Nabídka Near (Blízko)


Near menu in MRTK (Mixed Reality Toolkit) for Unity

MRTK poskytuje různé příklady předfab v blízkosti nabídky.Viz také

Nabídka Near (Blízko)

Blízkou nabídkou je kolekce tlačítek na panelu, která uživatele sledují s chováním značky. Panel zůstává v nastaveném rozsahu a úhlu vzdálenosti, což uživatelům umožňuje spolupracovat s obsahem. Pokud potřebujete chování panelu se značkami zamknout nebo zakázat, použijte tlačítko připnutí nebo uchopte a umístěte nabídku. Připnutí panelu umožňuje uživatelům soustředit se na cílový obsah bez rušivých rušivých rušivých obsahů. Chování značky podél můžete kdykoli znovu povolit tak, že stisknete tlačítko připnout, aby nabídka znovu sledovala uživatele.