Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze Visual Studio 2019 16.6Komunita | vývojářů Požadavky | na systém Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenčních podmínek | Blogy | Nejnovější verze – známé problémy | Novinky v dokumentaci k aplikaci Visual Studio


Po kliknutí na tlačítko si můžete stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2019. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 najdete v článku o aktualizaci sady Visual Studio 2019 na nejnovější verzi. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Novinky v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6

Vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.6

Archivní zpráva k vydání verze Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019 je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 najdete v těchto příspěvcích:

Zapojte se do diskuze o zprávách k vydání verze


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.6.4New release icon

Vydáno 14. července 2020

Oznámení poradce pro zabezpečení verze 16.6.4

CVE-2020-1393 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

K ohrožení zabezpečení způsobenému zvýšením oprávnění dojde, když se standardní službě kolektoru diagnostického centra Windows nepodaří správně ošetřit vstup, což vede k nezabezpečenému chování při načítání knihovny.

CVE-2020-1416Ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti zvýšit úroveň oprávnění pro Visual Studio

Při načítání softwarových závislostí existuje v aplikaci Visual Studio ohrožení zabezpečení v podobě zvýšené úrovně oprávnění.

CVE-CVE-2020-1147 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít toto ohrožení zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core nebo na jinou aplikaci, která parsuje určité typy XML. Aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že omezuje typy, které se můžou nacházet v datové části XML.

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6.4


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.6.3

Vydáno 30. června 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6.3


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.6.2

Vydáno 9. června 2020

Oznámení poradce pro zabezpečení verze 16.6.2

CVE-2020-1108 / CVE-2020-1108Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Za účelem komplexního řešení ohrožení zabezpečení CVE-2020-1108 vydala společnost Microsoft aktualizace pro rozhraní .NET Core 2.1 a .NET Core 3.1. Zákazníci, kteří používají kteroukoli z těchto verzí rozhraní .NET Core, by si měli nainstalovat nejnovější verzi rozhraní .NET Core. Nejnovější čísla verzí a pokyny k aktualizaci rozhraní .NET Core najdete v poznámkách k verzi.

CVE-2020-1202 / CVE-2020-1203 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Existuje ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění, ke kterému dochází, když standardní kolektor diagnostického centra nebo standardní kolektor sady Visual Studio nedokáže správně zpracovat objekty v paměti.

CVE-2020-1293 / CVE-2020-1278 / CVE-2020-1257 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Ve službě standardního kolektoru diagnostického centra může být ohroženo zabezpečení z důvodu zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích se soubory.

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6.2


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.6.1

Vydáno 1. června 2020

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6.1


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.6.0

Vydáno 19. května 2020

Oznámení poradce pro zabezpečení verze 16.6.0

CVE-2020-1108 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci .NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace .NET Core zpracovává webové žádosti.

CVE-2020-1161 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v podobě útoku DoS

Vzdálený neověřený útočník by mohl zneužít tuto chybu zabezpečení tak, že vydá speciálně vytvořené požadavky na aplikaci ASP.NET Core. Tato aktualizace zabezpečení řeší toto ohrožení zabezpečení tím, že opravuje způsob, jakým webová aplikace ASP.NET Core zpracovává webové žádosti.

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.6.0


C++

Vylepšené generování komentářů v souborech Doxygen/XML: Umožňuje automatické generování zástupných procedur komentářů dokumentů Doxygen nebo XML zadáním řetězce „///“ nebo „/**“ nad funkcemi. Tyto informace se teď zobrazují také v popisech Rychlé informace.

Generate and consume Doxygen-style comments
Generování a využívání komentářů ve stylu Doxygen

Podpora nástroje Ninja pro CMake pro Linux/WSL: Při vytváření projektů CMake ve WSL nebo vzdáleném systému použijte jako základní generátor nástroj Ninja. Jedná se o aktuální výchozí generátor pro přidání nové konfigurace Linuxu nebo WSL.

Šablony ladění pro vzdálené ladění nástrojů CMake: Zjednodušili jsme šablony pro ladění projektů v nástroji CMake na vzdáleném systému Linux nebo WSL s GDB.

Počáteční podpora konceptů C++20: IntelliSense nově rozpoznává koncepty C++20 a navrhuje je v seznamu členů.

