Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2019 verze 16.4


Komunita | vývojářů Požadavky | na systém Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenčních podmínek | Blogy | Nejnovější verze – známé problémy | Novinky v dokumentaci k aplikaci Visual Studio


Po kliknutí na tlačítko si můžete stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2019. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 najdete v článku o aktualizaci sady Visual Studio 2019 na nejnovější verzi. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Novinky v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4

Časový rámec podpory

Visual Studio 2019 verze 16.4 je druhý podporovaný servisní směrný plán pro Visual Studio 2019. Zákazníkům s licencí Enterprise a Professional, kteří potřebují zavést dlouhodobě stabilní a bezpečné vývojové prostředí, doporučujeme tuto verzi standardizovat. Jak je vysvětleno podrobněji v našem článku o životním cyklu a zásadách podpory, bude verze 16.4 podporována s opravami a aktualizacemi zabezpečení do října 2021. V říjnu 2021 uplyne jeden rok od vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7, která byla deklarována jako třetí servisní směrný plán.

Kromě toho, když je teď k dispozici verze 16.4, bude verze 16.0, která je posledním servisním směrným plánem, podporována dalších 12 měsíců a bude vyřazena z podpory v lednu 2021. Upozorňujeme také, že verze 16.1, 16.2 a 16.3 už nejsou podporované. Tyto přechodné verze dostávaly servisní opravy jenom do vydání další dílčí aktualizace.

nejnovější verzi Visual Studio 2019 verze 16,4 můžete získat v části stažení v my.visualstudio.com nebo v katalogu Microsoft.   Další informace o podporovaných směrných plánech sady Visual Studio najdete v zásadách podpory pro Visual Studio 2019.

Vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.4

Archivní zpráva k vydání verze

Blog o sadě Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019 je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 najdete v těchto příspěvcích:


zobrazit úplný seznam všech položek Community pro vývojáře pořízených v Visual Studio 2019 verze 16,4

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.26 New release icon

vydáno 14. září 2021

hlavní problémy řešené v Visual Studio 2019 verze 16.4.26

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-26434 Visual Studio nesprávná zranitelnost proti zvýšení oprávnění přiřazení oprávnění

v Visual Studio po instalaci her v jazyce C++ a výběru úlohy instalačního programu pro modul Unreal existuje chyba zabezpečení přiřazení oprávnění. V systému je během instalace ohrožená LPE, vytvoří adresář s přístupem pro zápis pro všechny uživatele.

CVE-2021-36952 Visual Studio vzdálené spuštění kódu – ohrožení zabezpečení

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.25

vydáno 10. srpna 2021

hlavní problémy řešené v Visual Studio 2019 verze 16.4.25

 • Opravili jsme problém, který ovlivnil spuštění příkazového řádku pro příkaz Update. Pokud se aktualizace poprvé nezdařila, následné vystavení příkazu k aktualizaci nyní způsobí, že aktualizace obnoví předchozí operaci, kde skončila.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-26423 zranitelnost za odepření služby .NET Core

Existuje ohrožení zabezpečení služby, kde aplikace serveru .NET (Core), které poskytují koncové body protokolu WebSocket, by mohly být při pokusu o čtení jednoho rámce WebSocket předávány do nekonečné smyčky.

CVE-2021-34485 chyba zabezpečení zpřístupnění informací .NET Core

V případě, že je výpisy paměti vytvořené nástrojem pro shromažďování výpisů stavu systému a výpisy paměti na vyžádání vytvořená pomocí globálních oprávnění ke čtení pro Linux a macOS, existuje ohrožení zabezpečení přístupu k informacím.

CVE-2021-34532 ASP.NET Core ohrožení zabezpečení při zpřístupnění informací

V případě, že je token JWT uložen do protokolu, pokud jej nelze analyzovat, existuje chyba zabezpečení zpřístupnění informací.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.24

vydáno 13. července 2021

hlavní problémy řešené v Visual Studio 2019 verze 16.4.24

 • sada .net 3.1.117 SDK byla vložena do Visual Studio 2019.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.23

Vydáno 08. června 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.23

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-31957 ASP.NET ohrožení zabezpečení služby dos

pokud ASP.NET Core nesprávně zpracovává odpojení klienta, existuje ohrožení zabezpečení služby.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.22

vydáno 11. května 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.22

 • opravili jsme problém způsobující selhání aktualizací, když správce vytvoří nové rozložení Visual Studio pro nasazení aktualizací. Aktualizace klientského počítače selže, protože rozložení přesunulo umístění.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-27068 Možnost RCE při python.exe výsadby do vnořené složky

Pokud otevřete pracovní prostor s kódem Pythonu a tento pracovní prostor obsahuje python.exe v podsložce skripty, existuje ohrožení zabezpečení vzdáleného spuštění kódu.

CVE-2021-31204 zabezpečení .NET Core zvýšení úrovně oprávnění

V rozhraní .NET 5,0 a .NET Core 3,1 existuje zvýšení úrovně oprávnění, pokud uživatel spustí aplikaci s jedním souborem v operačních systémech založenou na systému Linux nebo macOS.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.21

vydáno 13. dubna 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.21

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-27064 Instalační program pro Visual Studio zvýšení úrovně zabezpečení oprávnění

pokud instalační služba Visual Studio spustí klienta zpětné vazby ve stavu zvýšené úrovně, existuje ohrožení zabezpečení vzdáleného spuštění kódu.

