Základní koncepty – přehled

Přímá manipulace pomocí rukou

Než začnetete do návrhu prostředí, je užitečné pochopit několik základních konceptů. Každé téma níže je základní faktor, který ovlivňuje a přispívá k kvalitě hybridního prostředí realit, které vytváříte.

Aplikační model aplikace

Pohodlí pohodlí

Systémy souřadnic Systems

Holografický rámecholografický rámec

Vizualizace prohledávání místnosti vizualizace prohledávání místností

Scéna– porozuměníscénám

Prostorové ukotveníprostorových kotev

Územní mapování prostorového mapování