Visual Studio Icon Zpráva k vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7


Komunita | vývojářů Požadavky | na systém Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenčních podmínek | Blogy | Nejnovější verze – známé problémy | Novinky v dokumentaci k aplikaci Visual Studio


Po kliknutí na tlačítko si můžete stáhnout nejnovější verzi sady Visual Studio 2019. Pokyny k instalaci a aktualizaci sady Visual Studio 2019 najdete v článku o aktualizaci sady Visual Studio 2019 na nejnovější verzi. Podívejte se také na pokyny k instalaci offline.

Community Download Button Professional Download Button Enterprise Download Button


Novinky v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7

Časový rámec podpory

Visual Studio 2019 verze 16.7 je třetí podporovaný servisní směrný plán pro Visual Studio 2019. Zákazníkům s licencí Enterprise a Professional, kteří potřebují zavést dlouhodobě stabilní a bezpečné vývojové prostředí, doporučujeme tuto verzi standardizovat. Jak je vysvětleno podrobněji v našem životním cyklu a zásadách podpory, verze 16,7 bude podporována s opravami a aktualizacemi zabezpečení až do dubna 2022. v dubnu 2022 je po vydání Visual Studio 2019 verze 16,9 jeden rok, který byl deklarován jako čtvrtý směrný plán údržby.

Kromě toho, když je teď k dispozici verze 16.7, bude verze 16.4, která je posledním servisním směrným plánem, podporována dalších 12 měsíců a její podpora bude ukončena v lednu 2021. Upozorňujeme také, že verze 16.5 a 16.6 už nejsou podporované. Tyto přechodné verze dostávaly servisní opravy jenom do vydání další dílčí aktualizace.

nejnovější verzi Visual Studio 2019 verze 16,7 můžete získat v části stažení v my.visualstudio.com nebo v katalogu Microsoft.   Další informace o podporovaných směrných plánech sady Visual Studio najdete v zásadách podpory pro Visual Studio 2019.

Vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7

Archivní zpráva k vydání verze Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019

Blog o sadě Visual Studio 2019 je oficiální zdroj informací o produktu, které poskytuje tým technických specialistů sady Visual Studio. Podrobné informace o vydaných verzích sady Visual Studio 2019 najdete v těchto příspěvcích:


zobrazit úplný seznam všech položek Community pro vývojáře pořízených v Visual Studio 2019 verze 16,7

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.19 New release icon

vydáno 14. září 2021

v této verzi Visual Studio 2019 verze 16.7.19

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-26434 Visual Studio nesprávná zranitelnost proti zvýšení oprávnění přiřazení oprávnění

v Visual Studio po instalaci her v jazyce C++ a výběru úlohy instalačního programu pro modul Unreal existuje chyba zabezpečení přiřazení oprávnění. V systému je během instalace ohrožená LPE, vytvoří adresář s přístupem pro zápis pro všechny uživatele.

CVE-2021-36952 Visual Studio vzdálené spuštění kódu – ohrožení zabezpečení

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.18

vydáno 10. srpna 2021

v této verzi Visual Studio 2019 verze 16.7.18

 • Opravili jsme problém, který ovlivnil spuštění příkazového řádku pro příkaz Update. Pokud se aktualizace poprvé nezdařila, následné vystavení příkazu k aktualizaci nyní způsobí, že aktualizace obnoví předchozí operaci, kde skončila.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-26423 zranitelnost za odepření služby .NET Core

Existuje ohrožení zabezpečení služby, kde aplikace serveru .NET (Core), které poskytují koncové body protokolu WebSocket, by mohly být při pokusu o čtení jednoho rámce WebSocket předávány do nekonečné smyčky.

CVE-2021-34485 chyba zabezpečení zpřístupnění informací .NET Core

V případě, že je výpisy paměti vytvořené nástrojem pro shromažďování výpisů stavu systému a výpisy paměti na vyžádání vytvořená pomocí globálních oprávnění ke čtení pro Linux a macOS, existuje ohrožení zabezpečení přístupu k informacím.

CVE-2021-34532 ASP.NET Core ohrožení zabezpečení při zpřístupnění informací

V případě, že je token JWT uložen do protokolu, pokud jej nelze analyzovat, existuje chyba zabezpečení zpřístupnění informací.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.17

vydáno 13. července 2021

v této verzi Visual Studio 2019 verze 16.7.17

 • sada .net 3.1.411 SDK byla vložena do Visual Studio 2019.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.16

Vydáno 08. června 2021

v této verzi Visual Studio 2019 verze 16.7.16

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-31957 ASP.NET ohrožení zabezpečení služby dos

pokud ASP.NET Core nesprávně zpracovává odpojení klienta, existuje ohrožení zabezpečení služby.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.15

vydáno 11. května 2021

v této verzi Visual Studio 2019 verze 16.7.15

 • opravili jsme problém způsobující selhání aktualizací, když správce vytvoří nové rozložení Visual Studio pro nasazení aktualizací. Aktualizace klientského počítače selže, protože rozložení přesunulo umístění.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-27068 RCE je možné při nasázení python.exe do vnořené složky

Při otevření pracovního prostoru s kódem Pythonu existuje ohrožení zabezpečení z oblasti vzdáleného spuštění kódu, které obsahuje python.exe v podsložce scripts.

