Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2019 verze 16.2Komunita | vývojářů Požadavky | na systém Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenčních podmínek | Blogy | Nejnovější verze – známé problémy | Novinky v dokumentaci k aplikaci Visual Studio


Po kliknutí na tlačítko si můžete stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2019. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 najdete v článku o aktualizaci sady Visual Studio 2019 na nejnovější verzi. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Novinky v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2

Vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.2

Blog o sadě Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019 je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 najdete v těchto příspěvcích:


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.2.5 New release icon

Vydáno 10. září 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2.5

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2019-1232 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Při nesprávném zosobnění určitých operacích se soubory ve službě standardního kolektoru diagnostického centra může být ohroženo zabezpečení z důvodu zvýšení oprávnění. Pokud útočník toto slabé místo využije, může získat zvýšená oprávnění. Útočník, který neoprávněně získá přístup k systému, by mohl tuto chybu zabezpečení zneužít. Tato aktualizace zabezpečení řeší ohrožení řádným zosobněním při operacích se soubory ve službě standardního kolektoru diagnostického centra.

CVE-2019-1301: Ohrožení zabezpečení v .NET Core v podobě útoku DoS

K výskytu ohrožení zabezpečení v podobě útoku DoS dochází, když rozhraní .NET Core nesprávně zpracovává webové žádosti. Útočník, který tuto chybu zabezpečení úspěšně zneužije, by mohl provést útok DoS na webovou aplikaci .NET Core. Tuto chybu může zneužít vzdáleně, bez ověřování.

Aktualizace řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace .NET Core zpracovává webové žádosti.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.2.4

Vydáno 5. září 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2.4


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.2.3

Vydáno 20. srpna 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2.3


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.2.2

Vydáno 13. srpna 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2.2

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2019-1211 Ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění v Gitu pro Visual Studio

V Gitu pro Visual Studio bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění, a to v případě nesprávné analýzy konfiguračních souborů. Pokud by útočník toto slabé místo zneužil, mohl by spustit kód v kontextu jiného místního uživatele. Pokud by chtěl útočník tuto chybu zabezpečení zneužít, musel by po svém ověření a před úplnou instalací aplikace změnit v systému konfigurační soubory pro Git. Pak by musel přesvědčit jiného uživatele systému, aby spustil konkrétní příkazy Gitu. Tato aktualizace popsaný problém řeší změnou oprávnění nutných k úpravě konfiguračních souborů.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.2.1

Vydáno 6. srpna 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2.1


Release Notes Icon

Vydáno 24. července 2019

IDE – integrované vývojové prostředí

 • Podržením klávesy Alt a stisknutím písmene označeného podtržením v daném slově můžete rychle přejít na různé akce na obrazovce úvodního okna a dialogového okna Nový projekt. To umožňuje maximální přístupnost pomocí klávesových zkratek.
 • Jakýkoli soubor (včetně souborů řešení) můžete načíst tak, že ho při spuštění sady Visual Studio přetáhnete do úvodního okna.
 • Přetažením okrajů úvodního okna a dialogového okna Nový projekt si můžete přizpůsobit velikost těchto oken. Visual Studio si bude změnu velikosti pamatovat při příštím vyvolání okna. Možnost maximalizovat velikost oken poklikáním na oblast záhlaví a minimalizovat jejich velikost kliknutím na ikonu na hlavním panelu ve spuštěném stavu.
 • Developer Command Prompt a Developer Power Shell jsou přístupné přes možnosti Nástroje > Příkazový řádek, případně je možné je vyhledat pomocí vyhledávání sady Visual Studio. V případě, že se k nim přistupuje z integrovaného vývojového prostředí (IDE), jejich cesta se automaticky nastaví podle aktuálně otevřeného řešení nebo složky.
 • Stránka možností nástrojů funkcí ve verzi Preview má nový vzhled, kde je k dispozici více informací o dané funkci. Projděte si tuto stránku s novými funkcemi a pošlete nám na ně svůj názor.
 • Funkce ve verzi Preview: Povolením funkce standardního rozložení panelu nástrojů ve verzi Preview můžete zkrátit dobu spouštění sady Visual Studio minimalizováním dopadu na otevírání podoken nástrojů.
 • Záložní soubory se teď ukládají do dočasné složky, aby se zabránilo zbytečnému využívání místa ve složkách Dokumenty, které se synchronizují s OneDrivem.
 • Stačí, když se uživatelé přihlásí jenom jednou – budou mít přístup k prostředkům Azure v sadě Visual Studio i v Azure CLI nebo Azure PowerShellu.
 • Developer PowerShell umožňuje uživatelům dělat všechno, co Developer Command Prompt, teď ale v rozhraní PowerShellu, které uživatelé důvěrně znají.
 • Při vyvolávání dialogového okna Nový projekt zachovává Visual Studio filtry jazyka, platformy a typu projektu, aby bylo možné snadněji (menším počtem kliknutí) získat přístup k obecně používaným šablonám.
Filters in New Project Dialog
Zachování filtrů v dialogovém okně Nový projekt