Ladění

Povolení připojení rozšíření Snapshot Debugger bez nutnosti restartovat počítač: Snapshot Debugger se teď dá nainstalovat do Azure App Services (ASP.NET Core 3.1) bez nutnosti restartování, což vám umožní ladit a diagnostikovat problémy v reálném čase bez přerušení služeb. Při prvním připojení k nástroji Snapshot Debugger se zobrazí výzva k instalaci rozšíření webu Snapshot Debugger do vašeho nasazení služby Azure App Service, což dříve vyžadovalo restart.

Vylepšení uživatelského prostředí pro dekompilaci: Proces dekompilace bude k vytváření lepších názvů pro lokální proměnné používat stávající soubory PDB.

Produktivita platformy Git

 • Když klonujete úložiště obsahující jen jedno řešení, po dokončení klonování se toto řešení automaticky načte.

JavaScript/TypeScript

 • Indikátor průběhu pro TSServer: Když jazyková služba otevře projekt TypeScript, uživatel bude moct zobrazit průběh otevírání konfigurovaného projektu ve widgetu Úlohy na pozadí.

 • Nové ladění JavaScriptu a TypeScriptu s více cíli a podpora pracovních procesů služby: Ladicí program JavaScriptu a TypeScriptu teď umožňuje současné ladění pracovních procesů služby, webových pracovních procesů, prvků iFrame a JavaScriptu na vaší stránce. Kromě toho jsme do nového prostředí ladění přidali možnost ladit back-endové aplikace serveru uzlu společně s JavaScriptem v prohlížeči na straně klienta. Tato funkce je stále experimentální. Můžete ji povolit v nabídce možností ladění.

 • Byly aktualizované implementace možností Vyhrazená nápověda a Přejít k definici pro lepší podporu scénářů LiveShare.

Microsoft Fakes pro projekty .NET Core a projekty ve stylu SDK

Microsoft Fakes nyní podporuje .NET Core! Mnoho uživatelů chce svoje aplikace a testovací sady migrovat do .NET Core a nyní díky podpoře Fakes pro .NET Core je velká část tohoto procesu možná. Tuto funkci můžete zapnout v části Nástroje > Možnosti > Funkce Preview. Fakes je cvičná architektura, která pomáhá izolovat testy tím, že napodobuje určité části kódu produktu pomocí zástupných procedur nebo testů shim. Toto napodobení pomáhá oddělit test od kódu produktu, abyste se mohli zaměřit na testování pouze toho, co je pro daný test relevantní.

Editor

Zobrazení seznamu: S novou možností Najít v souborech jsme se od uživatelů dozvěděli, že starší formát výsledků (prostý text bez formátování) byl v některých případech užitečný. Abyste mohli zobrazit výsledky v tomto starším formátu, je teď na panelu výsledků k dispozici zobrazení seznamu.

Najít opakovaně: Součástí okna výsledků operace Najít v souborech je teď tlačítko „Najít opakovaně“. Toto tlačítko přebere všechny možnosti použité při hledání a znovu jimi naplní panel Najít v souborech. Tím si můžete usnadnit opakované hledání po provedení změn nebo hledání vylepšit a upřesnit tak výsledky. Hledání zopakujete tak, že v okně výsledků stisknete Alt+R a hned poté klávesu Enter.

Produktivita platformy .NET

Přidání opravy kódu explicitního přetypování: Nyní je k dispozici oprava kódu, která přidá explicitní přetypování, když není možné výraz přetypovat implicitně. Umístěte kurzor na chybu a stisknutím kláves (Ctrl+ . ) aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoringy. Vyberte možnost Přidat explicitní přetypování. Add explicit cast

Zjednodušení refaktoringu podmíněných výrazů: Zjednodušte podmíněné výrazy tím, že odeberete nepotřebný kód. Umístěte kurzor na podmíněný výraz. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Zjednodušit podmíněný výraz. Simplify conditional expressions

Refaktoring – převod literálů běžného řetězce na literály doslovného řetězce: Umístěte kurzor na literál běžného řetězce. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Převést na doslovný řetězec. Convert to verbatim string

Refaktoring – převod literálů doslovného řetězce na literály běžného řetězce Umístěte kurzor na literál doslovného řetězce. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Převést na běžný řetězec. Convert to regular string

Hromadná konfigurace stupně závažnosti kategorií analyzátoru přímo prostřednictvím editoru: Umístěte kurzor na chybu, upozornění nebo návrh a zadejte (Ctrl+ . ). Otevře se nabídka Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Potlačit nebo nakonfigurovat problémy. Pak vyberte Nakonfigurujte závažnost pro všechny analyzátory {název kategorie} . Stávající soubor EditorConfig se aktualizuje o novou závažnost dané kategorie. Bulk configure analyzer categories

