila podle ID.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že nebylo možné připojit ladicí program k projektu .NET Core, pokud se projekt spustil bez ladění v sadě Visual Studio pro Mac.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se po úpravě hodnoty proměnné neaktualizovala hodnota ve vizualizéru.
 • Opravili jsme problém s chybějícím tlačítkem pro úpravu zarážky.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že při zvětšení písma v hlavním editoru bylo písmo při úpravách v panelu příliš velké.
 • Opravili jsme problém, kdy nešlo odebrat položku kukátka pomocí klávesy Backspace.

Editor

Projektový systém

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že výstup sestavení se při načtení nebo vytváření nového řešení nevymaže.
 • Změnili jsme výchozí možnost sestavení tak, aby se nikdy nepřeskakovalo na první chybu sestavení.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že při odstraňování více souborů se neodstranily všechny soubory, ale jen první soubor.
 • Opravili jsme problém, který se projevoval u uživatelů s velkými projekty a způsoboval zablokování integrovaného vývojového prostředí při vypnutí.

Prostředí

 • Opravili jsme několik konfliktů ve výchozích schématech klávesových zkratek a schématech Xcode.
 • Přidali jsme chybějící výchozí klávesové zkratky pro příkazy Uložit vše a Uložit jako.
 • Opravili jsme chybu způsobovanou konfliktem časování na panelu vlastností.
 • Opravili jsme problém, který u některých uživatelů způsoboval zablokování při spuštění.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že v systému macOS 10.13 nebo starším bylo při použití tmavého motivu okno Vlastnosti prázdné.

Terminál (od verze Preview 1)

 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se obsah po malém posunutí uživatelem začal posouvat automaticky.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že mohlo dojít ke ztrátě obsahu, pokud vyrovnávací paměť pro čtení neobsahovala plný znak.
 • Opravili jsme problém s chybějící možností vybrat slova a řádky.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se po zavření panelu Terminál a kliknutí na příkaz „Otevřít v panelu Terminál“ panel znovu neotevřel.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že při ukotvení panelu Terminál se místo přiblížení textu přiblížil textový editor.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že v oknech terminálu se zobrazoval světlý motiv, i když byl v sadě Visual Studio pro Mac nastaven tmavý motiv.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že uživatelé v terminálu nemohli přesunout kurzor v editoru vi.
 • Opravili jsme problém, kdy mohly být události myši hlášeny a zobrazovány v zobrazení terminálu i po ukončení konzolových aplikací.

Testovací nástroje

 • Opravili jsme problém, který za určitých podmínek zabraňoval v zobrazení některých testů na panelu Testy.

Správa verzí

Web a Azure

 • Opravili jsme problém se způsobem zobrazování prázdných projektů ASP.NET Core v seznamu naposledy použitých projektů.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že vytváření nové služby Key Vault v připojených službách selhalo s chybou: Byla zadána neplatná hodnota pro acessPolicies.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval nefunkčnost přesunu složky ve vnořených souborech.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že aplikace konzoly DotNetCore přidávala prázdnou proměnnou prostředí ASPNETCORE_URLS.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že v dialogu Publikovat do služby Azure App Service nefungovalo tlačítko Nový.
 • Opravili jsme problém v dialogu Publikovat do Azure při neúspěšném načtení předplatných.
 • Opravili jsme několik problémů v dialogu Generování uživatelského rozhraní, které v něm vyvolaly stav uživatelského rozhraní bez operací.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že uživatel mohl v dialogu Generování uživatelského rozhraní zadat neplatná data.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že se nedařilo načíst řešení s více projekty, pokud některý z nich obsahoval soubor launchSettings.json bez vlastností applicationUrl.
 • Opravili jsme problém s duplicitními soubory JSON na panelu řešení.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že přidání generování uživatelského rozhraní vedlo k tomu, že se nenainstaloval nástroj dotnet-aspnet-codegenerator.
 • Opravili jsme problém s nefunkční technologií IntelliSense u souborů používajících kód generovaný ve formátu protobuf.
 • Opravili jsme problém, který znemožňoval vytvářet projekty založené na NUnit.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že generování kontroleru API s rozhraním Entity Framework vedlo k vygenerování kontroleru MVC s rozhraním Entity Framework.
 • Opravili jsme problém, kdy po publikování aplikace Blazor WASM zůstával publikovaný web ve stavu „načítání...“.
 • Opravili jsme problém s chováním vnořování souborů při přejmenovávání souborů.
 • Opravili jsme chybu, při které se po změně cílení projektu pro .NET 5 na .NET Core 3.1 zobrazovalo oznámení o neúspěšném sestavení a chybě MSB3644.
 • Opravili jsme problém, kdy projekty Blazor na straně klienta nejdou ladit z důvodu očekávání výstupu Exe.
 • Opravili jsme problém s Azure Functions, který způsoboval, že operace ladicího programu končily s chybou Hodnota nemůže být null.
 • Opravili jsme problém, který způsoboval, že po přidání odkazu na projekt knihovny tříd Razor selhávalo publikování webové aplikace.

Xamarin

Známé problémy

Následující seznam obsahuje všechny dosud známé problémy v sadě Visual Studio 2019 pro Mac verze 8.6:

 • Pokud nemůžete spustit projekt gRPC v systému macOS, pročtěte si téma Nelze spustit aplikaci Core gRPC ASP.NET v systému macOS.
 • V důsledku implementace nových knihoven identit za účelem vylepšení přihlašování v sadě Visual Studio pro Mac se všichni uživatelé, kteří byli dříve přihlášení, budou muset znovu ověřit.
 • Pokud u šablon projektů ASP.NET Core React a Angular SPA narazíte na chyby sestavení node-gyp, podívejte se na poznámky k instalaci node-gyp, kde najdete alternativní řešení.
 • Ve výjimečných případech je možné, že se zdaří aktualizace všech částí kromě sady .NET Core SDK 3.1.300. Pokud začnete používat tuto konfiguraci a pomocí aktualizačního nástroje aktualizujete na .NET Core 3.1.300, bude se zobrazovat oznámení o nutnosti aktualizace sady .NET Core SDK, dokud nerestartujete prostředí IDE.
 • Vývojáři, kteří používají platformu Xamarin a operační systém macOS Big Sur, v tuto chvíli nebudou moct zkompilovat a spustit své projekty. Tyto funkce budou podporovány v příští verzi.

Na začátek stránky