CVE-2021-28313 / CVE-2021-28321 / CVE-2021-28322 Zvýšení úrovně zabezpečení oprávnění služby kolektor centra diagnostiky na úrovni Standard

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může existovat ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.20

vydáno 9. března 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.20

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-21300 zabezpečení Git pro Visual Studio vzdálené spuštění kódu

V případě, že Visual Studio naklonuje škodlivé úložiště, vznikne ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleného spuštění kódu.

CVE – 2021-26701 zranitelnost za vzdálené spuštění kódu .NET Core

V rozhraní .NET 5 a .NET Core existuje ohrožení zabezpečení při spouštění vzdáleného kódu z důvodu toho, jak se provádí kódování textu.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.19

vydáno 10. února 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.19


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.18

vydáno 9. února 2021

hlavní problémy opravené ve verzi Visual Studio 2019 16.4.18

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-1639 Zranitelnost za vzdálené spuštění kódu služby jazyka TypeScript

pokud Visual Studio načte škodlivé úložiště obsahující soubory kódu jazyka JavaScript nebo TypeScript, existuje ohrožení zabezpečení vzdáleného spuštění kódu.

CVE-2021-1721 zranitelnost za odepření služby .NET Core

Při vytváření webového požadavku HTTPS během vytváření řetězu certifikátů x509 existuje ohrožení zabezpečení s odepřenou službou.

CVE-2021-24112 .NET 5 a zranitelnost za vzdálené spuštění kódu .NET Core

V případě, že je na rozhraní grafiky stále odkaz, existuje ohrožení zabezpečení při spuštění vzdáleného kódu při vyřazování metasouborů. Tato chyba zabezpečení je k dispozici pouze v systémech běžících na MacOS nebo Linux.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.17

Vydáno 12. ledna 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.17

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-1651 / CVE-2021-1680 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může existovat ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty.

CVE-2020-26870 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v Instalačním programu pro Visual Studio

Pokud se Instalační program pro Visual Studio pokusí zobrazit škodlivý markdown, může dojít k ohrožení zabezpečení při vzdáleném spuštění kódu.

CVE-2021-1723 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core a sady Visual Studio v podobě útoku DoS

V implementaci Kestrel existuje ohrožení zabezpečení v podobě útoku DOS (Denial of Service).


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.16

Vydáno 8. prosince 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.16

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-17156 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V případě, že Visual Studio naklonuje škodlivé úložiště, vznikne ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleného spuštění kódu.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.15

Vydáno 10. listopadu 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.15

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-17100 Ohrožení zabezpečení z důvodu možných neoprávněných úprav v sadě Visual Studio

K tomuto ohrožení zabezpečení z důvodu možných neoprávněných úprav dochází, když nástroje Python Tools for Visual Studio vytvoří složku python27. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.14

Vydáno 13. října 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.14

 • Přidali jsme příznak pro výslovný souhlas s cílem zmírnit dopad na výkon způsobený chybou JCC u některých procesorů Intel.
 • Přepínač PGO MEMMAX by se teď měl chovat tak, aby bylo pravděpodobnější, že bude respektován uživatelský vstup.
 • Snížilo se množství paměti rezervované pro profilaci PGO.
 • Do sady Visual Studio 2019 jsme přidali .NET Core 2.1.13 Runtime a 3.1.109 SDK (3.1.9).

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.13

Vydáno 8. září 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.13

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1130 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může být ohrožené zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.

CVE-2020-1133 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může být ohrožené zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích se soubory. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.

CVE-2020-16856 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.

CVE-2020-16874 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.

CVE-2020-1045 Ohrožení zabezpečení z důvodu obejití funkce zabezpečení v Microsoft ASP.NET Core

Ve způsobu, jakým Microsoft ASP.NET Core analyzuje kódované názvy souborů cookie, se vyskytuje ohrožení zabezpečení z důvodu obejití funkce zabezpečení. Analyzátor souborů cookie ASP.NET Core dekóduje celé řetězce souborů cookie, což může útočníkům umožnit nastavit druhý soubor cookie s názvem kódovaným v URL.

Další opravy ve verzi 16.4.13

 • Opravili jsme problém, který někdy způsoboval, že sada Visual Studio nebo nástroj MSBuild přestaly po zrušení sestavení C++ reagovat.
 • Nepodporované verze rozhraní .NET Core se už nebudou při opravě nebo upgradu znovu instalovat, pokud byly odebrány mimo instalační program Visual Studia.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.12

Vydáno 11. srpna 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.12

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1597

Existuje ohrožení zabezpečení v podobě útoku DoS, když rozhraní ASP.NET Core nesprávně zpracovává webové žádosti. Útočník, který tuto chybu zabezpečení úspěšně zneužije, by mohl provést útok DoS na webovou aplikaci ASP.NET Core. Tuto chybu může zneužít vzdáleně, bez ověřování.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.11

Vydáno 14. července 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.11

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1393 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

K ohrožení zabezpečení způsobenému zvýšením oprávnění dojde, když se standardní službě kolektoru diagnostického centra Windows nepodaří správně ošetřit vstup, což vede k nezabezpečenému chování při načítání knihovny.