CVE-2021-31204 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core při zvýšení oprávnění

V .NET 5.0 a .NET Core 3.1 existuje ohrožení zabezpečení z pohledu zvýšení oprávnění, když uživatel spustí aplikaci s jedním souborem v operačních systémech založených na Linuxu nebo macOS.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.14

Vydáno 13. dubna 2021

V tomto vydání verze Visual Studio 2019 verze 16.7.14

 • Optimalizátor nesprávně odebírá aktivní kód
 • NuGet bude při obnovování balíčků při normálním výstupním podrobnostech hlásit zdroj balíčku a hodnotu hash obsahu balíčku.
 • NuGet uloží zdroj balíčku do souboru .nupkg.metadata balíčku ve složce globálních balíčků. Stávající balíčky ve složce globálních balíčků tyto další informace nezískí. Složku globálních balíčků je možné vymazat a shromažďovat informace o zdroji balíčku pro všechny balíčky.

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-27064 ohrožení Instalační program pro Visual Studio zabezpečení z pohledu zvýšení oprávnění

K ohrožení zabezpečení při vzdáleném spuštění kódu dojde, když Visual Studio instalační program spustí klienta feedback v zvýšeném stavu.

CVE-2021-28313 / CVE-2021-28321 / CVE-2021-28322 Ohrožení zabezpečení z pohledu zvýšení oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může existovat ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.13

Vydáno 9. března 2021

V tomto vydání verze Visual Studio 2019 verze 16.7.13

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-21300 Ohrožení zabezpečení z Visual Studio spouštění kódu v Gitu

V případě, že Visual Studio naklonuje škodlivé úložiště, vznikne ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleného spuštění kódu.

CVE-2021-26701 Ohrožení zabezpečení z možností vzdáleného spuštění kódu v .NET Core

V .NET 5 a .NET Core existuje ohrožení zabezpečení z důvodu možnosti vzdáleného spuštění kódu kvůli způsobu kódování textu.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.12

Vydáno 9. února 2021

V tomto vydání verze Visual Studio 2019 verze 16.7.12


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.11

Vydáno 9. února 2021

V tomto vydání verze Visual Studio 2019 verze 16.7.11

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-1639 Ohrožení zabezpečení z oblasti vzdáleného spuštění kódu ve službě jazyka TypeScript

K ohrožení zabezpečení při vzdáleném spuštění kódu Visual Studio škodlivé úložiště obsahující soubory kódu JavaScriptu nebo TypeScriptu.

CVE-2021-1721 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core v odepření služby

Při vytváření webového požadavku HTTPS během sestavování řetězu certifikátů X509 existuje ohrožení zabezpečení v rámci odepření služeb.

CVE-2021-24112 Ohrožení zabezpečení z možností vzdáleného spuštění kódu v rozhraní .NET 5 a .NET Core

Při likvidaci metasouborů existuje ohrožení zabezpečení z oblasti vzdáleného spuštění kódu, když na něj grafické rozhraní stále odkazuje. Toto ohrožení zabezpečení existuje pouze v systémech se systémem MacOS nebo Linux.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.10

Vydáno 12. ledna 2021

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.10

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2021-1651 / CVE-2021-1680 Ohrožení zabezpečení způsobené zvýšením oprávnění služby standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může existovat ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty.

CVE-2020-26870 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v Instalačním programu pro Visual Studio

Pokud se Instalační program pro Visual Studio pokusí zobrazit škodlivý markdown, může dojít k ohrožení zabezpečení při vzdáleném spuštění kódu.

CVE-2021-1723 Ohrožení zabezpečení rozhraní .NET Core a sady Visual Studio v podobě útoku DoS

V implementaci Kestrel existuje ohrožení zabezpečení v podobě útoku DOS (Denial of Service).


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.9

Vydáno 8. prosince 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.9

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-17156 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V případě, že Visual Studio naklonuje škodlivé úložiště, vznikne ohrožení zabezpečení spočívající v možnosti vzdáleného spuštění kódu.