Podpora stylu Rychlé informace pro komentáře v jazyce XML, které obsahují značky vrácení a hodnoty: Umístěte kurzor nad prvek. Okno s rychlými informacemi pak nad kódem zobrazí podporované styly z komentářů XML. XML style support for returns and value tags

Přidání hlaviček souborů do existujících souborů, projektů a řešení pomocí souboru EditorConfig: Do svého souboru EditorConfig budete muset nejprve přidat pravidlo file_header_template. Pak bude potřeba nastavit hodnotu tak, aby se rovnala textu záhlaví, který chcete použít. Add file header rule

Pak umístěte kurzor na první řádek jakéhokoliv souboru v jazyce C# nebo Visual Basic a zadejte (Ctrl+ . ). Otevře se nabídka Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Přidat banner souboru. Pokud chcete použít záhlaví souboru ve všech souborech existujícího projektu nebo řešení, vyberte možnost Projekt nebo Řešení, kterou najdete v nabídce Opravit všechny výskyty v: . Add file header

Webové nástroje

Nové prostředí pro konfiguraci služeb a emulátorů Azure: Karta Připojené služby teď nabízí nové prostředí pro připojení aplikace ke službám Azure, jako jsou Azure SQL, Storage, Key Vault a spousta dalších. Usnadňuje zřizování nových instancí (nebo výběr existujících) a zajišťuje, aby váš kód měl nejaktuálnější aktualizace balíčků NuGet a správný konfigurační kód pro spuštění. Kdykoli je to možné, jsou také k dispozici místní možnosti emulace.

Aktualizace prostředí pro publikování: Publikování teď nabízí nové prostředí pro vytváření nových profilů publikování. Toto prostředí funguje jako průvodce možnostmi. I když budou ve vaší instalaci některé součásti sady Visual Studio chybět, budete mít i nadále přístup k úplné sadě cílů a možností publikování. Případné chybějící součásti se identifikují a vytvoří se u nich žádost o instalaci na vyžádání. Stránka se souhrnem profilu publikování byla také aktualizována, a to tak, aby odpovídala prostředí pro konfiguraci závislostí se službami Azure, které je dostupné na kartě Připojené služby.

Windows Forms

Návrhář formulářů pro .NET Core

Nově je k dispozici návrhář formulářů pro projekty .NET Core. Návrháře povolíte ve Visual Studiu tak, že přejdete na Nástroje > Možnosti > Prostředí > Funkce Preview a vyberete možnost Use the preview Windows Forms designer for .NET Core apps (Použít verzi Preview Návrháře formulářů pro aplikace .NET Core).

Windows Forms Designer for .NET Core

V této verzi jsme kromě podpory dalších ovládacích prvků provedli tato vylepšení:

 • Podpora všech ovládacích prvků dialogů, prvků PropertyGrid, HScrollBar, VScrollBar, DomainUpDown a TrackBar
 • Vylepšení přetahování
 • Vylepšení výběru
 • Opravy stability a chyb

Nástroje WPF/UPW

Azure Key Vault v průvodci vytvořením balíčku: Vývojáři pro univerzální platformu Windows mohou nově svoje balíčky aplikací podepisovat pomocí certifikátů pro podpis kódu přímo ve službě Azure Key Vault v průvodci vytvořením balíčku. Nepotřebují nic víc než identifikátor URI služby Key Vault a správná oprávnění pro účet Microsoft. Vybraný certifikát se naimportuje do místního úložiště certifikátů uživatele, kde je možné ho použít pro podepsání. Certifikáty chráněné místními hesly je také nyní možné dešifrovat pomocí tajných kódů ze služby Key Vault.

Opětovné načítání XAML za provozu a dynamický vizuální strom nově podporují připojení k více procesům současně. To pomáhá ve scénářích, kdy například řešení spouští současně více projektů WPF nebo UPW nebo když vaše aplikace pro UPW používá více instancí. Abychom toho dosáhli, přidali jsme do dynamického vizuálního stromu nový uzel procesu na nejvyšší úrovni a seskupili elementy ze stejného procesu dohromady. Live Visual Tree with multiple processes attached

Sada nástrojů teď podporuje balíčky NuGet s několika soubory VisualStudioToolsManifest.xml: Autoři balíčků NuGet tak mohou určit, které ovládací prvky se zobrazí v sadě nástrojů na základě verze architektury nebo platformy odkazovaného projektu. Sada nástrojů zobrazí položky z manifestu, jejichž podadresář nástroje Moniker cílového rozhraní (TFM) nejlépe odpovídá cílové architektuře nebo platformě projektu. Pokud se nenajde žádná shoda s nástrojem TFM, vrátí se k manifestu v kořenové složce adresáře nástrojů. Tento kořenový manifest je potřebný také proto, aby byla zajištěna kompatibilita se staršími verzemi sady Visual Studio.