CVE-2020-1416Ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění pro Visual Studio

Při načítání softwarových závislostí existuje v aplikaci Visual Studio ohrožení zabezpečení v podobě zvýšené úrovně oprávnění.

CVE-2020-1147 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít toto ohrožení zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core nebo na jinou aplikaci, která parsuje určité typy XML. Aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že omezuje typy, které se můžou nacházet v datové části XML.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.10

Vydáno 9. června 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.10

 • Opravili jsme chybu, kdy se po setjmp mohly obnovit nesprávné hodnoty.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1108 / CVE-2020-1108Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Za účelem komplexního řešení ohrožení zabezpečení CVE-2020-1108 vydala společnost Microsoft aktualizace pro rozhraní .NET Core 2.1 a .NET Core 3.1. Zákazníci, kteří používají kteroukoli z těchto verzí rozhraní .NET Core, by si měli nainstalovat nejnovější verzi rozhraní .NET Core. Nejnovější čísla verzí a pokyny k aktualizaci rozhraní .NET Core najdete v poznámkách k verzi.

CVE-2020-1202 / CVE-2020-1203 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Existuje ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění, ke kterému dochází, když standardní kolektor diagnostického centra nebo standardní kolektor sady Visual Studio nedokáže správně zpracovat objekty v paměti.

CVE-2020-1293 / CVE-2020-1278 / CVE-2020-1257 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Ve službě standardního kolektoru diagnostického centra může být ohroženo zabezpečení z důvodu zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích se soubory.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.9

Vydáno 27. května 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.9

 • Tím se vyřeší chyba ukládání do mezipaměti u analýzy používané při optimalizaci, což vedlo k tomu, že jsme odebírali instrukce chybně označené jako nepotřebné. Cílem této opravy je detekovat případy, kdy bychom jinak do mezipaměti uložili zastaralá data. Je obtížné kompletně charakterizovat, kdy se to projevuje, ale v hlášení se jednalo o operátora modulo u indexu ve smyčce. Do budoucna jsme přidali (nepodporovaný) příznak /d2ssa-bit-estimator- pro úplné vypnutí konkrétní optimalizace. Tento příznak byl přidán s touto opravou a není přítomný v předchozích verzích.
 • Byla přidána podpora pro zmírnění dopadu na výkon způsobený aktualizací mikrokódu pro opravy v JCC (Intel Jump Conditional Code) v určitých procesorech Intel.
 • Byl vyřešen problém s falešnými upozornění C6244 a chybovým ukončováním v cl.exe během analýzy kódu, které způsobovaly místní proměnné lambda.
 • ICE v PREfast 16.5 běžící proti kódu Office

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.8

Vydáno 12. května 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.8

 • Byla přidána změna umožňující podnikovým správcům IT a technickým pracovníkům nasazení konfigurovat nástroje, jako je klient služby Microsoft Update a SCCM, aby mohli určit použitelnost aktualizací sady VS2019 16.4 hostované v Katalogu služby Microsoft Update a ve službě WSUS.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1108 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci .NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace .NET Core zpracovává webové žádosti.

CVE-2020-1161 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace ASP.NET Core zpracovává webové žádosti.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.7

Vydáno 14. dubna 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.7

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-0899 Ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění v sadě Microsoft Visual Studio

K ohrožení zabezpečení spočívajícímu v možnosti zvýšit úroveň oprávnění dojde, když aktualizační služba sady Microsoft Visual Studio nesprávně zpracuje oprávnění souboru. Pokud útočník toto slabé místo využije, mohl by přepsat obsah libovolného souboru v kontextu zabezpečení místního systému.

CVE-2020-0900 Ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění služby pro instalaci rozšíření sady Visual Studio

K ohrožení zabezpečení spočívajícímu v možnosti zvýšit úroveň oprávnění dojde, když služba pro instalaci rozšíření sady Visual Studio nesprávně zpracuje operace se soubory. Pokud útočník toto slabé místo využije, mohl by pomocí zvýšených oprávnění odstraňovat soubory v libovolných umístěních.

CVE-2020-5260 Ohrožení zabezpečení spočívající v úniku přihlašovacích údajů v Gitu pro Visual Studio z důvodu nedostatečného ověřování adres URL

K ohrožení zabezpečení spočívajícímu v úniku přihlašovacích údajů dojde při parsování a odesílání speciálně vytvořených adres URL do pomocných rutin přihlašovacích údajů. To může vést k tomu, že se přihlašovací údaje pošlou nesprávnému hostiteli.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.6

Vydáno 10. března 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.6

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-0793 & CVE-2020-0810 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

K ohrožení zabezpečení způsobenému zvýšením oprávnění dojde, když standardní kolektor diagnostického centra nesprávně zpracuje souborové operace nebo když se standardní službě kolektoru diagnostického centra Windows nepodaří správně ošetřit vstup.

CVE-2020-0884 Ohrožení zabezpečení způsobené falšováním identity při vytváření webového doplňku Outlooku

K ohrožení zabezpečení způsobenému falšováním identity dojde, pokud je při vytváření webového doplňku Outlooku povolené vícefaktorové ověřování, protože obsahuje adresu URL odpovědi, která není zabezpečená protokolem SSL. Útočník, který toto ohrožení zabezpečení úspěšně zneužije, může získat přístupové tokeny, což představuje riziko pro zabezpečení a ochranu osobních údajů.