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.8

Vydáno 10. listopadu 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.8

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-17100 Ohrožení zabezpečení z důvodu možných neoprávněných úprav v sadě Visual Studio

K tomuto ohrožení zabezpečení z důvodu možných neoprávněných úprav dochází, když nástroje Python Tools for Visual Studio vytvoří složku python27. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.7

Vydáno 27. října 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.7


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.6

Vydáno 13. října 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.6


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.5

Vydáno 29. září 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.5


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.4

Vydáno 21. září 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.4

 • Přidání podpory Xcode 12.0 GM.
 • Přidání podpory pro nastavení barevné sady jako barvy zvýraznění v editoru Info.plist.

Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.3

Vydáno 8. září 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.3

Oznámení o informačním zpravodaji zabezpečení

CVE-2020-1130 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může být ohrožené zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích s daty. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.

CVE-2020-1133 Ohrožení zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění standardního kolektoru diagnostického centra

Ve standardním kolektoru diagnostického centra může být ohrožené zabezpečení z důvodu možného zvýšení oprávnění při nesprávně provedených operacích se soubory. Pokud by útočník toto slabé místo využil, mohl by spouštět procesy v kontextu se zvýšenými oprávněními.

CVE-2020-16856 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.

CVE-2020-16874 Ohrožení zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu v sadě Visual Studio

V sadě Visual Studio může být ohrožené zabezpečení při vzdáleném spouštění kódu z důvodu nesprávně zpracovaných objektů v paměti. Pokud útočník toto slabé místo využije, může v kontextu aktuálního uživatele spustit libovolný kód.

CVE-2020-1045 Ohrožení zabezpečení z důvodu obejití funkce zabezpečení v Microsoft ASP.NET Core

Ve způsobu, jakým Microsoft ASP.NET Core analyzuje kódované názvy souborů cookie, se vyskytuje ohrožení zabezpečení z důvodu obejití funkce zabezpečení. Analyzátor souborů cookie ASP.NET Core dekóduje celé řetězce souborů cookie, což může útočníkům umožnit nastavit druhý soubor cookie s názvem kódovaným v URL.

Další chyby opravené v této verzi

 • Opravili jsme chybu kompilátoru pro přepínací příkazy nebo výrazy, které používají porovnávání vzorů.
 • Obnovili jsme pracovní postup Zastavit ladění (Shift+F5) pro testování částí s ukončením testovacího běhu.
 • Opravili jsme problém s chybovými ukončeními sady VS při přepínání konfigurace projektu, pokud byly v návrháři WinForms .NET Core neuložené změny.
 • Nepodporované verze rozhraní .NET Core se už nebudou při opravě nebo upgradu znovu instalovat, pokud byly odebrány mimo instalační program sady VS.
 • Opravili jsme problém, kdy příkaz Najít v souborech nehledal přesným způsobem externí závislosti.
 • Znovu jsme zavedli tlačítko Potvrdit v podnabídce Git v místní nabídce Průzkumníka řešení.
 • Opravili jsme chybu, kvůli které nešel vidět popisek poznámek při vracení zpět se změnami v TFVC.
 • Opravili jsme problém s chybovým ukončením při použití návrháře WinForms v projektech csproj ve stylu SDK s více cílovými architekturami.
 • Opravili jsme problém, kdy <d:Style.DataContext> hlásil neplatnou chybu značek.

Hlavní problémy nahlášené komunitou vývojářů opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7.3


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.2

Vydáno 18. srpna 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.2

Hlavní problémy nahlášené komunitou vývojářů opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7.2


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.1

Vydáno 11. srpna 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.1

Hlavní problémy nahlášené komunitou vývojářů opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7.1


