Dokumentace sady Visual Studio

Zjistěte, jak pomocí sady Visual Studio vyvíjet aplikace, služby a nástroje pro vaše platformy a zařízení, a to ve vámi zvoleném jazyce.

Vývoj pomocí sady Visual Studio

Úkoly

Vývoj

Vytváření a správa kódu pomocí editoru kódu

Sestavení

Kompilace a sestavení zdrojového kódu

Ladit

Prošetřování a opravy chyb v kódu

Test

Spouštění testů na projektech

Nasazení

Sdílení aplikací a kódu pomocí nástrojů Nasazení webu, InstallShield, NuGet, Kontinuální integrace a dalších

Správa verzí

Sdílejte kód pomocí technologií pro řízení verzí, jako je git a GitHub.

DevOps

Průběžné sestavování a vydávání aplikací v cloudu a implementace agilních postupů pomocí Azure DevOps Services

Měření výkonu

Identifikace kritických míst a optimalizace výkonu kódu pomocí diagnostických nástrojů

Rozšíření

Přidávání vlastních funkcí do integrovaného vývojového prostředí (IDE) sady Visual Studio pro zlepšení vývojového prostředí

Data

Vytváření datových aplikací připojujících se k jakékoli databázi nebo službě, a to kdekoli – v místním prostředí i v cloudu

Spolupráce

Sdílení, úpravy a ladění kódu v prostředí pro spolupráci v reálném čase

Vývoj s využitím kontejnerů Dockeru

Izolace modulárních součástí a zlepšení škálovatelnosti pomocí kontejnerů Dockeru