Rozšiřitelnost

 • LSP: Aktualizoval se rozsah sbalování kódu, aby byla zajištěna lepší podpora pro velké fragmenty kódu
 • Rozšíření používající Newtonsoft.Json může využívat výhod, které nabízejí funkce v nové verzi.

C++

 • Pro místní projekty CMake nakonfigurované na používání nástroje Clang teď analýza kódu spouští kontroly Clang-Tidy, které se zobrazují jako součást analýzy kódu na pozadí, v upozorněních v editoru (podtržení vlnovkou) a v seznamu chyb.
 • Byly aktualizovány převody základních řetězců P0067R5 hlavičky <charconv> pro C++17:
  • Byla přidána přetížení s plovoucí desetinnou čárkouto_chars() pro přesnosti chars_format::fixed a chars_format::scientific (chars_format::general precision je jediná část, která ještě nebyla implementována).
  • Proběhla optimalizace pro nejkratší zápis chars_format::fixed.
 • Byly přidány následující funkce standardní knihovny C++20 ve verzi Preview:
  • K dispozici v rámci /std:c++latest:
  • P0020R6: atomic<floating-point>
  • P0463R1: výčet ve formátu endian
  • P0482R6: typ char8_t pro kódování znaků a řetězců UTF-8
  • P0653R2: to_address() pro převod ukazatele na nezpracovaný ukazatel
  • K dispozici v rámci /std:c++17 a /std:c++latest:
  • P0600R1: [[nodiscard]] v knihovně
  • K dispozici bezpodmínečně:
  • P0754R2: hlavička <version>
  • P0771R1: přesun std::function by měl být noexcept.
 • Sada Windows SDK už nepředstavuje závislost pro komponenty CMake pro Windows a CMake pro Linux.
 • Vylepšení linkeru C++ vedoucí k výraznému zkrácení dob sestavení iterace i u největších vstupů. Doby u /debug:fast a /incremental se v průměru zkrátily 2x a /debug:full 3–6x.

Podpora instalačního programu pro Visual Studio

 • Instalační program pro Visual Studio teď dokáže lépe zjistit velikost místa podle toho, co už má uživatel nainstalováno. Pokud je požadované místo podstatně větší než to, které je k dispozici, předchozí upozornění se teď převede na instalace chyb a bloků.
Insufficient Space Error Example
Ukázka chyby při nedostatku místa