Release Notes Icon Visual Studio 2019 verze 16.7.0

Vydáno 5. srpna 2020

V tomto vydání sady Visual Studio 2019 verze 16.7.0

C++

 • Naše vzdálená podpora C++ nyní zahrnuje širší řadu linuxových distribucí a prostředí, včetně sh, csh, bash, tsch, ksh, zsh a dash. Volbu prostředí pro vzdálené připojení můžete změnit tak, že upravíte novou vlastnost shell v souboru ConnectionManager.exe. Tato podpora byla testována na linuxových projektech založených na MSBuildu i na projektech CMake, které cílí na vzdálený linuxový systém nebo WSL.
 • Nově můžete pomocí systému Ninja – systému sestavení, který velmi rychle vyhodnocuje přírůstková sestavení – vylepšit dobu přírůstkových sestavení u linuxových projektů založených na MSBuildu. Tuto funkci můžete povolit na stránce s obecnými vlastnostmi tak, že nastavíte Povolit přírůstkové sestavení na možnost Pomocí systému Ninja. Na vzdáleném linuxovém systému nebo WSL musíte mít nainstalovaný systém Ninja (ninja-build).
 • Implementovali jsme nové funkce standardní knihovny C++20. Podrobný seznam najdete v protokolu změn funkce STL na GitHubu.
 • Teď můžete upravit a nastavit výchozí vzdálená připojení SSH ve Správci připojení. To znamená, že můžete upravit existující vzdálené připojení (když se například změnila jeho IP adresa) a nastavit výchozí připojení pro použití v CMakeSettings.json a launch.vs.json. Vzdálená připojení SSH umožňují vytvářet a ladit projekty C++ na vzdáleném systému Linux přímo ze sady Visual Studio.
Edit remote connections in the Connection Manager
Úprava vzdálených připojení ve Správci připojení
 • Vylepšená podpora technologie IntelliSense pro Clang ve Windows (clang-cl) v sadě Visual Studio. Cesta zahrnutí clang teď zahrnuje knihovny clang, vylepšili jsme zobrazení vlnovek v editoru při použití standardní knihovny a přidali jsme podporu C++2a v režimu clang.
 • V projektech jazyka C++ teď můžete vyzkoušet podtržení chyb v kódu a zobrazit více navrhovaných rychlých oprav.  Tuto funkci povolte v nabídce Nástroje > Možnosti > Textový editor > C/ C++ > Experimentální > nastavte Zakázat linter pro experimentální kód na hodnotu false. Další informace najdete v blogu týmu C++.
IntelliSense code linter
Linter kódu IntelliSense
 • Přidali jsme čtyři nová pravidla analýzy kódu pro začlenění dalších bezpečnostních funkcí do C++: C26817, C26818, C26819 a C26820.
 • Přidali jsme špičkovou podporu pro ladění projektů CMake na vzdálených systémech s gdbserverem.
 • Snazší vyhledávání chyb poškození paměti díky experimentální implementaci funkce AddressSanitizer pro C++ ve Visual Studiu je nově dostupné pro nativní projekty x64. Podporuje se také použití ladicích modulů runtime (/MTd, /MDd, /LDd).
 • IntelliSense teď nabízí základní podporu pro funkci Concepts, vyhrazené inicializátory a několik dalších funkcí jazyka C++20.
 • Soubory .ixx a .cppm jsou teď rozpoznávány jako součást jazyka C++ a funkce zvýrazňování syntaxe a IntelliSense se k nim tak budou chovat.

Dynamické definování seznamů testů

Seznamy testů teď můžete dynamicky definovat na základě projektu, třídy nebo oboru názvů. To znamená, že seznam můžete nakonfigurovat tak, aby zahrnoval veškerý obsah projektu, třídy nebo oboru názvů. Veškeré nové testy přidané do dané skupiny se automaticky přidají i do tohoto seznamu.

 • Seznam testů vytvoříte kliknutím pravým tlačítkem na seskupení projektů, oborů názvů nebo tříd v Průzkumníkovi testů.
Test Explorer: Create a playlist
Průzkumník testů: vytvoření seznamu testů
 • Pokud chcete upravit skupiny zahrnuté do seznamu testů, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko pro úpravy. Zobrazí se zaškrtávací pole. Teď skupiny upravte podle potřeby.
Test Explorer: Edit a playlist
Průzkumník testů: úprava seznamu testů
 • Seznam testů není pouhým statickým soupisem, ale dynamicky se upravuje na základě pravidel. Pokud chcete lépe porozumět pravidlům, pomocí nichž se dynamické seznamy testů vytváří, uložte soubor seznamu na disk pomocí tlačítka Uložit a zobrazte pravidla, která se do souboru .xml vygenerovala.
PlayList file dynamic rule set
Sada dynamických pravidel pro soubor seznamu testů
 • S tím, jak přidáváte nebo odebíráte jednotlivé testy, seznam buď bude moci aktualizovat svá dynamická pravidla, nebo se přepne zpět do podoby statického soupisu. Dynamickou skupinu můžete definovat také pomocí vlastností, a to přímou úpravou souboru .xml seznamu.

