Visual Studio Icon Životní cyklus produktu Visual Studio a jeho údržba

Komunita vývojářů | Požadavky na systém | Kompatibilita | Distribuovatelný kód | Licenční podmínky | Blogy | Známé problémy v posledním vydání

Visual Studio 2019 se řídí zásadami pro životní cyklus produktů společnosti Microsoft po dobu 10 let. Prvních 5 let běžné podpory nabízí aktualizace funkcí, aktualizace platforem, aktualizace zabezpečení a opravy funkcí a druhý 5 let rozšířené podpory poskytuje aktualizace zabezpečení. Další informace najdete v databázi životního cyklu podpory.

Údržba sady Visual Studio se provádí prostřednictvím aktualizací podverze, které zahrnují důležité nové funkce, a prostřednictvím servisních aktualizací, které poskytují cílené kumulativní opravy chyb stávajících funkcí v produktu. Podverze a servisní úrovně jsou označeny druhou a třetí číslicí v čísle verze. Když například použijeme verzi 16.1.5, „.1“ označuje aktualizaci podverze a „.5“ označuje servisní aktualizaci. Opravy zabezpečení jsou součástí aktualizací podverze i servisních aktualizací. Další informace o našich aktualizacích najdete v tématu Frekvence vydávání nových verzí sady Visual Studio.

Pro nejlepší a nejbezpečnější práci s produktem důrazně doporučujeme všem zákazníkům vždy používat nejnovější verzi sady Visual Studio.

Poznámka

Podívejte se také na zásady údržby pro Visual Studio pro Mac.

Jak získat aktualizace

Visual Studio 2019 vás upozorní, když bude dostupná aktualizace, zobrazením ikony oznámení ve spodním pásu rozhraní IDE. Tím se nainstaluje nejnovější doporučená verze. Nejnovější doporučenou verzi si také můžete stáhnout z webu VisualStudio.com a starší verze sady Visual Studio najdete na webu My.VisualStudio.com.

Možnosti podpory pro podnikové a profesionální uživatele

Uvědomujeme si, že velké organizace občas nemohou přijmout naše aktualizace produktů tak rychle, jak doporučujeme. Proto jako výhodu pro naše zákazníky, kteří používají Visual Studio 2019 s licencemi Enterprise a Professional, zvyšujeme dostupnost podporovaných a starších produktů. Nyní budeme deklarovat více aktualizací podverzí jako podporované servisní směrné plány. Zákazníci si mohou nainstalovat nejnovější verzi servisního směrného plánu pro zachování zabezpečení a podpory. Zpřístupníme také všechny servisní verze pro případy, kdy potřebujete provést obnovení na předchozí konfiguraci. Tyto nové možnosti pořízení poskytnou správcům a větším týmům vývojářů větší flexibilitu a kontrolu nad tím, kdy a jakým způsobem svoji organizaci posunou směrem k nejnovějším aktualizacím.

Zákazníci s licencí Enterprise a Professional, kteří se rozhodnou zůstat u konkrétního staršího podporovaného servisního směrného plánu, by si měli být vědomi toho, že podpora servisního směrného plánu bude pokračovat pouze po dobu jednoho roku od vydání dalšího servisního směrného plánu. Podrobnosti najdete níže a také v zásadách životního cyklu aktualizací Service Pack podpory Microsoftu. Když Microsoft označí podverzi jako servisní směrný plán sady Visual Studio 2019, bude databáze životního cyklu podpory odrážet příslušná data pro podporu. Aby mohli zákazníci se starším servisním směrným plánem zůstat v podporovaném a zabezpečeném stavu, musí upgradovat na novější servisní směrný plán před koncem daného jednoho roku.

Servisní směrný plán Konec podpory
verze 16,9 Datum bude určeno
Verze 16.7 Dubna 2022, 12 měsíců po vydání 16,9
Verze 16.4 Říjen 2021, 12 měsíců po vydání verze 16.7
verze 16,0 (mimo podporu) Leden 2021, 12 měsíců po vydání verze 16.4

Zákazníci, kteří se rozhodnou zůstat u konkrétního servisního směrného plánu, najdou nejnovější verzi tohoto směrného plánu na webu My.VisualStudio.com. Pokyny k nasazení, konfiguraci a získání najdete v příručce pro správce sady Visual Studio.