CVE-2020-0789 Ohrožení zabezpečení způsobené útokem na dostupnost služby pro instalaci rozšíření sady Visual Studio

K ohrožení zabezpečení způsobenému útokem na dostupnost služby dojde, když služba pro instalaci rozšíření sady Visual Studio nesprávně zpracuje pevné odkazy. Útočník, který toto ohrožení zabezpečení úspěšně zneužije, může způsobit, že cílový systém přestane reagovat.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.5

Vydáno 11. února 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.5


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.4

Vydáno 30. ledna 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.4


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.3

Vydáno 14. ledna 2020

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-0602 – Ohrožení zabezpečení rozhraní ASP.NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace ASP.NET Core zpracovává webové žádosti.

CVE-2020-0603 Ohrožení zabezpečení z důvodu možnosti vzdáleného spuštění kódu v rozhraní ASP.NET

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace ASP.NET Core zpracovává žádosti v paměti.

CVE-2020-0605 Ohrožení zabezpečení z důvodu možnosti vzdáleného spuštění kódu v rozhraní .NET Core

Pro zneužití této chyby zabezpečení je nutné, aby uživatel otevřel speciálně vytvořený soubor ve verzi rozhraní .NET Core, které se tento problém týká. Při útoku prostřednictvím e-mailu může útočník tuto chybu zabezpečení zneužít tak, že uživateli pošle speciálně vytvořený soubor a přesvědčí ho, aby soubor otevřel. Tato aktualizace zabezpečení tuto chybu řeší tím, že mění způsob, jakým .NET Core kontroluje zdrojový kód souboru.

CVE-2020-0606 Ohrožení zabezpečení z důvodu možnosti vzdáleného spuštění kódu v rozhraní .NET Core

Pro zneužití této chyby zabezpečení je nutné, aby uživatel otevřel speciálně vytvořený soubor ve verzi rozhraní .NET Core, které se tento problém týká. Při útoku prostřednictvím e-mailu může útočník tuto chybu zabezpečení zneužít tak, že uživateli pošle speciálně vytvořený soubor a přesvědčí ho, aby soubor otevřel. Tato aktualizace zabezpečení tuto chybu řeší tím, že mění způsob, jakým .NET Core kontroluje zdrojový kód souboru.

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.3


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.2

Vydáno 17. prosince 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.2


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4.1

Vydáno 10. prosince 2019

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4.1

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2019-1349 Ohrožení zabezpečení spočívající ve vzdáleném spuštění kódu přes Git pro Visual Studio kvůli příliš laxním omezením u názvů dílčích modulů

Bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleně spustit kód, které může vzniknout, když Git narazí na kolizi názvů u adresářů dílčích modulů na stejné úrovni. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači vzdáleně spustit kód. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, která vyžaduje, aby byl adresář pro klon dílčích modulů prázdný.

CVE-2019-1350 Ohrožení zabezpečení spočívající ve vzdáleném spuštění kódu přes Git pro Visual Studio kvůli nesprávnému uvozování argumentů příkazového řádku

Bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleně spustit kód, které může vzniknout, když Git interpretuje argumenty příkazového řádku s určitými uvozovkami během rekurzivního klonování ve spojení s adresami URL SSH. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači vzdáleně spustit kód. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, v níž je tento problém opraven.

CVE-2019-1351 Ohrožení zabezpečení spočívající v přepisu libovolných souborů přes Git pro Visual Studio kvůli použití názvů jednotek bez písmen během klonování

V systému Git bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti přepsat libovolné soubory, když názvy jednotek bez písmen obejdou kontroly zabezpečení v příkazu git clone. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači zapisovat do libovolných souborů. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, v níž je tento problém opraven.

CVE-2019-1352 Ohrožení zabezpečení spočívající ve vzdáleném spuštění kódu přes Git pro Visual Studio kvůli absenci sledování alternativních datových proudů NTFS

V systému Git bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleně spustit kód při klonování a zápisu do adresáře .git/ prostřednictvím alternativních datových proudů NTFS. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači vzdáleně spustit kód. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, ve které je sledování alternativních datových proudů NTFS už nastaveno.

CVE-2019-1354 Ohrožení zabezpečení spočívající v přepisu libovolných souborů přes Git pro Visual Studio kvůli neodmítnutí vypsat sledované soubory obsahující zpětná lomítka

V systému Git bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti přepsat libovolné soubory, kdyby se položky stromu se zpětnými lomítky a škodlivými symbolickými odkazy mohly vydělit z pracovního stromu. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači zapisovat do libovolných souborů. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, která takové použití zpětných lomítek nepovoluje.

CVE-2019-1387 Ohrožení zabezpečení spočívající ve vzdáleném spuštění kódu přes Git pro Visual Studio kvůli příliš laxnímu ověřování názvů dílčích modulů v rekurzivních klonech

V systému Git bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleně spustit kód při rekurzivním klonování s dílčími moduly. Pokud by útočník toto slabé místo úspěšně zneužil, mohl by na cílovém počítači vzdáleně spustit kód. Aktualizace zabezpečení tuto chybu zabezpečení řeší tím, že přechází na novou verzi systému Git pro Windows, která ověřování názvů dílčích modulů zpřísňuje.