Produktivita platformy Git

Zapnutí funkce nového uživatelského prostředí Gitu ve verzi Preview v Nástrojích | Prostředí pro použití této funkce

 • Vytvoření nového úložiště Git z jakékoli složky nebo zcela nové složky
 • Uložení a zavření otevřené složky nebo řešení před zahájením nové operace klonování
 • Srozumitelné zobrazování zpráv o chybách zápisu nebo dočasného ukládání v potvrzovacím textovém poli
 • Zobrazení a správa větví Gitu ve stromovém zobrazení v novém okně úložiště Git
 • Přepínání mezi grafy historie jednotlivých větví v okně úložiště Git a interakce s nimi
 • Zobrazení příchozích a odchozích potvrzení v okně úložiště Git
 • Týmový blog o produktivní práci s Gitem s dalšími podrobnostmi o nejnovějších funkcích
Manage branches and view history in a focused Git Repository window
Správa větví a zobrazení historie v okně úložiště Git s tímto zaměřením

Řešení konfliktů při slučování pomocí editoru slučování zaměřeného na Git s použitím těchto prostředků:

 • Informační panel u souborů obsahujících konflikty při slučování, který vás vyzve k otevření editoru slučování
 • Informativnější nadpisy a titulky a přehlednější editor slučování
 • Rozdíly v rámci konfliktů, které odpovídají řádkům, ukazují rozdíly na úrovni slov a zobrazují viditelné prázdné znaky, pokud se jedná o jediný rozdíl.
 • Obousměrné slučování pro přidávání na úrovni souborů/konfilikty přidávání
 • Možnost vyřešit všechny konflikty na jednu nebo druhou stranu jediným kliknutím
 • Přepínač, který umožňuje soustředit se jenom na konflikty a ignorovat nekonfliktní rozdíly
New Merge Editor Experience
Řešení konfliktů při slučování pomocí editoru slučování

JavaScript/TypeScript

 • Byly aktualizované implementace možností Dokončení a Rychlé informace pro lepší podporu scénářů LiveShare.

Místní proces s Kubernetes

Local Process with Kubernetes
Místní proces s Kubernetes

Místní proces s Kubernetes umožňuje psát, testovat a ladit kód .NET na vývojářské pracovní stanici, která je připojená ke clusteru Kubernetes se zbytkem vaší aplikace nebo služeb. Připojením vývojářské pracovní stanice ke clusteru eliminujete nutnost ručního spouštění a konfigurace závislých služeb na vývojářském počítači. Proměnné prostředí, připojovací řetězce a svazky z clusteru jsou k dispozici pro váš kód mikroslužby spuštěný místně. Nejsou potřeba další prostředky, například manifesty Dockerfile nebo Kubernetes. Kód .NET spouštíte, ladíte a testujete obvyklým způsobem.

Pokud chcete povolit místní proces s Kubernetes, přejděte na Nástroje > Možnosti > Prostředí > Funkce Preview a vyberte Enable local debugging for Kubernetes services (Povolit místní ladění pro služby Kubernetes).

Enable Preview Features
Povolení funkcí Preview

Pro konzolové aplikace .NET je vyžadován další krok: Nainstalujte balíček Nuget Microsoft.VisualStudio.Azure.Kubernetes.Tools.Targets.

Produktivita platformy .NET

V případě, že je přítomen operátor potlačení, ale nemá žádný vliv, existuje nyní upozornění a oprava kódu. K dispozici je také druhá oprava kódu, která navrhuje správný výraz negace. Umístěte kurzor na operátor potlačení. Stisknutím Ctrl + . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Dále vyberte jednu z následujících možností:

 • Pokud chcete operátor zcela odebrat, vyberte Odebrat operátor (zachová sémantiku) :
Code fix to remove suppression operator
Oprava kódu k odebrání operátoru potlačení
 • Pokud chcete výraz negovat, vyberte Negovat výraz (změní sémantiku) :
Code fix to negate expression
Oprava kódu pro výraz negace
 • Výraz můžete negovat také pomocí nového vzoru C# 9 not, pokud je v projektu dostupný:
Code fix to negate expression using not
Oprava kódu pro negaci výrazu pomocí not

Nyní můžete při generování konstruktoru v typu generovat vlastnosti. Umístěte kurzor na instanci. Stisknutím Ctrl + . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Vygenerovat konstruktor v <QualifiedName> (s vlastnostmi) .