Edice Visual Studio Community se podporuje pouze u doporučené nejnovější verze nejnovější podverze sady Visual Studio, která je uvedená v modrém řádku na obrázku níže.

Visual Studio 2019 Servicing Baselines

Následující tabulka obsahuje ukázkové scénáře aktualizace pro Visual Studio 2019.

Pokud máte nainstalovanou tuto
verzi sady Visual Studio 2019...
A právě byla vydána tato verze
sady Visual Studio 2019...
Potom vaše možnosti aktualizace,
abyste zůstali v podporovaném stavu, jsou...
Visual Studio 2019 verze 16.0.9 Visual Studio 2019 verze 16.0.25
a Visual Studio 2019 verze 16.4.20
a Visual Studio 2019 verze 16.7.8
a Visual Studio 2019 verze 16.8.3
Visual Studio 2019 verze 16.0.25
nebo Visual Studio 2019 verze 16.4.20
nebo Visual Studio 2019 verze 16.7.8
nebo Visual Studio 2019 verze 16.8.3
Visual Studio 2019 verze 16.3.3 Visual Studio 2019 verze 16.0.17
a Visual Studio 2019 verze 16.4.12
a Visual Studio 2019 verze 16.7.0
Visual Studio 2019 verze 16.4.12
nebo Visual Studio 2019 verze 16.7.0
Visual Studio 2019 verze 16.4.10 Visual Studio 2019 verze 16.0.25
a Visual Studio 2019 verze 16.4.20
a Visual Studio 2019 verze 16.7.8
a Visual Studio 2019 verze 16.8.3
Visual Studio 2019 verze 16.4.20
nebo Visual Studio 2019 verze 16.7.8
nebo Visual Studio 2019 verze 16.8.3
Visual Studio 2019 verze 16.7.4 Visual Studio 2019 verze 16.0.25
a Visual Studio 2019 verze 16.4.20
a Visual Studio 2019 verze 16.7.8
a Visual Studio 2019 verze 16.8.3
Visual Studio 2019 verze 16.7.8
nebo Visual Studio 2019 verze 16.8.3

Podpora starších verzí sady Visual Studio

Visual Studio 2017 a starší se také podporují po dobu 10 let. V následující tabulce najdete souhrn aktuálního stavu podpory pro produkty Visual Studio.

Verze sady Visual Studio Fáze životního cyklu Podporovaný směrný plán
Visual Studio 2017 Hlavní fáze verze 15.9 (do dubna 2027)
Visual Studio 2015 Hlavní fáze Update 3 včetně KB3165756 (do října 2025)
Visual Studio 2013 Rozšířený Update 5 (do dubna 2024)
Visual Studio 2012 Rozšířený Update 5 (do ledna 2023)

Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++

Distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ mají stejný životní cyklus jako verze sady Visual Studio, se kterou byly původně dodány. Zde je pro orientaci uvedený seznam nejnovějších podporovaných verzí souborů Visual C ke stažení.

Existuje několik specifických případů, kdy budeme distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ podporovat déle než po dobu životního cyklu základního produktu Visual Studio. Týká se to ale jen oprav zabezpečení a jen v časovém rámci a v souvislosti s produkty Microsoftu, které na těchto distribuovatelných součástech závisejí. Jedním z těchto případů je situace, kdy se distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ distribuují v jiných produktech Microsoftu, jako je SQL Server, Windows Server nebo Microsoft Office. Jiným takovým případem je situace, kdy se distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ používají ve spojení s podporovanými verzemi nástrojů Visual Studio Tools pro Office nebo jazykem Visual Basic for Applications. U aplikací třetích stran podporujeme distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ jenom po dobu životního cyklu sady Visual Studio nebo v souladu s výše zmíněnými specifickými situacemi. Pokud potřebujete podporu, obraťte se na tým podpory nadřazeného produktu.