CVE-2019-1486 Ohrožení zabezpečení spočívající v přesměrování adresy URL rozšíření Live Share

V rozšíření Visual Studio Live Share bylo zjištěno ohrožení zabezpečení spočívající ve falšování identity: host připojený k relaci Live Share by mohl být přesměrován na libovolnou adresu URL určenou hostitelem relace. Útočník by pak mohl tuto chybu zabezpečení úspěšně zneužít tím, že by počítač hosta přiměl k otevření prohlížeče a přechodu na škodlivou adresu URL bez explicitního souhlasu. Jednalo se o součást funkce Sdílený server v rozšíření Live Share, která umožňovala automatické předávání portů během aktivní relace Live Share. Nejnovější aktualizace řeší tuto chybu zabezpečení tím, že před přechodem na adresu URL určenou hostitelem vyzve hosta v relaci Live Share k odsouhlasení tohoto kroku.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.4

Vydáno 3. prosince 2019

Shrnutí novinek v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4

 • Visual Studio teď podporuje „režim dodržování standardu FIPS“.
 • Výchozí přiblížení nebo umístění v Návrháři XAML je teď na možnosti Přizpůsobit všem.
 • Byl přidán dialog Vytvořit datovou vazbu.
 • Vylepšení IntelliSense v oblastech
 • Fragmenty kódu v IntelliSense jazyka XAML
 • Místní (vyskakovací) editor XAML jako samostatné okno z návrháře
 • Zobrazování prostředků pro odkazovaná sestavení
 • Jenom můj kód XAML v dynamickém vizuálním stromu
 • Sloučení slovníku prostředků
 • Podpora technologie XAML Islands
 • Příkaz Upravit šablonu teď funguje s ovládacími prvky třetích stran.
 • Podpora pro Clang-Tidy v projektech C++ MSBuild a CMake pro Clang a MSVC
 • Podpora AddressSanitizer pro projekty zkompilované pomocí MSVC ve Windows.
 • Podpora pro publikování místních úložišť Git do GitHubu.
 • Změňte si karty dokumentu na svislé rozložení pomocí možnosti Svislé karty dokumentů.
 • Doplňky .NET Productivity v této verzi zahrnují možnost konfigurovat úroveň závažnosti pravidla stylu kódu přímo v seznamu chyb. Příkaz Najít všechny odkazy teď nabízí možnost seskupování podle typů a členů a pomocí refaktoringu je možné nastavit místní funkci jako statickou a předat deklaracím a voláním funkcí proměnné definované mimo funkci.
 • Pomocí nové funkce připnutelných vlastností můžete rychle přizpůsobit způsob zobrazení objektů v oknech ladicího programu.
 • Okno nástroje Kontejnery přidává schopnost kontrolovat, zastavovat, spouštět a odebírat kontejnery a image Dockeru.
 • Možnost zlepšení výkonu při spuštění díky automatickému skrývání oken nástrojů
 • Automatické zjišťování připojovacích řetězců pro SQL Server a Azure Storage při správě závislostí publikování nebo používání připojených služeb.
 • Přidaná podpora pro vývoj Azure Functions s využitím 64bitové verze modulu runtime.
 • Přidaná podpora možností publikování aplikace: připraveno ke spuštění (Crossgen), propojení a SingleExe pro .NET Core 3.0
 • Přidání produktivity platformy .NET do této verze zahrnuje možnost konfigurace úrovně závažnosti pravidla stylu kódu přímo v editoru, snadné procházení řetězce dědičnosti pomocí nového příkazu Přejít na základní typ, přidání kontrol hodnot null pro všechny parametry a dokumentaci XML pro metody pro přepsání.
 • Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms
 • Publikování sad prostředků aplikací pro Android
 • Průvodce migrací do AndroidX
 • Analyzování kódu rozložení pro Android

Podrobnosti novinek v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4

Visual Studio teď podporuje „režim dodržování standardu FIPS“.

Počínaje verzí 16.4 teď Visual Studio 2019 podporuje „režim dodržování standardu FIPS 140-2“ při vývoji aplikací a řešení pro Windows, Azure a .NET. Když vyvíjíte aplikace nebo řešení pro jiné platformy než od Microsoftu, jako je Linux, iOS nebo Android, tyto platformy nemusí používat schválené algoritmy FIPS 140-2. Také software třetích stran obsažený v sadě Visual Studio nebo v nainstalovaných rozšířeních nemusí používat schválené algoritmy FIPS 140-2. Kromě toho vývoj pro sharepointová řešení nepodporuje režim dodržování standardu FIPS 140-2.