Generate properties when generating constructor
Generování vlastností při generování konstruktoru
 • V místním okně Rychlé informace se teď zobrazuje ID diagnostiky spolu s odkazem na nápovědu, pomocí kterého můžete snadno přejít na naši dokumentaci a získat další informace o upozorněních a chybách v kódu.
Quick Info Diagnostic ID and Help Link
Rychlé informace – ID diagnostiky a odkaz na nápovědu
 • K dispozici je nová rychlá akce pro přidání atributu zobrazení ladicího programu do třídy. Ta vám umožňuje připínat vlastnosti v ladicím programu do kódu. Umístěte kurzor na název třídy. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Add ‘DebuggerDisplay` attribute (Přidat atribut DebuggerDisplay). Do horní části třídy se přidá atribut pro zobrazení ladicího programu a vygeneruje se automatická metoda, která vrátí metodu ToString(). Její úpravou lze vrátit hodnotu vlastnosti, která má být připnutá v ladicím programu.
Add Debugger Display Attribute
Přidání atributu pro zobrazení ladicího programu
 • Vydali jsme opravu kódu pro náhodná přiřazení nebo porovnání ke stejné proměnné. Umístěte kurzor na upozornění. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. V případě náhodných přiřazení zvolte Přiřadit k <QualifiedName>.hodnota. U náhodných porovnání zvolte Porovnat s <QualifiedName>.hodnota.
Accidental Assignments Code Fix
Oprava kódu při náhodném přiřazení
Accidental Comparisons Code Fix
Oprava kódu při náhodném porovnání
 • Nově můžete generovat operátory porovnání pro typy, které implementují IComparable. Umístěte kurzor do třídy, nebo na IComparable. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Vygenerovat operátory porovnání. Vytvoří se standardizovaný kód s operátory porovnání.
Generate Comparison Operators
Vygenerování operátorů porovnání
 • Při generování .Equals pro struktury je teď možné vytvářet operátory IEquatable. Refaktoring pro generování Equals a GetHashCode pro typy hodnot byl k dispozici už dříve. Se strukturami teď pro vás automaticky přidáváme operátory IEquatable, equals a not equals. Umístěte kurzor do struktury. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Vyberte Generovat Equals(objekt) .
Generate IEquatable Operators
Generování operátorů IEquatable
 • Nově můžete vytvářet a přiřazovat vlastnosti nebo pole ke všem nepoužívaným parametrům konstruktorů. Už dříve jste mohli využít rychlou akci, která tuto operaci prováděla u jednotlivých parametrů, teď to ale lze udělat u všech nepoužitých parametrů naráz. Umístěte kurzor na libovolné zbývající parametry. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Pokud chcete vytvořit a inicializovat vlastnosti, vyberte možnost Vytvořit a přiřadit zbývající položky jako vlastnosti. Pokud chcete vytvořit a inicializovat pole, zvolte Vytvořit a přiřadit zbývající položky jako pole.
Create and Assign Remaining Fields
Vytvoření a přiřazení zbývajících polí
Create and Assign Remaining Properties
Vytvoření a přiřazení zbývajících vlastností
 • K dispozici je nové doplňování IntelliSense v textových literálech DateTime a TimeSpan. Umístěte kurzor do textového literálu DateTime nebo TimeSpan a stiskněte (Ctrl+mezerník). Zobrazí se možnosti doplnění a vysvětlení významu každého znaku. Kromě toho uvidíte také formát data a času a příklad.
IntelliSense Completion in DateTime and TimeSpan
Doplňování technologie IntelliSense v textových literálech DateTime a TimeSpan
 • Nově můžete přidat parametr v dialogu Změnit signaturu. Umístěte kurzor na signaturu metody. Stisknutím Ctrl+ . aktivujte nabídku Rychlé akce a refaktoring. Zvolte Změnit signaturu. Otevře se následující dialog, v němž můžete přidat parametr výběrem možnosti Přidat. Po kliknutí na Přidat se otevře nové dialogové okno Přidat parametr. V okně Přidat parametr můžete zadat název typu a název parametru. Parametr lze nastavit jako povinný, nebo volitelný s výchozí hodnotou. Potom můžete přidat hodnotu pro lokalitu volání a vybrat pro ni pojmenovaný argument, anebo použít proměnnou TODO. Proměnná TODO vloží do kódu znak TODO, abyste mohli postupně zkontrolovat jednotlivé chyby a projít si lokality volání, a tak se rozhodnout, co se má předat. V případě volitelných parametrů máte možnost lokalitu volání úplně vynechat.
Change Signature Dialog
Dialogové okno Změnit signaturu
Add Parameter Dialog
Dialogové okno Přidat parametr
 • Autoři analyzátorů teď mohou při dodávání svých produktů v balíčcích NuGet použít pro funkci CompletionProviders doplňování technologie IntelliSense. V minulosti museli autoři knihoven vytvořit samostatný projekt VSIX, protože jen tam byla funkce CompletionProviders k dispozici. Teď už stačí jen implementovat doplňování IntelliSense do balíčku NuGet s analyzátorem. Funkce CompletionProviders zahrnutá v balíčcích NuGet také nabízí návrhy podle jednotlivých projektů a automaticky funguje ve všech prostředích IDE, která ji podporují.

Razor

Vyzkoušejte si nový experimentální editor Razor založený na protokolu LSP (Language Server Protocol) se všemi soubory Razor (.cshtml/.razor). Stačí vybrat funkci Preview Enable experimental Razor editor (Povolit experimentální editor Razor).