Podpora prohlížeče Microsoft Edge Insider

 • Visual Studio teď umožňuje ladění JavaScriptu v novém prohlížeči Microsoft Edge Insider pro projekty ASP.NET a ASP.NET Core.
 • Nainstalujte prohlížeč, nastavte zarážku v JavaScriptu aplikace a spusťte relaci ladění pomocí prohlížeče Edge Insider. Visual Studio spustí nové okno prohlížeče s povoleným laděním, které vývojářům umožňuje krokovat JavaScript aplikace v sadě Visual Studio.
Edge Insiders debugging in Visual Studio
Ladění pomocí prohlížeče Edge Insider
 • Visual Studio také podporuje ladění s vlastními konfiguracemi prohlížeče. Pomocí možnosti „Procházet pomocí“ můžete spustit prohlížeč s vlastními parametry rozhraní příkazového řádku (například ---inprivate).
Edge Insiders with custom CLI params
Podpora vlastních parametrů rozhraní příkazového řádku (CLI)

.NET

 • Uživatelé žádali, abychom obnovili příkaz pro řazení direktiv using, který bude nezávislý na příkazu pro odebrání direktiv using. Příkaz Seřadit direktivy using je teď k dispozici tady: Upravit > IntelliSense.
Sort Usings
Seřadit direktivy using
 • Uživatelé teď můžou převést příkaz switch na výraz switch. V souboru projektu ověřte, že je jazyková verze nastavená na verzi Preview, protože výrazy switch jsou novou funkcí C# 8.0. Umístěte kurzor na klíčové slovo switch a napište (Ctrl+. ). Otevře se nabídka Rychlé akce a refaktoring. Vyberte možnost pro převedení příkazu switch na výraz.
Convert Switch Statement to Switch Expression
Převedení příkazu switch na výraz switch
 • Vývojáři teď můžou vygenerovat parametr s opravou kódu. Umístěte kurzor na název proměnné a napište (Ctrl+. ). Otevře se nabídka Rychlé akce a refaktoring. Výběrem možnosti Generovat proměnnou vygenerujte nový parametr.
Generate Parameter Code Fix
Vygenerování parametru s opravou kódu

Nástroje WPF/UPW

Zákazníci, kteří vytvářejí aplikace WPF/UPW, uvidí v nástrojích XAML sady Visual Studio následující vylepšení:

Nástroje pro ladění XAML:

 • Funkce XAML C# – Upravit a pokračovat se teď nazývá Opětovné načítání XAML za provozu: Pro zákazníky WPF/UPW se funkce XAML C# – Upravit a pokračovat teď nazývá Opětovné načítání XAML za provozu. Tento nový název by měl lépe vystihovat, jak tato funkce skutečně pracuje (že po úpravě XAML není nutná přestávka), a odpovídat podobné funkci v Xamarin.Forms.
 • Zobrazuje se dostupnost nebo nedostupnost funkce Opětovné načítání XAML za provozu: Panel nástrojů v aplikaci byl aktualizován – signalizuje, jestli je funkce Opětovné načítání XAML za provozu dostupná nebo nedostupná, a obsahuje odkaz na související dokumentaci. Před tímto vylepšením zákazníci poznali, jestli funkce Opětovné načítání XAML za provozu pracuje, jedině tak, že se ji pokusili použít, což bylo matoucí.
 • Panel nástrojů v aplikaci se teď řídí barvami motivu: Panel nástrojů v aplikaci má teď vzhled odpovídající barvám vybraného motivu sady Visual Studio.
In-app toolbar themed
Panel nástrojů v aplikaci se řídí barvami motivu
 • Změnilo se chování panelu nástrojů v aplikaci při výběru prvků: U panelu nástrojů v aplikaci jsme aktualizovali chování funkce „Povolit výběr“ pro výběr prvků ve spuštěné aplikaci. Tato změna znamená, že poté, co vyberete první prvek, nástroj pro výběr přestane vybírat prvky. Funkce je tak v souladu s podobnými nástroji, jako jsou nástroje F12 prohlížeče, a vychází z názorů zákazníků.

Průzkumník testů

U Průzkumníka testů došlo ke značným vylepšením uživatelského rozhraní, jmenujme například lepší zpracování velkých testovacích sad, přirozenější filtrování, zjistitelné příkazy a přidání přizpůsobitelných sloupců, které uživateli umožňují vyladit zobrazované informace o testování.