Když chcete pro Visual Studio nakonfigurovat režim dodržování standardu FIPS 140-2, nainstalujte .NET Framework 4.8 a povolte toto nastavení zásad skupiny systému Windows: „Kryptografie systému: Pro šifrování, algoritmus hash a podpisování používat algoritmy kompatibilní s FIPS.“

Nástroje WPF/UPW

Zákazníci, kteří vytvářejí aplikace WPF/UPW, uvidí v nástrojích XAML sady Visual Studio následující vylepšení:

Návrhář

 • Výchozí přiblížení nebo umístění v Návrháři XAML je teď na možnosti Přizpůsobit všem: Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme přehodnotili výchozí chování lupy v Návrháři XAML, ke kterému dochází při otevření okna, stránky, ovládacího prvku a dalších položek XAML. Dříve se úroveň přiblížení a umístění ukládaly v jednotlivých souborech mezi relacemi sady Visual Studio, což zákazníky mátlo, když se vrátili zpět do souboru po uplynutí určité doby. Od této verze budeme ukládat jenom úroveň přiblížení a umístění po dobu trvání aktivní relace a po restartování sady Visual Studio je vrátíme zpátky do výchozího nastavení Přizpůsobit všem.
 • Dialog Vytvořit datovou vazbu: V sadě Visual Studio byl dříve k dispozici dialog pro vytváření datových vazeb pro vývojáře WPF v architektuře .NET Framework přes kliknutí pravým tlačítkem myši v Návrháři XAML a Průzkumníkovi vlastností a toto dialogové okno bylo také dříve k dispozici vývojářům UPW. V této verzi je tato možnost opět dostupná vývojářům UPW a navíc je dostupná podpora pro aplikace WPF .NET Core. Tato funkce je stále ve vývoji a bude se dále vylepšovat, aby se obnovila parita funkcí s možnostmi dialogového okna .NET Framework.

Editor XAML

 • Vylepšení IntelliSense u příkazů #region: Počínaje sadou Visual Studio 2015 byla podpora příkazů #region dostupná pro vývojáře WPF a UPW v jazyce XAML a později i pro Xamarin.Forms. V této verzi jsme opravili chybu IntelliSense. Díky této opravě se teď budou příkazy #region zobrazovat správně, jak začnete psát <!.
 • Fragmenty kódu v IntelliSense jazyka XAML: Technologie IntelliSense byla vylepšena, aby podporovala zobrazování fragmentů kódu XAML. Bude to fungovat pro předdefinované fragmenty kódu i pro všechny vlastní fragmenty kódu, které přidáte ručně. Od této verze také přidáváme některé předem připravené fragmenty kódu XAML: #region, definice sloupce, definice řádku, nastavovací kód a značka.
 • Místní (vyskakovací) editor XAML jako samostatné okno z návrháře: Teď už je možné snadno rozdělit Návrháře XAML a příslušný editor XAML na samostatná okna pomocí nového tlačítka pro místní zobrazení XAML vedle karty XAML. Po kliknutí na něj Návrhář XAML minimalizuje připojenou kartu XAML a otevře nové okno jenom pro zobrazení editoru XAML. Toto nové okno můžete přesunout do jakékoliv skupiny zobrazení nebo karet v sadě Visual Studio. Připomínáme, že je stále možné rozbalit původní zobrazení XAML, ale bez ohledu na to všechna zobrazení XAML stejného souboru zůstanou synchronizovaná v reálném čase.
Pop up XAML code window
Překryvné okno kódu XAML
 • Zobrazování prostředků pro odkazovaná sestavení: Technologie IntelliSense jazyka XAML byla aktualizována tak, aby podporovala zobrazení prostředků XAML z odkazovaného sestavení (když zdroj není k dispozici) pro projekty WPF Framework a WPF .NET Core.

Nástroje pro ladění XAML

 • Jenom můj kód XAML v dynamickém vizuálním stromu: Dynamický vizuální strom je funkce, která je k dispozici vývojářům UPW i WPF, když spustí svou aplikaci v režimu ladění, a je součástí dynamických nástrojů pro úpravy souvisejících s Opětovným načítáním XAML za provozu. Dříve by funkce zobrazila plný dynamický vizuální strom připojené běžící aplikace bez filtru, který by zobrazil jenom XAML, který jste napsali ve své aplikaci. Příčinou toho byly velmi rozsáhlé výstupy a na základě zpětné vazby od zákazníků jsme přidali nové výchozí nastavení s názvem Jenom můj kód XAML, které omezí strom jenom na ovládací prvky, které jste napsali ve své aplikaci. I když je toto nové nastavení výchozí, je stále možné se vrátit k předchozímu chování prostřednictvím tlačítka v rámci samotného dynamického vizuálního stromu nebo pomocí nového nastavení (nachází se v části: Možnosti > Ladění > Obecné > Povolit jenom můj kód XAML).
Show Just My XAML in Live Visual Tree
Zobrazení jenom mého kódu XAML v dynamickém vizuálním stromu

Prostředky a šablony

 • Sloučení slovníku prostředků: Teď už je možné snadno sloučit existující slovník prostředků v rámci projektu UPW/WPF s jakýmkoliv platným souborem XAML pomocí nové funkce dostupné v průzkumníkovi řešení. Jednoduše otevřete soubor XAML, do kterého chcete přidat příkaz pro sloučení, a pak vyhledejte soubor, do kterého chcete data sloučit, a klikněte na něj pravým tlačítkem v průzkumníkovi řešení. V místní nabídce vyberte možnost Sloučit slovník prostředků do aktivního okna, která přidá správný slučovací kód XAML s cestou.
Merge Resource Dictionary
Sloučení slovníku prostředků
 • Příkaz Upravit šablonu teď funguje s ovládacími prvky třetích stran: Teď už je možné vytvořit kopii šablony ovládacích prvků i v případě, že není součástí vašeho řešení jako zdrojového kódu. V takovém případě teď bude funkce Upravit šablonu k dispozici a bude fungovat stejně jako pro prvky 1. strany, kde je zdroj k dispozici dnes. Připomínáme, že tato funkce platí pro knihovny ovládacích prvků třetích stran i první strany, kde zdroj není k dispozici.