Průzkumník testů

Do Průzkumníka testů byla přidána možnost Spustit/ladit všechny testy v zobrazení. Tyto příkazy nahrazují dřívější příkazy v Průzkumníku testů Spustit všechny testy a Ladit všechny testy. Tato změna upřesňuje, že tyto příkazy zachovávají filtry Průzkumníka testů, aby se spustily pouze testy viditelné v okně. To zahrnuje filtry sloupců i filtry vyhledávacího pole.

Test Explorer Run/Debug All Tests in View commands
Příkazy Spustit/ladit všechny testy v zobrazení v Průzkumníku testů

V nejvyšší úrovni nabídky testů se nyní zobrazí pouze příkazy globálního spuštění/ladění všech testů. Již nejsou zahrnuty do panelu nástrojů Průzkumníka testů nebo v místní nabídce každého zobrazení okna testu. Při spuštění z Průzkumníka testů platí nyní možnost Analyzovat pokrytí kódu pro všechny testy také pro prohlížeč testů.

Klávesové zkratky:

 • CTRL R, A – Spustit všechny testy – globální příkaz, který vždy spustí všechny testy
 • CTRL R, V – Spustit všechny testy v zobrazení – tento příkaz platí, pouze pokud je okno testu (Průzkumník testů, Seznam testů, okno Live Unit Testing) aktivní
 • Ctrl R, Ctrl A – Ladit všechny testy – globální příkaz, který vždy ladí všechny testy
 • Ctrl R, Ctrl V – Spustit všechny testy v zobrazení – tento příkaz platí, pouze pokud je okno testu (Průzkumník testů, Seznam testů, okno Live Unit Testing) aktivní

Ladicí program

Zobrazení spravovaných objektů modelu COM prostřednictvím nativních ukazatelů

Tato funkce automaticky dekóduje spravované objekty modelu COM, na které odkazují nativní ukazatele, a umožňuje tak plně kontrolovat hodnoty v okně místních hodnot. Další podrobnosti můžete najít na blogu sady Visual Studio.

profiler

Nový nástroj Čítače výkonu technologie .NET

.NET Performance Counters Tool
Nástroj Čítače výkonu technologie .NET

Vizualizujte čítače formátu dotnet přímo z profileru sady Visual Studio pomocí nástroje Čítače výkonu technologie .NET. Pokud chcete tento nástroj vyzkoušet, přejděte na Ladění -> Profiler výkonu-> zaškrtněte možnost Nástroj Čítače výkonu technologie .NET.

Xamarin

 • Pro nejběžnější typy problémů, s nimiž se setkávají uživatelé, kteří používají soubory rozložení Androidu, jsme přidali fixery kódu.
 • Prostředí pro výběr šablony Xamarin.Forms má nově aktualizovaný a ilustrativnější vzhled a šablony informačního rámečku a šablony s kartami nyní využívají Shell. Další informace o Shellu si můžete přečíst tady. Pokud z nějakého důvodu nechcete Shell používat, použijte prázdnou šablonu.
New Xamarin.Forms template selection experience
Výběr šablony Xamarin.Forms

Nástroje XAML (WPF, UPW a Xamarin.Forms)

Opětovné načítání XAML za provozu:

 • Vylepšení panelu nástrojů v aplikaci: Dále jsme vylepšili prostředí panelu nástrojů v aplikaci, který je součástí pracovního postupu nástrojů pro opětovné načítání XAML za provozu pro WPF a UPW. Mezi změny patří zkrácení panelu nástrojů, aby nepřekrýval spuštěnou aplikaci, a úprava mechanismu sbalení – při kliknutí se nově sbalí nejprve text Opětovné načítání XAML za provozu a při druhém kliknutí celý panel.

Návrhář XAML:

 • Rozšířená podpora dat při návrhu pro WPF a UPW: V této verzi představujeme novou funkci dat při návrhu pro vývojáře WPF .NET Core a UPW. Tato nová funkce rozšíří aktuální seznam dostupných vlastností při návrhu pomocí předpony d:. Tuto funkci budou vývojáři Xamarin.Forms znát, protože umožňuje stejný přístup jako použití předpony „d:“ k označení vlastnosti, která by se měla vykreslovat jen při návrhu a neměla by se nikdy zkompilovat do běžící aplikace, díky čemuž je velmi bezpečná pro testování uživatelského rozhraní v době návrhu. V této verzi podporujeme všechny předem připravené ovládací prvky pro WPF a UWP a v budoucích verzích plánujeme podporovat vlastní ovládací prvky a ovládací prvky třetích stran.
 • Tlačítko pro aktualizaci Návrháře XAML: Do Návrháře XAML jsme přidali tlačítko pro aktualizaci. Tuto novou ikonu najdete v levém dolním rohu oblasti ikon poblíž indikátoru úrovně přiblížení. Tato akce aktualizace provede ekvivalentní reset uzavření zobrazení návrháře a jeho opětovného otevření v těch vzácných situacích, kdy je třeba vyřešit problém s vykreslováním. Tato funkce je dostupná pro vývojáře WPF .NET Core a UPW.

