Koordinace synchronizace systému pomocí holografické vzdálené komunikace a rozhraní OpenXR API

S rozhraním API OpenXR je systém souřadnic uživatele zabalen do referenčního prostoru typu XR_REMOTING_REFERENCE_SPACE_TYPE_USER_MSFT .

Tip

Jednoduchý příklad najdete v ukázkách vzdáleného a aktéra v části holografické úložiště GitHub Samplespro vzdálené připojení. Zrušením komentáře #define ENABLE_USER_COORDINATE_SYSTEM_SAMPLE uvnitř souborů OpenXrProgramm. cpp a SamplePlayerMain. h povolte vzorový kód.

Důležité

Další informace o rozhraní API rozšíření OpenXR pro vzdálené vzdálené řízení najdete v tomtoúložišti v holografickém úložišti pro vzdálené komunikace ukázek.

Získat systém souřadnic uživatele ve vzdálené aplikaci

Chcete-li vytvořit systém souřadnic uživatele ve volání vzdálené aplikace xrCreateReferenceSpace s XR_REMOTING_REFERENCE_SPACE_TYPE_USER_MSFT argumentem.

Viz také