XAML Islands:

 • Vylepšená podpora technologie XAML Islands: Přidali jsme podporu scénáře s technologií XAML Islands pro aplikace Windows Forms a WPF .NET Core 3, abychom usnadnili přidávání ovládacích prvků UPW XAML do těchto aplikací. Díky těmto vylepšením může projekt .NET Core 3 odkazovat na projekt UPW, který obsahuje vlastní ovládací prvky UPW XAML. Tyto vlastní ovládací prvky můžou být používané ovládacími prvky WindowsXamlHost dodávanými v rámci Sady nástrojů pro komunitu Windows verze 6 (Microsoft.Toolkit.WPF.UI.XamlHost v6.0). Můžete také použít projekt vytváření balíčku aplikace Windows k vygenerování balíčku MSIX pro vaši aplikaci .NET Core 3 s technologií Islands. Informace o tom, jak začít, najdete v naší dokumentaci.

C++

 • Analýza kódu teď nativně podporuje Clang-Tidy pro projekty MSBuild i CMake bez ohledu na to, jestli používáte sadu nástrojů MSVC nebo Clang. Kontroly Clang-Tidy mohou běžet jako součást analýzy kódu na pozadí, zobrazovat se jako upozornění v editoru (vlnovky) a zobrazovat se v seznamu chyb.
Clang-Tidy warnings in the Error List
Upozornění Clang-Tidy v seznamu chyb
 • Projekty CMake sady Visual Studio teď mají stránky s přehledem, které vám pomůžou začít s vývojem pro různé platformy. Tyto stránky jsou dynamické a umožňují vám připojit se k systému Linux a přidat do projektu CMake konfiguraci pro Linux nebo WSL.
CMake Overview Pages
Stránky s přehledem pro CMake
 • V rozevírací nabídce po spuštění pro projekty CMake se teď zobrazují vaše naposledy použité cíle a dají se filtrovat.
 • C++/CLI teď ve Windows podporuje interoperabilitu s .NET Core 3.1 a novějším.
 • Můžete teď povolit ASan pro projekty zkompilované pomocí MSVC ve Windows za účelem instrumentace kódu C++ za běhu, což pomáhá s detekcí chyb paměti.
 • Aktualizace Standardní knihovny C++ pro MSVC:
  • C++17: Byla implementována obecná přesnost to_chars() a tím se dokončily převody elementárních řetězců (charconv) P0067R5. Tím se dokončí implementace všech funkcí knihovny na úrovni C++17 Standard.
  • C++20: Byly implementovány koncepty přejmenování P1754R1 se standard_case. Pokud chcete zahrnout funkce Preview z nejnovější pracovní verze jazyka C++, použijte příznak kompilátoru /std:c++latest. Příznak lze také nastavit na stránce vlastností projektu v jazyce C/C++ > pomocí standardní vlastnosti jazyka C++ .
 • Nyní je k dispozici nová kolekce nástrojů s názvem C++ Build Insights. Další informace najdete v blogu týmu C++.

Podpora publikování do GitHubu

 • Funkce publikování do GitHubu, která byla součástí rozšíření GitHubu pro Visual Studio , je teď součástí Visual Studio GitHub Essentials.
 • Místní úložiště Git teď můžete publikovat do GitHubu pomocí tlačítka pro publikování do GitHubu na stránce synchronizace Team Exploreru.

Svislé karty dokumentů v sadě Visual Studio

Karty dokumentů můžete spravovat ve svislém seznamu na levé nebo pravé straně editoru.

Manage your document tabs in a vertical list on either the left or right side of your editor
Svislé karty dokumentů v sadě Visual Studio

Ladicí nástroj s připnutelnými vlastnostmi

Teď můžete při ladění rychle identifikovat a kontrolovat objekty tak, že pomocí funkce připnutelných vlastností připnete vlastnosti na začátek Datových tipů nebo oken Kukátko, Automatické hodnoty a Místní hodnoty.

Identify and inspect objects by pinning properties using the Pinnable Properties feature
Připnutelné vlastnosti ve Visual Studiu

Okno nástroje Kontejnery

 • Můžete zobrazit, kontrolovat, zastavovat, spouštět a odebírat kontejnery.
 • Můžete zobrazit protokoly a obsah souborů pro spuštěné kontejnery a také otevřít okno terminálu do kontejnerů.
 • Můžete zobrazit, kontrolovat a odebírat image.
You can list, inspect, stop, start, and remove containers through the containers tool window.
Okno nástroje Kontejnery v sadě Visual Studio

Automatické skrývání oken nástrojů

Když povolíte tuto funkci ve verzi Preview, můžete se vyhnout prodlevám při spuštění, ke kterým dochází při spouštění sady Visual Studio s několika otevřenými okny nástrojů.