Poznámka

Mohou existovat produkty třetích stran, například kontroly zabezpečení, které označí distribuovatelné součásti jako neplatné. Pokud distribuovatelné součásti Microsoft Visual C++ nainstaluje produkt Microsoftu, na který se stále vztahuje podpora, potom se na ně bude vztahovat podpora podle zásad Microsoftu pro součásti pro daný produkt.

Sada nástrojů MSVC (C++)

Počínaje verzí Visual Studio 2017 se sada nástrojů MSVC, včetně kompilátoru C++, řídí podle životního cyklu, který platí pro verzi sady Visual Studio, se kterou byla původně dodána, a to i v případě, že je dodána i v následné verzi sady Visual Studio. MSVC v141 – nástroje sestavení pro x64/x86 VS 2017 C++ (v14.16) se například řídí životním cyklem podpory sady Visual Studio 2017 a MSVC v142 – nástroje sestavení pro x64/x86 VS 2019 C++ (v14.20) se řídí životním cyklem podpory sady Visual Studio 2019. U sady Visual Studio 2015 a starších verzí je sada nástrojů Visual C++ podporována podle životního cyklu verze sady Visual Studio, se kterou byla dodána.

Součásti, na které se údržba sady Visual Studio nevztahuje

Visual Studio a Visual Studio pro Mac obsahují kolekci kompilátorů, jazyků, modulů runtime, prostředí a dalších prostředků nebo nástrojů, které umožňují vývoj pro mnoho platforem. Jako pozornost pro zákazníky se můžou současně se sadou Visual Studio instalovat součásti v seznamu níže. Podléhají vlastním licencím a servisu a zásadám podpory a životního cyklu. Tým sady Visual Studio kontroluje CVE pro tyto součásti, určuje, zda představují chybu zabezpečení pro použití sady Visual Studio a řeší je podle zásad podpory sady Visual Studio. Mějte na paměti, že se nejedná o úplný seznam součástí používaných sadou Visual Studio, které se řídí svými vlastními zásadami. Cílem je ukázat ty, které se používají nejvíce.

Pro součásti od Microsoftu, které instaluje sada Visual Studio a které nemají explicitní zásadu cyklu životnosti v databázi cyklu životnosti, je podporovanou verzí nejnovější verze, která je aktuálně dostupná ke stažení.

.NET Framework ASP.NET Web Stack .NET Core
Entity Framework Exchange Office
Windows Windows Server Online Services
SharePoint Silverlight SQL Server
Microsoft Azure Application Insights Xamarin Forms
Cordova Tools for Visual Studio CMake Android SDK
Android NDK TypeScript NuGet
Unity Tools for Visual Studio Clang/C2 Toolset Git pro Windows
SignalR Web Optimization Framework WebGrease
Emulátor sady Visual Studio pro Android Obslužná rutina webového tokenu JSON pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4.5 Windows SDK
Cocos Creator Unreal Engine Python

Kromě součástí používá Visual Studio také několik šablon projektů a položek projektů. Podpora pro tyto šablony se řídí zásadami platnými pro součást, která poskytuje tyto šablony. Pokud například používáte šablonu Python, bude se podpora pro tuto šablonu řídit zásadami podpory pro nástroje Python Tools for Visual Studio.

Vaše názory a návrhy

Ceníme si vašeho názoru. Jako obvykle nám prosím dejte vědět o veškerých problémech, na které narazíte, pomocí nástroje pro hlášení problémů v sadě Visual Studio. Můžete také zamířit do komunity vývojářů sady Visual Studio. V ní můžete sledovat nahlášené problémy, posílat návrhy, klást otázky a získávat odpovědi od jiných uživatelů. Vaši zpětnou vazbu použijeme k dalšímu vylepšování sady Visual Studio, takže dovolte, abychom vám jménem celého našeho týmu poděkovali.


Na začátek stránky