Nové nastavení: Opětovné načítání XAML za provozu při uložení Opětovné načítání XAML za provozu odesílá ve výchozím nastavení všechny platné změny XAML v reálném čase do vaší běžící aplikace. V tomto vydání jsme přidali nové nastavení (Ladění > Možnosti > Obecné > Povolit ladicí nástroje uživatelského rozhraní pro XAML > Použít opětovné načítání XAML za provozu při uložení dokumentu), které vývojářům umožňuje zvolit konkrétní chování. Když je toto nastavení povolené, nebudou se změny v rámci opětovného načítání XAML za provozu aplikovat, dokud upravovaný soubor neuložíte.

Byla přidána podpora tmavého motivu pro Návrhář tříd.

Class Designer now supports dark theme

Xamarin

Opětovné načítání XAML za provozu teď může místo celé stránky znovu načíst jen změny v ní obsažené. Vyzkoušejte tuto funkci tak, že změníte nastavení „Reload Options“ (Možnosti opětovného načtení) v části Nástroje > Možnosti > Xamarin > Opětovné načítání za provozu.

Zobrazení dynamického vizuálního stromu prvků na stránce ve spuštěné aplikaci: Otevřete dynamický vizuální strom během ladicí relace opětovného načítání XAML za provozu prostřednictvím nabídky Ladit > Windows > Dynamický vizuální strom.

Pomocí oblasti Nastavení prostředí můžete přepsat nastavení emulátoru, jako je tmavý nebo světlý režim, velikost písma a podobně. Otevřete ji během ladicí relace opětovného načítání XAML za provozu prostřednictvím nabídky Ladit > Windows > Nastavení prostředí.

Při úpravách souborů XML pro Android můžete používat konfigurační soubor Lint a vybírat z ještě širší nabídky návrhů technologie IntelliSense.


Opravy chyb

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.6.0

 • Po zapnutí příznaku funkce v novém prostředí Git se v Team Exploreru zobrazí zpráva navádějící uživatele do nového okna nástroje Git.
 • Opravili jsme občasná zpoždění uživatelského rozhraní při zavírání sady VS, pokud byl návrhář .NET Core pro WinForms v otevřeném stavu.
 • Opravili jsme problémy s vytvářením projektů pomocí zprostředkovatelů typů, kdy se za běhu vyvolávaly výjimky kvůli chybějící metodě.
 • Opravili jsme problémy s vytvářením projektů pro rozhraní .NET.
 • Nové prostředí pro hledání v souborech respektuje možnosti v podokně Nástroje – Možnosti – Najít a nahradit.
 • Opravili jsme chybu, kdy se při zavření složky a otevření řešení nezměnilo úložiště Git.
 • Opravili jsme chybu při sestavování aplikace pro iOS pomocí úplných symbolů ladění.
 • Přidali jsme zpátky procházení zřizovacích profilů a certifikátů pro distribuci na Macu z Windows.
 • Opravili jsme chybu, která způsobovala, že sada Visual Studio 2019 při práci s projekty Xamarin v určitých scénářích přestala reagovat.
 • Přidali jsme klávesovou zkratku pro možnost Kopírovat se záhlavími v mřížce výsledků skriptu SQL.
 • Uživatelé SSDT budou nově moci nastavit a zobrazit vlastnosti citlivosti pro všechny verze novější než SQL Server 2008.
 • Vylepšili jsme dialog Vlastnosti připojení s ohledem na usnadnění.
 • Opravili jsme občasné chyby, ke kterým docházelo při použití indikátoru Testováno v Code Lens.
 • Zajistili jsme, že se pole Najít v souborech automaticky naplní textem, jako tomu bylo ve starších verzích.
 • Zajistili jsme, že se klávesa se šipkou vlevo chová v poli Najít v souborech správně.
 • Problém, který brání uživatelům knihovny rozsahů C++20 používat algoritmy

Od komunity vývojářů


Známé problémy

Pokud se chcete podívat na všechny otevřené problémy a dostupná alternativní řešení pro Visual Studio 2019, použijte následující odkaz.


Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Rozhraní Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019

Další informace o předchozích verzích sady Visual Studio 2019 najdete na stránce s historií zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019.


Na začátek stránky