Produktivita platformy .NET

 • Můžete teď nakonfigurovat úroveň závažnosti pravidla stylu kódu přímo prostřednictvím seznamu chyb. Umístěte kurzor na chybu, upozornění nebo návrh. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Nastavit závažnost. Potom vyberte úroveň závažnosti, kterou chcete pro toto pravidlo nakonfigurovat. Tím se aktualizuje stávající EditorConfig novou závažností pravidla. Toto funguje i pro analyzátory třetích stran.
Set rule severity directly through the error list
Nastavení závažnosti pravidla přímo prostřednictvím seznamu chyb
 • Možnost Najít všechny odkazy vám teď umožňuje seskupovat podle typů a členů.
Group by type and member in Find All References
Seskupení podle typů a členů možnosti Najít všechny odkazy
 • Teď můžete nastavit místní funkci jako statickou a předat deklaracím a voláním funkcí proměnné definované mimo funkci. Umístěte kurzor na název místní funkce. Stisknutím kláves (Ctrl+. ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Nastavit místní funkci jako statickou(static) .
Make local function static
Nastavit místní funkci jako statickou
 • Proměnnou teď můžete explicitně předat místní statické funkci. Umístěte kurzor na proměnnou ve statické místní funkci. Stisknutím kláves (Ctrl+. ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Předat proměnnou explicitně v místní statické funkci.
Pass a variable into a local static function
Předání proměnné místní statické funkci

Produktivita platformy .NET

 • Nyní můžete nakonfigurovat úroveň závažnosti pravidla stylu kódu přímo v editoru. Pokud uživatel momentálně nemá soubor .editorconfig, soubor se pro něj vygeneruje. Umístěte ukazatel myši na chybu, upozornění nebo návrh a zadejte (Ctrl+. ). Otevře se nabídka Rychlé akce a refaktoring. Vyberte možnost Nakonfigurovat nebo potlačit problémy. Potom vyberte pravidlo a zvolte úroveň závažnosti, kterou chcete pro toto pravidlo nakonfigurovat. Tím se aktualizuje stávající EditorConfig novou závažností pravidla. Toto funguje i pro analyzátory třetích stran.
Set rule severity directly through the editor
Nastavení závažnosti pravidla přímo v editoru
 • Nyní můžete použít příkaz Přejít na základní typ a procházet řetězec dědičnosti. Příkaz Přejít na základní typ je k dispozici v místní nabídce prvku (klikněte na něj pravým tlačítkem myši), který chcete procházet v hierarchii dědičnosti. Můžete také zadat (Alt+Home). Pokud je k dispozici více než jeden výsledek, otevře se okno nástroje se všemi výsledky, na které můžete přejít.
Go To Base
Přejít na základní typ
 • Teď můžete přidat kontroly hodnot null pro všechny parametry. Tím se přidají výrazy if, které kontrolují hodnotu null všech nezkontrolovaných parametrů s možnou hodnotou null. Umístěte ukazatel myši na libovolný parametr v metodě. Stisknutím kláves (Ctrl+. ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte možnost Přidat kontroly hodnot null u všech parametrů.
Add null checks for all parameters
Přidání kontrol hodnot null pro všechny parametry
 • Metody, které nemají žádnou dokumentaci XML, teď můžou automaticky dědit dokumentaci XML z metody, kterou přepisují. Umístěte ukazatel myši na nedokumentovanou metodu, která implementuje dokumentovanou metodu rozhraní. Rychlé informace potom zobrazí dokumentaci XML z metody rozhraní. Můžete také dědit komentáře XML ze základních tříd a rozhraní se značkou <inheritdoc>. Ukázka dokumentace.
XML inherit documentation
Zděděná dokumentace XML

Xamarin

Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms

Opětovné načítání XAML za provozu pro Xamarin.Forms urychluje vývoj a usnadňuje sestavení, experimentování a iteraci v uživatelském rozhraní. Aplikaci už nemusíte znovu sestavovat při každé změně uživatelského rozhraní – vaše změny se okamžitě zobrazí v běžící aplikaci.

Publikování sad prostředků aplikací pro Android

Při publikování aplikací pro Android v sadě Visual Studio teď můžete vytvářet sady prostředků aplikací pro Android. Sady prostředků aplikací poskytují uživatelům optimalizované balíčky APK podle specifikací jejich zařízení, a to když si stáhnou aplikaci z Obchodu Google Play nebo z různých obchodů s aplikacemi pro Android.

Android App Bundle Publishing
Publikování sad prostředků aplikací pro Android

Průvodce migrací do AndroidX

Pro převod své existující aplikace pro Android na AndroidX z podpůrné knihovny pro Android nyní můžete využít průvodce migrací do AndroidX.

AndroidX Migration Wizard
Průvodce migrací do AndroidX

Analyzování kódu rozložení pro Android

V návrháři Android Designer teď máte k dispozici sadu běžných problémů, které můžete vyzkoušet při úpravách rozložení.

Android Layout Linting
Analyzování kódu rozložení pro Android

Hlavní problémy opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.4


Známé problémy

Pokud se chcete podívat na všechny známé problémy a dostupná řešení pro Visual Studio 2019 verze 16.4, použijte následující odkaz.

Visual Studio 2019 Known Issues


Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Rozhraní Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019

Další informace o předchozích verzích sady Visual Studio 2019 najdete na stránce s historií zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019.


Na začátek stránky