Updated Test Explorer UI
Aktualizované uživatelské rozhraní Průzkumníka testů
 • Proces Visual Studia vyžaduje mnohem méně paměti a zjišťování testů u řešení s velkým počtem testů je rychlejší.
 • Nová filtrovací tlačítka umožňují uživatelům snadno filtrovat zobrazení podle výsledků testů. Neúspěšné testy je možné zobrazit jediným kliknutím.
New filter buttons on Test Outcome
Nová filtrovací tlačítka u výsledků testů
 • Další tlačítka „Spustit neúspěšné testy“ a „Spustit předchozí testovací běh“ usnadňují zjištění některých nejoblíbenějších klávesových zkratek souvisejících s testováním.
Run Failed Tests and Run Previous Test Run buttons
Tlačítka „Spustit neúspěšné testy“ a „Spustit předchozí testovací běh“
 • Uživatelé si můžou rychle přizpůsobit informace zobrazované testy – stačí vybrat sloupce, které se mají zobrazit. Při zkoumání výkonu je možné zobrazit sloupec Doba trvání a k porovnávání výsledků můžete použít sloupec Zpráva. Toto tabulkové rozložení se svou přizpůsobitelností podobá tabulce Seznam chyb. Sloupce se také dají filtrovat – pomocí filtrovací ikony, která se objeví, když najedete myší na záhlaví sloupce.
Right-click to select what columns are displayed
Klikněte pravým tlačítkem a vyberte sloupce, které se mají zobrazit.
Filterable columns
Filtrovatelné sloupce
 • Uživatelé můžou také určit, co se má zobrazit v jednotlivých úrovních hierarchie testů. Výchozí úrovně jsou Projekt, Obor názvů a Třída, je ale také možné vybrat seskupení Výsledek a Doba trvání.
Customize test hierarchy with Group by
Přizpůsobení hierarchie testů pomocí funkce Seskupit podle
 • Okno stavu testů (podokno pod seznamem testů, ve kterém se zobrazují zprávy, výstupy a tak dál) nabízí mnohem více možností použití. Uživatelé můžou kopírovat podřetězce textu a písmo má pevnou šířku, takže výstup je lépe čitelný.
 • Seznamy playlist se dají zobrazit na více kartách a jejich vytváření a rušení je mnohem jednodušší.
Open playlists in separate tabs
Otevření seznamů playlist na samostatných kartách
 • Funkce Live Unit Testing teď má v Průzkumníkovi testů vlastní zobrazení. Zobrazuje všechny testy aktuálně zahrnuté v Live Unit Testing (čili sadu živých testů), aby mohli testeři výsledky Live Unit Testing snadno sledovat odděleně od výsledků ručně spouštěných testů.
 • Je tu i sloupec cílové architektury, který může zobrazit výsledky testů s více cíli.
Android
iOS

Zastaralé položky

 • Z Team Exploreru byl odebrán Průvodce vytvořením projektu pro vytváření nových projektů Azure DevOps Server (TFS). Uživatelé, kteří chtějí vytvořit nový projekt, mají dál možnost přejít do své instance Azure DevOps Serveru a vytvořit projekt prostřednictvím webového uživatelského rozhraní.
 • Z Team Exploreru byla odebrána karta integrace SharePointu, takže už se nezobrazuje při připojování k projektům Azure DevOps Serveru (TFS). Možnost Azure DevOps / Integrace se SharePointem se přestala používat v TFS 2018.

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.2


Známé problémy

Pokud se chcete podívat na všechny známé problémy a dostupná řešení pro Visual Studio 2019 verze 16.2, použijte následující odkaz.

Visual Studio 2019 Known Issues


Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Rozhraní Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019

Další informace o předchozích verzích sady Visual Studio 2019 najdete na stránce s historií zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019.


Na začátek stránky