Editor kódu XAML:

 • Vizualizér barev: Vylepšili jsme také nový vizualizér barev v editoru kódu XAML pro projekty WPF .NET Core, WPF .NET Framework a Xamarin.Forms. V této verzi jsme přidali podporu vizualizace barev z prostředků, které se v minulé verzi Preview nepodporovaly.
Inline Color Previews in XAML Code Editor
Přímé náhledy barev v Editoru kódu XAML

Zobrazení položek Panelu nástrojů z balíčku NuGet bez existujícího odkazu na balíček

Mnozí tvůrci knihovny ovládacích prvků chtějí, aby se jejich ovládací prvky zobrazovaly na Panelu nástrojů i v případě, že aktuální projekt zatím na knihovnu neodkazuje, protože to přispívá k jejich zjistitelnosti. U sad SDK WPF .NET Framework se toho dříve dosahovalo použitím záznamů v registru, ale .NET Core to nepodporuje. U WPF .NET Core se dá Panel nástrojů naplnit ovládacími prvky ze souborů VisualStudioToolsManifest.xml, které se nacházejí v balíčcích WPF .NET Core NuGet v náhradních složkách NuGet. Další informace najdete v dokumentaci úložiště GitHub XAML Designer Extensibility.

Windows Forms

Návrhář formulářů pro .NET Core

Nově je k dispozici návrhář formulářů pro projekty .NET Core. Návrháře povolíte ve Visual Studiu tak, že přejdete na Nástroje > Možnosti > Prostředí > Funkce Preview a vyberete možnost Use the preview Windows Forms designer for .NET Core apps (Použít verzi Preview Návrháře formulářů pro aplikace .NET Core).

V této verzi se společně s dalšími vylepšeními podporují tyto ovládací prvky:

 • UserControl a infrastruktura vlastních ovládacích prvků
 • TableLayoutPanel
 • Základy podpory pro ovládací prvky třetích stran
 • Základy podpory datových vazeb
 • Vylepšení práce návrháře s TableLayoutPanel

Opravy chyb

Hlavní chyby opravené v sadě Visual Studio 2019 verze 16.7.0

 • Byl opraven problém způsobující selhání při instalaci součástí zprostředkovatele rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation).
 • Opravili jsme problém, kdy uživatelé nemohli zobrazit průběh testovacího běhu kliknutím na tlačítko vlevo v dolní části panelu.
 • Vylepšili jsme výkon zjišťování dostupných fakturačních plánů kódového prostoru sady Visual Studio.
 • Při vytváření kódového prostoru sady Visual Studio jsme změnili výchozí dobu pozastavení ze 30 minut na 3 hodiny.
 • Opravili jsme chybu, kdy okno změn Git informovalo uživatele o příchozích a odchozích potvrzeních, i když žádná neměli.
 • Vylepšili jsme stabilitu diagnostických nástrojů a profileru výkonu.
 • Vyřešili jsme problém, kdy se rozšíření sady Visual Studio Azure Sphere automaticky neaktualizovalo kvůli neshodě podverze. Po této opravě bude možné službu Azure Sphere automaticky aktualizovat, když se spustí automatická aktualizace VSIX.

Od komunity vývojářů


Známé problémy

Pokud se chcete podívat na všechny otevřené problémy a dostupná alternativní řešení pro Visual Studio 2019, použijte následující odkaz.


Názory a návrhy

Chceme znát váš názor. O problémech nás můžete informovat prostřednictvím možnosti Nahlásit problém v pravém horním rohu instalačního programu nebo v samotném integrovaném vývojovém prostředí sady Visual Studio. Rozhraní Feedback Icon Ikona se nachází v pravém horním rohu. Na stránce komunity vývojářů sady Visual Studio můžete posílat návrhy k produktu a sledovat svoje nahlášené problémy. Můžete tu pokládat otázky, hledat odpovědi a navrhovat nové funkce. Naše podpora na živém chatu vám navíc poskytne bezplatnou pomoc s instalací.


Blogy

Využijte přehledů a doporučení, které najdete na webu Blogy o vývojářských nástrojích, abyste si udržovali přehled o všech nových vydaných verzích a měli k dispozici podrobné příspěvky popisující širokou škálu funkcí.


Historie zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019

Další informace o předchozích verzích sady Visual Studio 2019 najdete na stránce s historií zpráv k vydání verzí pro Visual Studio 2019.


Na začátek stránky